iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

پایان نامه ارائه مدل بهینه مدیریت زمان -هزینه در پروژه های ساختمانی

پایان نامه ارائه مدل بهینه مدیریت زمان -هزینه در پروژه های ساختمانی

هدف از انجام این پژوهش تلاشی در جهت بررسی و ارائه مدل بهینه مدیریت زمان-هزینه پروژه های ساختمانی می باشد ابزارگردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد صورت پذیرفت.روش تحقیق به صورت کمی ومیدانی وتوزیع پرسشنامه به صورت تصادفی صورت گرفت جامعه آماری شامل 1000 نفردر نظر گرفته شد که با استفاده از فرمول کوکران 278 نفر محاسبه گردید.روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (جداول و نمود


تحقیق کامل پرورش شترمرغ

تحقیق کامل پرورش شترمرغ

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 61


عوامل موثر در کیفیت حسابرسی داخلی

عوامل موثر در کیفیت حسابرسی داخلی

نوع : word - قیمت :7000 - تعداد صفحه : 14


سازمان چیست؟

سازمان چیست؟

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 40


پروژه ترانسفورماتور

پروژه ترانسفورماتور

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 36


اندازه گیری اثر آب و گاز روی تولید نفت

اندازه گیری اثر آب و گاز روی تولید نفت

نوع : word - قیمت :8000 - تعداد صفحه : 18


پروژه ترانسفورماتور

پروژه ترانسفورماتور

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 37


برنامه  ریزی احتیاجات mrp

برنامه ریزی احتیاجات mrp

نوع : word - قیمت :19000 تعداد صفحه : 113


زمینه ها وعوامل پیدایش فرق تشیٌع

زمینه ها وعوامل پیدایش فرق تشیٌع

نوع : word - قیمت :5000 - تعداد صفحه : 12


گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر شرکت ملی حفاری

گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر شرکت ملی حفاری

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 21


گزارش کارورزی ایمنی در شرکت پخش و پالایش نفت

گزارش کارورزی ایمنی در شرکت پخش و پالایش نفت

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 21


گزارش کاربینی در بانک ملت

گزارش کاربینی در بانک ملت

نوع : word - قیمت :12000 تعداد صفحه : 28


بررسي مباني حجاب و عفاف در قرآن

بررسي مباني حجاب و عفاف در قرآن

نوع : word - قیمت :4000 - تعداد صفحه : 19


حدود اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی

حدود اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی

نوع : word - قیمت :5000 - تعداد صفحه : 29


بازاریابی محتوایی

بازاریابی محتوایی

نوع : word - قیمت :7000 تعداد صفحه :9


سیم پیچی موتور(انواع موتورهاو دستگاه ها)

سیم پیچی موتور(انواع موتورهاو دستگاه ها)

نوع : word - قیمت :5000 - تعداد صفحه :36


فرهنگ سازمانی چین و مدیریت چین

فرهنگ سازمانی چین و مدیریت چین

نوع : word - قیمت :3000 تعداد صفحه :6


مشکلات و موانع ارزشیابی کارکنان و مدیران

مشکلات و موانع ارزشیابی کارکنان و مدیران

نوع : word - قیمت :7000 تعداد صفحه : 20


مدیریت منابع انسانی راهبردی

مدیریت منابع انسانی راهبردی

نوع : word - قیمت :7000 تعداد صفحه :13


مدیر اثر بخش برتر از مدیر موفق

مدیر اثر بخش برتر از مدیر موفق

نوع : word - قیمت :4000 - تعداد صفحه : 11


فرهنگ سازمانی (معنا و مفهوم اخلاق کار)

فرهنگ سازمانی (معنا و مفهوم اخلاق کار)

