iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

گزارش کارآموزی واحد پشتيبانی فنی سوييچ مخابرات

نوع : word - قیمت :15000 تعداد صفحه : 42

بخشی از پروژه:

 

عنوان                                                     فهرست                                                      صفحه

 

فصل اول:آشنایی با مکان کاراموزی

توضیح مختصری در مورد شرکت ملی حفاری                                                                                           1

تاریخچه سازمان                                                                                                      2

نمودار سازمانی                                                                                                       3

شرح مختصر از خدمات فرآيند خدمات                                                                          4

 

 

فصل دوم:ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته کاراموز

 

 

موقعيت رشته کارآموز                                                                                 5

شرح وظايف رشته کارآموز                                                                                                                  5

برنامه های آينده سازمان                                                                                                                      5

واحد پشتيبانی فنی مراکز شهری                                                                                                    15-5

 

 

فصل سوم:آ زمون اموخته ها ونتایج

 

 

MDF                                                                                                              16

PCM                                                                                                                                          17

مسير برقراری ارتباط از مشترک تا مرکز                                                                        17-20

اصطلاحات                                                                                                  26-21

انواع کارتها                                                                                                                           32-26

 

 

 

 

 

 

توضیح مختصری در مورد شرکت ملی حفاری ایران

فعالیتهایی که در شرکت ملی حفاری انجام میشود شامل

1: بخش آموزش که وضیفه ی اموزش نیروی جدید را به عهده دارد.                                        

2: امور مالی که وضیفه ی محاسبات وارشیو اسناد و مدارک را به عهده دارد.  

3 :بخش انبار وخرید که وضیفه خرید ونگهداری مواد وسایل وتجهیزات مورد نیاز شرکت وهمچنین نگهداری از تجهیزات حفاری را بر عهده دارد.

در کل تمام فعالیتهایی مهمی که در شرکت ملی حفاری انجام میشود به یک هدف ختم میشوند وآن هم شناسایی مناطق نفت خیز و ارزیابی نیرو و تجهیزات مورد نیاز وسپس حفر چاه و اماده سازی ان جهت استخراج نفت خام است.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخچه:

ايجاد ارتباطات مخابراتی در ابتدا با اختراع تلفن توسط گراهانبل بوجود آمد و از آن پس اين ارتباطات گسترش يافت تا اينکه به شکل امروزی درآمده است. در ابتدای کار ارتباطات کاناليزه نبوده و امنيت نداشت.

و از زمانی که شبکه مخابراتی گسترش يافت نياز به بخشی جهت ايجاد ارتباط با ساير قسمت ها بود و ديگر اين امکان وجود نداشت که هر مشترک به صورت مستقيم با ساير مشترکين در ارتباط باشد. از اين رو از تکنولوژی به نام سوييچ استفاده شد.سوييچ در لغت به معنی کليک زدن می باشد. اما در عمل به معنی دستگاهی است که عمليات پردازش، محاسبه شارژينگ و کليه کارهای مرتبط با آن را انجام می دهد.اداره پشتيبانی فنی در ارتباط با سوييچ است. وقتی دو مشترک به صورت مستقيم با يکديگر ارتباط برقرار میکنند سوييچ هيچ گونه جايگاهی ندارد.سوييچ را نصب می کنيم و اين سوييچ مشخص می نمايد که کدام مشترک میتواند با ديگر مشترک از همان مرکز يا از ساير مراکز در ارتباط باشد.

 

 

شرح مختصر از خدمات فرآيند خدمات :

خدماتی که در اين بخش ارائه می شوند عبارتند از :

1- خرابی از سوييچ

2- upgrade سوييچ

3- کنترل عملکرد سوييچ (تغيير سخت افزار و نرم افزار)

4- ارزيابی سوييچ و غيره

فعاليتهای اين بخش به طور کلی به سه دسته زير تقسيم می شوند :

 

1- تعمير و سرويس اساسی کليه گروه های سالن يک مرکز

اين بخش وظيفه دارد که به گروه های مختلفی از دستگاه ها که در سالن يک مرکز قرار دارند سرکشی کرده و آنها را تعمير و سرويس کنند.

2- تعمير يا تعويض کليه قطعات فرسوده

کليه قطعات و کارت های فرسوده و خراب از مراکز شهری ديگر در سطح استان و شهر به اين بخش آورده شده و تعمير و سرويس و در صورت لزوم تعويض می شوند در بعضی موارد که امکان جابجايی دستگاه ها نباشد کارمندان اين بخش به اين مراکز در سطح شهر يا استان می روند و به تعمير يا سرويس دستگاه خراب در آن محل می پردازند.

