iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

زمین ساخت ورقه ای

نوع :word - قیمت : 3000

بخشی از تحقیق : 

تمام خشکی های زمین در ابتدا به صورت قاره بزرگی به نام پانگه آ بوده است و تمامی آب های دنیا به صورت اقیانوس بزرگی به نام پانتالاسا بوده است . قاره ی پانگه آ به دو قسمت به نام لورازیا و گندوانا تقسیم شد ، لورازیادر نیمکره شمالی شامل آمریکای شمالی ، آسیا ، اروپا و جزیره گرینلند و گنوانا در نیمکره جنوبی شامل آمریکای جنوبی ، استرالیا ، آفریقا و جنوبگان می باشد . از جمله آمریکای جنوبی و آفریقا در گذشته به صورت یک قاره ی یک پارچه بوده که بعدها توسط اقیانوس اطلس از هم جدا شدند . شواهدی مانند دیرینه شناسی ، موقعیت های جغرافیایی و اقلیمی و همچنین شواهد فسیل و گیاهان مشترک در بین این دو قاره این مطلب را تایید می کند.

حرکت قاره ها :

حرکت قاره ها به سه صورت انجام می گیرد :

 1)  مرزهای  واگرا : شامل جدا شدن ورقه قاره ای به صورت شکافت قاره ای و جدا شدن ورقه اقیانوسی به صورت Morr  می باشد.

2)   مرزهای همگرا : شامل برخورد دو ورقه قاره ای – قاره ای  ، قاره ای – اقیانوسی و اقیانوسی –  اقیانوسی است.

3)  گسل های تبدیل : هیچ گونه افزایش یا کاهش پوسته زمین  در این گسل ها صورت نمی گیرد و فقط حرکت ورقه ها در امتداد هم وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

                                 مقدمه

 

دانشمندان علوم زمین دریافتند که محل خشکی ها ثابت نبوده ، بلکه قاره ها در سطح زمین به تدریج مهاجرت می کنند ، شکافت قاره ها حوضه های اقیانوسی جدیدی به وجود می آورد در حالی که قطعات قدیمی کف اقیانوس ها در محل درازگودال های ژرف اقیانوسی وارد چرخه جدیدی از زندگی خود می شوند به علاوه به علت این حرکت قطعات قاره ای که زمانی از هم جدا بوده اند به همدیگر برخورد نموده و عظیم ترین سلسله جبال های زمینی را به وجود آورده اند.

در اوایل قرن بیستم به طور واضح پیشنهاد شد کره زمین اشتقاق حاصل می نمایند.بعد از چندین سال این نظریه به وسیله اکثریت زمین شناسان رد شد ، اما طی دو دهه ی 1950و 1960 شباهت جدید سبب زبانه کشیدن آتش پنهان در زیر خاکستر شد.در سال 1968 این پیشرفت ها منجر به ابراز نظریه بسیار جامع تری نسبت به اشتقاق قاره ها به نام زمین ساخت صفحه ای شد.

 

اشتقاق قاره ها

 

نظریه ای فراتر از زمان خود

 

وگنر هواشناس و ژئوفیزیکدان آلمانی نظریه ی انقلابی خود یعنی اشتقاق قاره ها (Continental drift) را در کتابی به نام خاستگاه قاره ها و اقیانوس ها طرح ریزی کرد.

بنابه عقیده وی زمانی ابرقاره ی پانگه آ به صورت خشکی یک پارچه وجود داشته است وی چنین استدلال کرد که در حدود 200 میلیون سال این ابرقاره آغاز به شکافتن کرد و قاره های کوچکتری را پدید آورد که بعدا به محل کنونی خود رانده شدند. وگنر و کسانی که پشتیبان این نظریه بودند برای اثبات ادعای خود به جمع آوری مدارک مشغول شدند. انطباق آمریکای جنوبی و آفریقا ، تشابه آب و هوای دیرینه ، شواهد فسیل شناسی و ساختارهای سنگی همه حاکی از آن بودند که زمانی این خشکی ها به همدیگر متصل بوده اند.

 انطباق قاره ها

 وگنر وقتی مشابهت قاره های دو طرف اقیانوس اطلس را مشاهده کرد به این فکر افتاد که این قاره ها زمانی به هم متصل بوده اند ولی تلاش او در به کارگیری خطوط ساحلی امروزی برای انطباق قاره ها توسط دیگر دانشمندان مورد انتقاد قرار گرفت. مخالفان اظهار داشتند خطوط ساحلی به وسیله فرایندها فرسایش می یابند حتی اگر جابجایی نیز صورت گرفته باشد مطابقت کامل امروزی آنها امکان پذیر نیست.

