iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

رابطه دین و اخلاق از دیدگاه امام خمینی

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 23

بخشی از تحقیق : 

 

چکیده

موضوع رابطه دین و اخلاق نخستین بار در آثار دانشمندان مغرب زمین مورد بحث واقع شده، هر چند که موضوعات آن به طور غیر منسجم نظیر بحث حسن و قبح عقلی در آثار دانشمندان مسلمان نیز وجود داشت، ولی به طور منسجم تحت عنوان رابطه دین و اخلاق در نیم قرن اخیر مطرح شده است. نظریه های متفاوتی در باره رابطه دین و اخلاق وجود دارد مانند استقلال دین و اخلاق از یکدیگر، تباین دین و اخلاق، نظریه استنتاج اخلاق از دین. با بررسی تطبیقی نظریه امام خمینی و دانشمندان غربی خواهیم دید که در موارد زیادی میان اندیشه امام خمینی و نظریه های مطرح در فلسفه غرب تمایز و اختلاف وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی ماشینی:  اخلاق، رابطه دین و اخلاق، دین، دین و اخلاق، قبح، دانشمند، عقل.

 

مقدمه

نیک زیستی از آغاز تاکنون از مهم ترین آرمان های انسان ها بوده است. افراد بشر با داشتن گرایش های متفاوت اعتقادی و فرهنگی همواره برای تامین سعادت سعی و با هر گونه عوامل تهدید کننده آن پیکار کرده است. تجربه زندگی انسان ضرورت رویکرد به اخلاق و تهذیب را به عنوان عامل سامان بخش زندگی بارها به اثبات رسانده است. در این عرصه نقش برازنده دین که توصیه ها و فرمانهای اخلاقی از عناصر مهم آن به شمار می روند همچنان بارز و روشن است تا جایی که از تزکیه و تهذیب به عنوان مهم ترین اهداف پیامبران در متون مقدس دینی به ویژه قرآن کریم یاد شده است. نقش و جایگاه اخلاق در ادیان توحیدی آن چنان نمایان است که برای هیچ پژوهشگری تردیدی باقی نمی گذارد در این که پیامبران الهی پیام آوران سعادت و نیک زیستی برای انسان بوده اند. پرسش اساسی که در این مقاله این است دین و اخلاق چه رابطه ای با یکدیگر دارند؟ چه نظریه هایی در این باره وجود دارد؟ نظر امام خمینی در این باره چیست؟

الف. پیشینه

از نخستین زمانی که بشر قدم به زمین نهاد مسائل اخلاقی مورد توجه قرار گرفت و پیامبران الهی به تزکیه و تکمیل اخلاق مردم پرداختند. در آثار دانشمندان مسلمان نظیر اخوان الصفا (قرن چهارم هجری) و ابن مسکویه (متوفای 421 ق) مسائل اخلاقی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. فیلسوفانی مانند افلاطون، ارسطو و سقراط نیز به آن پرداخته اند. موضوع رابطه دین و اخلاق نخستین بار در ضمن مباحث فلسفه دین در آثار دانشمندان مغرب زمین مورد بحث واقع گردید ولی موضوع نگاهی تطبیقی به رابطه دین و اخلاق از منظر امام خمینی و دانشمندان غربی به طور مستقل مورد بحث قرار نگرفته است.

ب. ضرورت و اهمیت

اهمیت اخلاق از غایت و نتیجه آن پیداست. تعادل روابط و سعادتمندی انسان هدف و غایت اخلاق است. تکمیل مکارم اخلاق از اهداف مهم انبیا به خصوص حضرت محمد ـ صلی اللّه علیه وآله ـ است تا جایی که فرمود: «بعثتُ لاتمم مکارم الاخلاق.» بحث رابطه دین و اخلاق از این حیث مهم است که می بایست روشن شود دین چه نقشی در رشد و شکوفایی اخلاق انسان ها دارد و تا چه اندازه می تواند به زندگی انسان تعادل ببخشد؟ آیا خاستگاه اخلاق دین است یا آن که اخلاق هیچ ارتباطی با دین ندارد؟ در این رابطه دانشمندان غربی و امام خمینی به عنوان مصلح معاصر چه دیدگاهی در خصوص رابطه دین و اخلاق دارند؟ روشن نمودن دیدگاه امام که دغدغه سعادت انسان معاصر را داشت نیز اهمیت خاصی به موضوع می دهد.

ج. هدف

هدف در این مقاله روشن نمودن رابطه دین و اخلاق از دیدگاه امام خمینی با نگاهی تطبیقی به دیدگاه هایی است که در میان دانشمندان غرب وجود دارد.

1 ـ اخلاق

واژه اخلاق جمع خلق به معنای خوی، سرشت، سجایای خوب زشت و فرومایگی است و به مفهوم صفت های پایدار روحی و باطنی آمده که در نفس انسانی رسوخ پیدا کرده و به عنوان ملکه برای نفس درآمده است به گونه ای که افعال خوب یا بد بدون نیاز به تفکر و اندیشه به آسانی از او صادر می شود. بنابر این کسی دارای خلق سخاوت است که صفت بخشش در او پایدار باشد. همچنین کسی که صفت رذیله در نفس او راسخ و پایدار باشد دارای خلق رذیله است.

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 23
قیمت : 10000
خرید