 

3- تعيين استانداردهای کميت مورد نظر در مورد سرويس قطعات اساسی يکی از اجزاء اصلی دستگاه های سوييچ که امکان فرسوده و خرابی در آن زياد است و در اين بخش سرويس و تعمير می شوند کارتهای الکترونيکی هستند. اين کارت ها شامل انواع آی سی های Cmos و tTL، ميکروکنترلرها، انواع کريستال ها، مقاومت، خازن، رله و غيره هستند که طبق نقشه ها و مدارات از قبل طراحی شده روی گيت هايی نصب و لحيم می شوند و انواع کارتها مثل کارت لاين، بافر، کارتهای سی پی يو و غيره را بوجود می آورند.

 

 

 

موقعيت رشته کارآموز :

فناوری اطلاعات امروزه به عنوان ابزاری جهت مديريت سازمان ها علم جديدی است که تمامی جهان را در برگرفته است و فن آوری اطلاعات و ارتباطات جامعه ای به وجود می آورد که در آن ارتباطات و زندگی انسان ها براساس وسايل ارتباطی آنها شکل می گيرد و مديريت اطلاعات از طريق فرهنگ اطلاعات صورت می گيرد. پس کليه ارتباطات از طريق مديريت يک بخش سازماندهی می شود.

همانطور که گفته شد دوره کارآموزی خود را در بخش پشتيبانی فنی مراکز سوييچ گذراندم. پس در اين بخش نيز سوييچ به عنوان عنصر و عامل اصلی در مديريت ارتباطات نقش عظيمی را بر عهده دارد و کارها و فعاليت های اين بخش تنها با بررسی و کنترل و رفع خرابی سوييچ انجام می گيرد. و آنچه در اينجا مهم است ايجاد ارتباط کليه مشترکين با هم از طريق سوييچ است.

شرح وظايف رشته کارآموز :

در اين مورد می توان چنين گفت که کارآموز در طی اين مرحله آموزش های لازم جهت ايجاد و برقراری يک ارتباط مطلوب از طريق سوييچ و اجزای داخلی ان و وظايف هر کدام از وسايل ارتباطاتی از جمله کافو و پست که در مسير برقراری ارتباط هستند داده می شود. همچنين وظايف هر مرکز مخابراتی و کارهايی که برای ارتباطات مطلوب تر انجام می دهد.

برنامه های آينده سازمان :

از برنامه های آينده سازمان می توان به راه اندازی شبکه NGN ، که يک شبکه هوشمند است نام برد. که اين شبکه و استفاده از سرويس های آن امکانات بسيار و ثمربخشی را جهت ارتباط ايجاد می کند که از آن جمله می توان گفت که هر مشترکی که يک خط تلفن ثابت دارد با جابجايی مشترک به شهر منطقه يا ناحيه ديگر، نيازی به تعويض شماره تلفن نخواهد داشت وفقط با انتقال آن می تواند از آن استفاده نمايد و نيازی به شماره جديد نمی باشد.

واحد پشتيبانی فنی مراکز شهری: مخابرات از قسمتهای مختلفی تشکيل يافته است که به بخش هايی مثل اداری، فنی و غيره تقسيم می شود. که البته من در طول کارآموزی در قسمت پشتيبانی فنی بودم.

که البته قسمت فنی خود نيز شامل بخش هايی از قبيل نيرو و تاسيسات، کابل، انتقال، شبکه هوايی، سوييچ و غيره می باشد.عمده فعاليت واحد پشتيبانی فنی سوييچ  در ارتباط با سوييچ است. که اين سوييچ در سالن دستگاه قرار می گيرد. سالن دستگاه در مرکز تلفن است و يکی از عمده ترين بخش ها می باشد.

 

سالن دستگاه شامل سوييچ، DDF و قسمت های سخت افزار و نرم افزار (توسط کاربر) می باشد. يک سری از کاشناسان واحد نصب، سوييچ را در سالن دستگاه نصب می کنند و دما و شرايط مناسب برای سوييچ را تهيه می کنند و در واقع در سالن دستگاه قسمتی به نام پکيج وجود دارد که يک دستگاه بزرگ برای خنک کردن سالن دستگاه است و دما را ثابت نگه می دارد.

