iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

برنامه ورزشی هوازی 12 هفته ای تجمع چربی در کبد و مقاومت به انسولین در نوجوانان چاق اسپانیایی زبان را کاهش می دهد

نوع : word - قیمت :12000 تعداد صفحه : 13

بخشی از مقاله : 

 

برنامه ورزشی هوازی 12 هفته ای تجمع چربی در کبد و مقاومت به انسولین در نوجوانان چاق اسپانیایی زبان را کاهش می دهد

 

چکیده :

با توجه به افزایش مرگ و میر مرتبط با چاقی در کودکان و نوجوانان نیاز به استراتژی های پیشگیری و درمان فوری می باشد. در حال حاضر، داده های محدودی در مورد اثرات برنامه های ورزشی بر مقاومت به انسولین و احشایی، هپاتیک و و تجمع چربی درون عضلانی وجود دارد. ما فرض کردیم که در برنامه تمرینی 12 هفته ای هوازی بدون کاهش وزن محتوای چربی احشایی، کبدی و چربی های درون میوسلولار را کاهش داده و همچنین پائین می آورد مقاومت به انسولین را در نوجوانان اسپانیایی زبان کم تحرک. 29 بالغ (مراحل رشدی 4 و 5)، نوجوان اسپانیایی زبان، 15 چاق (7 پسر و 8 دختربا متوسط سن 15.6 سال، 33.7 کیلوگرم در مترمربع و 38.3 درصد چربی بدن) و 14 لاغراندام (10 پسر و 4 دختر با 15.1 سن، 20.6 کیلوگرم در مترمربع و 18.9 درصد چربی بدن) به طور کامل در یک برنامه ورزشی هوازی 12 هفته ای (30 × 4 دقیقه در هفته در بیشتر از 70 درصد مصرف حداکثر اکسیژن). آمادگی جسمانی قلبی عروقی، احشایی، کبدی، و محتوای چربی درون سلول های عضلانی (تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (ام ار ای) و طیف سنجی رزونانس مغناطیسی (ام ار اس)) اندازه گیری شده و و مقاومت به انسولین در ابتدا و پس از ورزش به دست آمد. در هر دو گروه آمادگی جسمانی افزایش یافت (چاق ها 13 و لاغرها 16 درصد). در افراد چاق چربی درون سلول های عضلانی بدون تغییر باقی ماند، در حالی که محتوای چربی کبدی کاهش یافت از 8.9 به 5.6 درصد با سطح احتمال 5درصد و محتوای چربی احشایی (شکمی) از 54.7 به 49.6 درصد در سطح احتمال 5درصد و مقاومت به انسولین کاهش نشان داد با کاهش انسولین ناشتا (از 21.8 به 18.2 درصد در سطح احتمال 1درصد) و و ارزیابی مدل هموستاز مقاومت به انسولین HOMAir  (4.9 به 4.1 درسطح احتمال 1درصد). کاهش چربی احشایی در ارتباط با کاهش انسولین ناشتا بود. در شرکت کنندگان لاغر هیچ تغییر قابل توجهی جز یک افزایش کوچک در توده بدون چربی بدن مشاهده نشد LBM. بنابراین، یک برنامه ورزشی هوازی کنترل شده، بدون از دست دادن وزن، سبب کاهش تجمع چربی در کبد و احشایی و  کاهش مقاومت به انسولین در نوجوانان چاق می شود.

 

 

 

مقدمه:

شیوع چاقی و بیماریهای مرتبط با آن به طور چشمگیری در کودکان و نوجوانان طی دهه های گذشته افزایش یافته است. حدود 17٪ از جوانان آمریکایی چاق هستند. از میان انها  50-30  درصد با سندرم متابولیک، 40-30 درصد استئاتوز کبدی و 30-15٪ از همه نوجوانان دیابتی تازه تشخیص داده شده مبتلا به دیابت مرتبط با چاقی نوع 2 می باشند. این یک نگرانی جدی بهداشت عمومی است که نیاز سیاست های های پیشگیری و درمان را ضروری می نماید.

مداخله های روش زندگی از جمله ترکیبات مختلف رژیم غذایی، ورزش، و برنامه های آموزش و پرورش برای کاهش چاقی و بیماریهای همراه آن نشان داده شده است. با اینحال تعیین روشی از مداخلات که از همه کارامدتر بوده و توسط کودکان و نوجوانان پذیرفته شود دشوار است. کاهش وزن سبب بهبود اختلالات سوخت و سازی بدن می شود بااینحال در بلندمدت اغلب ناموفق بوده و سبب افزایش مجدد وزن می شود.

حساسیت به انسولین بهبود یافته و کاهش تجمع چربی در ناحیه شکم در پاسخ به تمرینات بدون از دست دادن وزن در کودکان و نوجوانان گزارش شده است. با این حال، عوامل مخدوش کننده بالقوه مانند سن و مرحله بلوغی شرکت کنندگان، مدت، شدت و نوع ورزش و کنترل رژیم غذایی قبل از اندازه گیری های قبل و پس از ورزش اغلب به خوبی توصیف نشده بود. در کل، اثرات ورزش بر چربی کبدی و درون عضلات اندازه گیری نشد. هدف از این مطالعه تعیین اثرات کنترل شده، تمرینات نسبتا فشرده ورزشی هوازی است که می تواند برای نوجوانان چاق و لاغر کم تحرک قابل قبول باشد.

توصیه های رژیم غذایی و شیوه زندگی اضافی تهیه نشده بود و ارائه شد و هیچ هدفی برای از دست دادن وزن وجود نداشت. این مطالعه بر روی نوجوانان اسپانیایی زبان به دلیل شیوع بالای چاقی و بیماریهای همراه آن متمرکز شده بود.

گروهی از نوجوانان لاغر کم تحرک به دلیل سبک زندگی بیحرکت در خود گنجانده شده که
ممکن است تاثیرات  منفی سوخت و ساز بدن داشته باشند. علاوه بر این، اثرات یک برنامه ورزشی در نوجوانان کم تحرک لاغر قبلا گزارش نشده است. ما فرض کردیم که یک برنامه ورزشی هوازی 12 هفته ای کنترل شده بدون کاهش وزن، چربی احشایی، کبدی و درون عضلانی را کاهش داده و  مقاومت به انسولین را در نوجوانان اسپانیایی کم تحرک کم می نماید.

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 13
قیمت : 12000
خرید