در اوایل دهه ی 1960 ادوارد بولارد و دو تن از همکاران او نقشه ای رسم کردند و قاره ها را از عمق 900 متری در کنار هم قرار دادند و مطابقت قابل توجه ای حاصل شد. بنابراین بهترین مرز قاره ها در محل رو به دریای سکوی قاره ه ای است ، امروزه لبه سکوی قاره چند صد متر زیر سطح دریا است.

 شواهد فسیل شناسی

وگنر جهت اعتبار بخشیدن به ادعای خود ( وجود ابرقاره ی پانگه آ ) به سنگواره ی موجودات مختلف که بر روی قاره های مختلف یافت می شوند ولی موجودات آنها نمی توانستند از اقیانوس وسیع امروزی عبور نمایند استناد جست. در این میان موجوداتی بیشتر مورد توجه اند که پراکندگی آنها به ناحیه ی جغرافیایی خاص محدود بوده ولی امروزه در دو ناحیه یا بیشتر که به وسیله مانعی از هم جدا شوند دیده می شوند.

از بهترین نمونه ها خزنده آبی به نام مزوزوروس است که سنگواره آن محدود به قسمت های شرقی آمریکای جنوبی و جنوب آفریقاست. اگر این جاندار قادر به شنا کردن بود می بایست بقایای آن گسترده تر می بود ولی چون این طور نیست وگنر استدلال کرد که این دو قاره زمانی به هم متصل بوده اند.

 شباهت ساختمانی و نوع سنگ

اگر قاره ها زمانی با هم بوده اند سنگ هایی که در یک ناحیه ی خاص یک قاره یافت می شوند باید از نظر زمانی و نوع با سنگ های نقاط مجاوردر قاره ی دیگر جور شوند. این نوع شواهد در جایی یافت می شوند که کمربندهای کوهزایی مختلف در یک خط ساحلی ختم و فقط در خشکی طرف دیگر اقیانوس ظاهر شوند.  مثلا کمربندی که شامل کوهستان آپالاش است و در شرق آمریکا به طرف شمال شرق امتداد دارد کمی دورتر از سواحل نیوفاندلند نا پدید می شود ، کوهستانی با همین سن و ساختمان در گرینلند و اروپای شمالی یافت می شود ، وقتی این دو قاره را در کنار یکدیگر قرار دهیم این سلسله جبال یک نوار تقریبا ممتدی را بوجود می آورد. وگنر به خوبی قانع شد که شباهت ساختار سنگی در دو سوی اقیانوس اطلس این دو خشکی را به یکدیگر مربوط می سازد.

 شواهد آب وهوای دیرینه

برای استفاده از شواهد دیرینه ی اقلیم شناسی و دیرین جغرافیایی در درجه ی اول باید شرایط اقلیمی زمان های گذشته را مشخص کرد. اگر شرایط اقلیمی مشابه نباشد احتمال چسبیده بودن دو قاره کم می شود اما اگر شرایط اقلیمی مشابه بوده باشد احتمال یکی بودن و سپس جدا شدن دو قاره بیشتر می شود. پس از تایید یکسانی اقلیم باید جغرافیای دوره های گذشته ی آنها را با یکدیگر مقایسه کرد ، اگر این نیز نظریه ی فوق را تایید کند احتمال متصل بودن دو قاره باز هم بیشتر می شود.

کره ی زمین چند کمربند اقلیمی دارد که موقعیت آن ها در درجه ی اول به عرض جغرافیایی وابسته است. از آنجا که اقلیم در نوع رسوبات تشکیل شده تاثیر بسزایی دارد با بررسی سنگ های رسوبی می توان اطلاعات با ارزشی در مورد عرض جغرافیایی محل تشکیل آن ها به دست آورد. علاوه بر بررسی رسوبات نحوه ی پخش گیاهان و جانوران فسیل نیز راهنمای خوبی می باشد. چون هر جاندار در شرایط خاصی زندگی می کند یافتن سنگواره ی یک جاندار در دو نقطه ی دور از هم که امروزه شرایط آب و هوایی متفاوتی دارند دلیلی بر مجاورت احتمالی دو مکان مزبور در زمان حیات جاندار است.نوع فایل : word
اندازه فایل : 14
قیمت : 3000
خرید