نوع : word - قیمت :12000 تعداد صفحه : 36


عوامل موثر بر نگرش و تاثیر آن بر رفتار سازمانی

عوامل موثر بر نگرش و تاثیر آن بر رفتار سازمانی

نوع : word - قیمت :5000 - تعداد صفحه : 16


دیدگاه حضرت علی (ع) در مورد کار

دیدگاه حضرت علی (ع) در مورد کار

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 28


آشوب و سيستم‌هاي آشوبگونه

آشوب و سيستم‌هاي آشوبگونه

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 24


پایان نامه تاثیر خشکسالی بر کشت برنج در باغملک

پایان نامه تاثیر خشکسالی بر کشت برنج در باغملک

نوع : word - قیمت :25000 - تعداد صفحه : 130


سیستم های اطلاعات مدیریتMIS  در سازمان

سیستم های اطلاعات مدیریتMIS در سازمان

نوع : word - قیمت :3000 تعداد صفحه :25


امنیت شبکه

امنیت شبکه

نوع : word - قیمت :5000 - تعداد صفحه : 15


گزارش کارآموزی واحد پشتيبانی فنی سوييچ مخابرات

گزارش کارآموزی واحد پشتيبانی فنی سوييچ مخابرات

نوع : word - قیمت :15000 تعداد صفحه : 42


کارآموزی سیستم برق در ساختمان

کارآموزی سیستم برق در ساختمان

نوع : word - قیمت :15000 تعداد صفحه : 65


پروژه متره برآورد

پروژه متره برآورد

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 54


مدیریت نظام اداری از دیدگاه امام علی (ع)

مدیریت نظام اداری از دیدگاه امام علی (ع)