البته بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که برق سالن دستگاه هيچ وقت قطع نخواهد شد. سپس کارشناسان واحد راه اندازی سوييچ را راه اندازی می کنند. به اين صورت که توسط نرم افزار سوييچ program میشود و چک کردن کارت ها  واز قبيل در اين مرحله صورت می گيرد.

 

بعد از اين مرحله عمليات برگردان انجام می شود، که در اين مرحله سوييچ زير می رود ويک مدت زمان مشخص سوييچ زير بار کار می کند. در طی اين مرحله کارشناسان توسعه مهندسی عملکرد سوييچ را در اين مدت بررسی می کنند و به کارشناسان واحد پشتيبانی فنی مراکز گزارش می دهد و در صورت مناسب بودن عملکرد سوييچ، مرحله آزمايش و تحويل انجام می شود. هر شهر يا روستا بسته به تعداد مشترکين خود به يک يا چند مرکز مخابراتی تقسيم می شود. مراکز تلفن به دو صورت آنالوگ و ديجيتال پيدا می شوند. که البته امروزه اکثر مراکز به صورت ديجيتال هستند. و هر مرکز تلفن نيز همانطور که گفته شد دارای يک سوييچ مخابراتی می باشد که ممکن است اين سوييچ ها توسط شرکت هاي ايرانی ساخته شوند و يا سازنده های خارجی.

 

 

 

 

شرکت های ايرانی :

1- کارين (کم ظرفيت و پر ظرفيت)

2- کامکار (کم ظرفيت و پر ظرفيت)

3- پارس تلفن کار (کم ظرفيت و پر ظرفيت)

4- پارستل (کم ظرفيت)

5- عصر (کم ظرفيت)

6- OAX (صنايع ارتباطات)

شرکت ها خارجی :

1- NEAX (شرکت NEC ژاپنی)

2- S12 (الکاتل آلمان)

3- EWSD (شرکت زيمنس)

4- ZTE (شرکت چينی)

سوئیچ :

سوييچ ها از نظر ظرفيت نيز به دو دسته کم ظرفيت و پر ظرفيت تقسيم بندی می شوند که به مراکزی (سوييچی) که کمتر از 1000 شماره داشته باشد سوييچ کم ظرفيت گفته می شود. که معمولاً به صورت 256 شماره ای، 512 شماره ای و 768 شماره ای يافت می شوند. و به مراکز بالای يکصد هزار شماره سوييچ پر ظرفيت گفته می شود. و به صورت 5000 مشاره ای، 10000 شماره ای، 20000 شماره ای و غيره يافت می شوند. البته در حال حاضر به علت گسترش مخابرات در مورد سوييچ هايی که حدود 2000 شماره داشته باشند مانند سوييچ های کم ظرفيت رفتار می شوند. در مراکز پر ظرفيت از سوييچ هايی نظير EWSD و S12 و ZTE و در مراکز کم ظرفيت از سوييچ هايی نظير پارستل و کارين استفاده می شود.

توپولوژی شبکه :

1- ارتباط مستقيم بين مراکز

2- استفاده از مراکز واسطه (ترانزيت)

مخابرات ايران از هر دو روش برای برقراری ارتباط استفاده می کند. البته در همه کشور ها به جز کشورهايی که از ماهواره استفاده می کنند بدين روش است. بين دو مرکز يک مسير اصلی وجود دارد و يک مسير Alternative که در صورت بروز هر اشکالی برای جلوگيری از قطع ارتباط از مسير Alternative استفاده می شود. البته لزومی ندارد که هر دو مسير مستقيم باشند و يا از مرکز واسطه استفاده کنند. می تواند يکی از کابل ها مستقيم باشد و ديگری از مسير واسطه استفاده کند تا اگر در مسير مشکلی ايجاد شد ارتباط قطع نشود.

مراکز ترانزيت :

اگر دو مرکز به طور مستقيم با هم ارتباط داشته باشند فاصله بينشان نبايد از يک حد مشخص (حدود 7 تا 8 کيلومتر) بيشتر باشد زيرا در غير اينصورت کابل کشی جواب نمی دهد و بايد از مراکز واسطه يا ترانزيت بين مراکز استفاده کرد.

ويژگی مراکز ترانزيت :

1- مشترک معمولی ندارد.

2- ورودی و خروجی اين مراکز کانال ها هستند.

شکل زير نشان دهنده مرکز ترانزيت شهری ناحيه ای می باشد.

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 42
قیمت : 15000
خرید