نوع : word - قیمت :4000 - تعداد صفحه : 14


توربين گاز

توربين گاز

نوع : word - قیمت :13000 - تعداد صفحه : 101


 اجرای ساختمانهای بتن آرمه

اجرای ساختمانهای بتن آرمه

نوع : word - قیمت :16000 - تعداد صفحه : 51


رابطه دین و اخلاق از دیدگاه امام خمینی

رابطه دین و اخلاق از دیدگاه امام خمینی

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 23


اخلاق حرفه ای در کسب و کار

اخلاق حرفه ای در کسب و کار

نوع : word - قیمت :11000 - تعداد صفحه : 26


مراحل ساخت ساختمان

مراحل ساخت ساختمان

نوع : word - قیمت :5000 - تعداد صفحه : 17


استعاره در شعر اخوان

استعاره در شعر اخوان

نوع : word - قیمت :14000 - تعداد صفحه : 47


اعمال و تکالیف دینی در مثنوی معنوی مولانا

اعمال و تکالیف دینی در مثنوی معنوی مولانا

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 15


پاورپوینت آینه کاری

پاورپوینت آینه کاری

نوع : پاور پوینت - قیمت :12000 - تعداد صفحه : 38


پروژه بررسی انتقال حرارت بصورت تحلیل در عملیات

پروژه بررسی انتقال حرارت بصورت تحلیل در عملیات

نوع : word - قیمت :17000 - تعداد صفحه : 83


پروتکل های مسیریابی شبکه

پروتکل های مسیریابی شبکه

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 62


پروژه رایانش ابری

پروژه رایانش ابری

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 52


پروژه اسمبلی

پروژه اسمبلی

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 49


امنيت و صرفه جويي با شبكه هاي خصوصي مجازي

امنيت و صرفه جويي با شبكه هاي خصوصي مجازي

نوع : word - قیمت :7000 تعداد صفحه :37


مراحل تاسيس كارخانه آسفالت وکارآفرینی آن

مراحل تاسيس كارخانه آسفالت وکارآفرینی آن

نوع : word - قیمت :7000 تعداد صفحه :34


کارآموزی تولید تابلوهای برق صنعتی

کارآموزی تولید تابلوهای برق صنعتی

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 54


کار آموزی شرکت ملی حفاری ایران دکل 92 فتح

کار آموزی شرکت ملی حفاری ایران دکل 92 فتح

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 46


پروژه کارآموزی عمران شرکت حفاری

پروژه کارآموزی عمران شرکت حفاری

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 26


پمپ هیدرولیک

پمپ هیدرولیک

نوع : word - قیمت :8000 تعداد صفحه :50


تحقیق تعمیرات پیشگیرانه

تحقیق تعمیرات پیشگیرانه

نوع : word - قیمت :9000 تعداد صفحه :34


جایگاه اخلاق در اسلام

جایگاه اخلاق در اسلام

نوع : word - قیمت :3000 تعداد صفحه :11


تحقیق جوشکاری

تحقیق جوشکاری

نوع : word - قیمت :5000 - تعداد صفحه : 32


چرخ دنده ها و روغن کاری چرخ دنده ها و روش نصب

چرخ دنده ها و روغن کاری چرخ دنده ها و روش نصب

نوع : word - قیمت :7000 تعداد صفحه :30


تحقیق چرخ دنده ها

تحقیق چرخ دنده ها

نوع : word - قیمت :7000 تعداد صفحه :34


چگونگی تشکیل ارکان و تشکیلات اداری دولت

چگونگی تشکیل ارکان و تشکیلات اداری دولت

نوع : word - قیمت :5000 - تعداد صفحه : 30


روش صحیح تحقیق

روش صحیح تحقیق

نوع : word - قیمت :3000 تعداد صفحه :18


کارآموزی حسابداری شرکت بیمه

کارآموزی حسابداری شرکت بیمه

نوع : word - قیمت :12000 تعداد صفحه : 50


پروژه حسابداري مالياتي

پروژه حسابداري مالياتي

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 80


بررسی اصل صداقت در عملکرد مدیران

بررسی اصل صداقت در عملکرد مدیران

نوع : word - قیمت :7000 تعداد صفحه :32


روش تحقیق چیست

روش تحقیق چیست

نوع : word - قیمت :5000 تعداد صفحه :23


پاورپوینت سقف کاذب

پاورپوینت سقف کاذب

نوع : پاورپوینت- قیمت :5000 -تعداد اسلاید : 27


سیستم سوخت  سی ان جی  خودرو

سیستم سوخت سی ان جی خودرو

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 48


سیستم کنترلی PLC در صنعت نفت

سیستم کنترلی PLC در صنعت نفت

نوع : word - قیمت :15000 تعداد صفحه : 83


سیستم های خنک کننده  موتور

سیستم های خنک کننده موتور

نوع : word - قیمت :3000 تعداد صفحه :20


سیستم های روغن کاری موتور

سیستم های روغن کاری موتور

نوع : word - قیمت :5000 - تعداد صفحه : 43


کارآفرینان بزرگ ایرانی-بنیانگذار شرکت مهرام

کارآفرینان بزرگ ایرانی-بنیانگذار شرکت مهرام

نوع : word - قیمت :3000 - تعداد صفحه : 22


قابليت اطمينان در شبكه هاي حسگربي سيم

قابليت اطمينان در شبكه هاي حسگربي سيم

نوع : word - قیمت :5000 - تعداد صفحه : 72


قراردادهای مشارکت و انواع آن در حقوق نفت و گاز

قراردادهای مشارکت و انواع آن در حقوق نفت و گاز

نوع : word - قیمت :5000 - تعداد صفحه : 18


گزارش کارآموزی بانک ملت

گزارش کارآموزی بانک ملت

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 41


کارآموزی عمران اجرای ساختمانهای بتن آرمه

کارآموزی عمران اجرای ساختمانهای بتن آرمه

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه :66


بررسی آثار عقد اجاره در حقوق ایران و انگلیس

بررسی آثار عقد اجاره در حقوق ایران و انگلیس

نوع : word - قیمت :14000 تعداد صفحه :85


پاورپوینت هنر کاشی کاری

پاورپوینت هنر کاشی کاری

نوع : پاورپوینت - قیمت :7000 تعداد صفحه : 32


کمپرسورهای گریز از مرکز

کمپرسورهای گریز از مرکز

نوع : word - قیمت :5000 - تعداد صفحه : 32


گزارش کار آزمایشگاه استاتیک و مقاومت مصالح

گزارش کار آزمایشگاه استاتیک و مقاومت مصالح

نوع : word - قیمت :5000 - تعداد صفحه : 40


گزارش کارآموزی تابلوهای برق صنعتی

گزارش کارآموزی تابلوهای برق صنعتی

نوع : word - قیمت :8000 تعداد صفحه :37


کارآموزی کارخانه گروه ملی استان خوزستان

کارآموزی کارخانه گروه ملی استان خوزستان

نوع : word - قیمت :12000 تعداد صفحه : 35


گزارش کارآموزی بانک اقتصاد نوین

گزارش کارآموزی بانک اقتصاد نوین

نوع : word - قیمت :13000 تعداد صفحه : 46


کارآموزی شرکت توزیع برق خوزستان

کارآموزی شرکت توزیع برق خوزستان

نوع : word - قیمت :5000 - تعداد صفحه : 20


گزارش کارآموزی مکانیک گرایش ساخت و تولید

گزارش کارآموزی مکانیک گرایش ساخت و تولید

نوع : word - قیمت :5000 - تعداد صفحه : 21


گزارش کارورزی تعمیر مکانیک خودرو

گزارش کارورزی تعمیر مکانیک خودرو

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه :33


تحقیق مبانی آنتن

تحقیق مبانی آنتن

نوع : word - قیمت :9000 تعداد صفحه : 49


DG چیست ؟  علت پیدایش DG و انواع آن DG

DG چیست ؟ علت پیدایش DG و انواع آن DG

نوع : word - قیمت :15000 تعداد صفحه : 141


مسجد جامع اصفهان

مسجد جامع اصفهان

نوع : word - قیمت :5000 - تعداد صفحه : 19


کارآموزی دفتر فنی و مهندسی

کارآموزی دفتر فنی و مهندسی

نوع : word - قیمت :15000 تعداد صفحه : 73


پروژه کارآموزی نیروگاه برق آبی

پروژه کارآموزی نیروگاه برق آبی

نوع : word - قیمت :14000 تعداد صفحه :69


پردازش تصویر در هوش مصنوعی به صورت 3بعدی

پردازش تصویر در هوش مصنوعی به صورت 3بعدی

نوع : word - قیمت :15000 تعداد صفحه : 70


نقش HSE در بنادر و دریانوردی

نقش HSE در بنادر و دریانوردی

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 47


پروژه کارشناسی پردازش تصویر، پردازش ویدئو

پروژه کارشناسی پردازش تصویر، پردازش ویدئو

نوع : word - قیمت :12000 تعداد صفحه : 55


اسمز معكوس

اسمز معكوس

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 35


سیستم حقوق و دستمزد

سیستم حقوق و دستمزد

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 52


پروژه کارت های هوشمند

پروژه کارت های هوشمند

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 69


موتورهای القایی

موتورهای القایی

نوع : word - قیمت :7000 تعداد صفحه :39


بررسی روند مدیریت بحران در پروژه های عمرانی

بررسی روند مدیریت بحران در پروژه های عمرانی

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه :39


گزارش کار آموزی در سازمان عمران شهرداری

گزارش کار آموزی در سازمان عمران شهرداری

نوع : word - قیمت :12000 تعداد صفحه : 57


پروژه کارشناسی داده کاوی

پروژه کارشناسی داده کاوی

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 88


بررسي جرائم كيفري پزشکی در سازمان نظام پزشكي

بررسي جرائم كيفري پزشکی در سازمان نظام پزشكي

نوع : پاورپوینت - قیمت :10000 تعداد صفحه : 16


پردازش تصویر در هوش مصنوعی به صورت 3بعدی

پردازش تصویر در هوش مصنوعی به صورت 3بعدی

نوع :word - قیمت : 15000 - تعداد صفحه :68


حادثه یازده سپتامبر

حادثه یازده سپتامبر

نوع :word - قیمت : 3000 - تعداد صفحه : 12


ياتاقانها

ياتاقانها

نوع :word - قیمت : 3000 - تعداد صفحه : 19


شاخصهای رفتاری معاون آموزشی

شاخصهای رفتاری معاون آموزشی

نوع :‌word-قیمت:3000 - تعداد صفحه :14


نقش روشهای تدریس در پرورش خلاقیت دانش آموز

نقش روشهای تدریس در پرورش خلاقیت دانش آموز

نوع :‌word-قیمت:3000 - تعداد صفحه :10


روش تدریس هدیه های آسمانی

روش تدریس هدیه های آسمانی

نوع :‌word-قیمت:3000 - تعداد صفحه :10


مدیریت زنجیره تامین(عرضه) در فرآیند تولید

مدیریت زنجیره تامین(عرضه) در فرآیند تولید

نوع : word - قیمت :5000 - تعداد صفحه : 38


شادی در اسلام

شادی در اسلام

نوع : word - قیمت :5000 - تعداد صفحه : 27


روش تدریس فارسی

روش تدریس فارسی

نوع :word - قیمت : 3000 - تعداد صفحه : 5


روش تدریس املا و اختلالات  املایی

روش تدریس املا و اختلالات املایی

نوع :word - قیمت : 5000 - تعداد صفحه :28


تجربیات مدیریت  مدرسه ابتدایی

تجربیات مدیریت مدرسه ابتدایی

نوع :word - قیمت : 7000 -تعداد صفحه : 31


تجربیات درس ادبیات فارسی دوره دبیرستان

تجربیات درس ادبیات فارسی دوره دبیرستان

نوع :word - قیمت : 7000 -تعداد صفحه : 62


روش تدریس علوم تجربی

روش تدریس علوم تجربی

نوع :word - قیمت : 3000 - تعداد صفحه : 9


مشکلات مربوط به درس علوم تجربی ابتدائی

مشکلات مربوط به درس علوم تجربی ابتدائی

نوع :word - قیمت : 3000 - تعداد صفحه : 13


بیمه و انواع آن

بیمه و انواع آن

نوع : word - قیمت :5000 - تعداد صفحه : 24


تاثیر معلم در کاهش کمرویی دانش آموزان

تاثیر معلم در کاهش کمرویی دانش آموزان

نوع : word - قیمت :5000 - تعداد صفحه : 23


تجربیات آموزگار ابتدایی

تجربیات آموزگار ابتدایی

نوع : word - قیمت :9000 - تعداد صفحه : 59


حریم های باند پرواز و طراحی سیستم باند خزش

حریم های باند پرواز و طراحی سیستم باند خزش

نوع : word - قیمت :5000 - تعداد صفحه : 30


هوا و اقلیم شناسی

هوا و اقلیم شناسی

نوع : word - قیمت :3000


دیسک سخت HDD

دیسک سخت HDD

نوع : word - قیمت :3000


تعریق در گیاهان

تعریق در گیاهان

نوع : word - قیمت :5000


سازمان اقتصادجهانی اکو

سازمان اقتصادجهانی اکو

نوع : word - قیمت :5000


جرائم زنان

جرائم زنان

نوع : word - قیمت :4000


اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی

نوع : word - قیمت :5000


مقاله حفاری hse

مقاله حفاری hse

نوع : word - قیمت :6000


گزارش تخصصی درس ادبیات

گزارش تخصصی درس ادبیات

نوع : word - قیمت :5000


کارآموزی رشته کامپیوتر

کارآموزی رشته کامپیوتر

نوع : word - قیمت :7000


کارآموزی شرکت راه آهن

کارآموزی شرکت راه آهن

نوع : word - قیمت :5000


کارآموزی رشته کامپیوتر

کارآموزی رشته کامپیوتر

نوع : word - قیمت :10000


پروژه پایانی عکاسی

پروژه پایانی عکاسی

نوع : word - قیمت :10000


نانو زیست فناوری DNA

نانو زیست فناوری DNA

نوع : word - قیمت :4000


کارآموزی احداث ساختمان

کارآموزی احداث ساختمان

نوع : word - قیمت :7000


کارآموزی شرکت لوله سازی

کارآموزی شرکت لوله سازی

نوع : word - قیمت :19000


عوامل موثر در خودکشی

عوامل موثر در خودکشی

نوع : word - قیمت :7000


اسلام در اندلس

اسلام در اندلس

نوع : word - قیمت :5000


امنیت در شبکه هايAd-Hoc

امنیت در شبکه هايAd-Hoc

نوع : word - قیمت :10000


GPRS چیست ؟

GPRS چیست ؟

نوع : word - قیمت :5000


معرفی ssl

معرفی ssl

نوع :word - قیمت : 3000


قیر امولسيوني

قیر امولسيوني

نوع :word - قیمت : 5000


گزارش کار انجماد فلزات

گزارش کار انجماد فلزات

نوع :word - قیمت : 3000


انسان‌شناختي در نظريه پردازي‌ها

انسان‌شناختي در نظريه پردازي‌ها

نوع :پاورپوینت - قیمت : 5000


زمین ساخت ورقه ای

زمین ساخت ورقه ای

نوع :word - قیمت : 3000


اقلیم شناسی شهر ایذه

اقلیم شناسی شهر ایذه

نوع :word - قیمت : 5000


روش تدريس زبان انگليسي

روش تدريس زبان انگليسي

نوع :word - قیمت : 3000


معیارهای ازدواج موفق

معیارهای ازدواج موفق

نوع :پاورپوینت - قیمت : 5000


شیوه‌های فرزند پروری

شیوه‌های فرزند پروری

نوع :پاورپوینت - قیمت : 5000


رابطه هیجان و یادگیری

رابطه هیجان و یادگیری

نوع :word - قیمت : 3000


خشونت در کودکان

خشونت در کودکان

نوع :word - قیمت : 5000


كلاهبرداري به وسيله چك

كلاهبرداري به وسيله چك

نوع :word - قیمت : 3000


قصاص در فقه و حقوق

قصاص در فقه و حقوق

نوع :word - قیمت : 3000


شرایط و قوانین طلاق

شرایط و قوانین طلاق

نوع :word - قیمت : 3000


حقوق قراردادهای دولتی

حقوق قراردادهای دولتی

نوع :word - قیمت : 3000


جرائم زنان

جرائم زنان

نوع :word - قیمت : 5000


پاورپوینت  اثربخشي مجازات

پاورپوینت اثربخشي مجازات

نوع :پاورپورینت- قیمت : 5000


صنعت حفاری در ایران

صنعت حفاری در ایران

نوع :word - قیمت : 3000


فرار سرمایه

فرار سرمایه

نوع :word - قیمت : 3000


حسابداری بهای تمام شده

حسابداری بهای تمام شده

نوع :word - قیمت : 3000


اخلاق در حسابداری

اخلاق در حسابداری

نوع :word - قیمت : 3000


 تاریخ ژاپن

تاریخ ژاپن

نوع :word - قیمت : 5000


بهائیت

بهائیت

نوع :word - قیمت : 3000


اختلالات روان تني

اختلالات روان تني

نوع :word - قیمت : 5000


اسکیزوفرنی

اسکیزوفرنی

نوع :word - قیمت : 3000


اختلال روان تنی

اختلال روان تنی

نوع :word - قیمت : 3000


موتورهای القایی

موتورهای القایی

نوع :word - قیمت : 7000


روند ساخت تابلو فشار ضعیف

روند ساخت تابلو فشار ضعیف

نوع :word - قیمت : 16000


انرژی باد

انرژی باد

نوع :پاورپوینت - قیمت : 5000


اقتصاد تورمی

اقتصاد تورمی

نوع :word - قیمت : 5000


تحقیق کامل در مورد مولوی

تحقیق کامل در مورد مولوی

نوع :word - قیمت : 5000


زندگینامه سیمین بهبهانی

زندگینامه سیمین بهبهانی

نوع :word - قیمت : 3000


زندگینامه خیام

زندگینامه خیام

فرمت : ورد - قیمت :3000


انسان شناسی و حافظ

انسان شناسی و حافظ

نوع :word - قیمت : 5000