iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

مسائل در حال ظهور در تئوری و تحقیقات درباره مدیریت منابع انسانی الکترونیکی

نوع : word - قیمت :15000- تعداد صفحه : 17

بخشی از مقاله : 

 

 

 

Emerging issues in theory and research on electronic human resource management (eHRM)

Dianna L. Stone & James H. Dulebohn

Human Resource Management Review 23 (2013) 1–5

 

 

 

مسائل در حال ظهور در تئوری و تحقیقات درباره مدیریت منابع انسانی الکترونیکی

 

 

 

چکیده

در دهه های گذشته، فناوری[1] تاثیر چشم گیری[2] بر فرآیندها و عملکرد[3]های مدیریت منابع انسانی داشته است. برای مثال، فناوری، خصوصا در وب جهان گستر[4]، کمک کرده است تا بسیاری از فرآیندهای منابع انسانی شامل: برنامه ریزی منابع انسانی[5]، استخدام[6]، گزینش[7]، مدیریت عملکرد[8]، جریان کار[9] و پاداش دهی[10] اصلاح شوند. این سیستم های جدید متخصصان منابع انسانی را قادر ساخته است تا خدمات بهتری برای همه ذی نفعان[11] شان (برای مثال: متقاضیان[12]، کارمندان، مدیران) فراهم کنند، و بار اجرایی[13] در این زمینه را کاهش داده است. با وجود استفاده گسترده از این سیستم ها، یک کمبود تعجب انگیز[14] در تئوری و تحقیقات درباره موضوع مشاهده می شود. در نتیجه، هدف این موضوع خاص این است که: الف) تئوری و تحقیقات درباره سیستم های مدیریت منابع انسانی[15] و مدیریت منابع انسانی الکترونیکی[16] را پیش ببرد، ب) مسیرهای[17] جدیدی برای تحقیقات درباره موضوع پیشنهاد دهد، و ج) اثربخشی[18] این سیستم ها در سازمان ها را افزایش دهد. در نتیجه، این مقاله سیر تکاملی[19] سیستم های مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی الکترونیکی را بررسی می کند[20]، یک مرور اجمالی[21] از ادبیات موجود را فراهم می کند، و مقالات در این موضوع خاص را معرفی می کند.

  1. مقدمه

فناوری تاثیر عمیقی[22] بر فرآیندهای مدیریت منابع انسانی داشته است، و آنها را به سمت های کاملا جدیدی سوق می دهد. برای مثال، فناوری، خصوصا وب جهان گستر، کمک کرده است تا تعدادی از فرآیندهای منابع انسانی شامل: برنامه ریزی منابع انسانی، استخدام، گزینش، مدیریت عملکرد، جریان کار، آموزش و پاداش دهی  اصلاح شوند. به طور ویژه، اکنون بسیاری از سازمان های بزرگ از سیستم های استخدامی بر پایه وب[23] استفاده می کنند، و برنامه های آموزشی بر پایه وب را اجرا کرده اند. این سیستم های جدید متخصصان منابع انسانی را قادر ساخته است تا خدمت بهتری را برای همه ذی نفعانشان فراهم سازند (برای مثال: متقاضیان، کارمندان، مدیران)، و بار اجرایی در این زمینه را کاهش داده است. این تغییرات همچنین برای آنها این امکان را فراهم ساخته است تا بر استراتژی منابع انسانی تمرکز کنند، و شرکای[24] واقعی کسب کار[25] در سازمان ها شوند (گوئتال و استون[26]، 2005). این سیستم ها نوعا سیستم های مدیریت منابع انسانی خوانده می شوند، و به متخصصان منابع انسانی توانایی مدیریت اطلاعات و فرایندهای منابع انسانی را می دهد. به عنوان بخشی از یک سیستم مدیریت منابع انسانی، سیستم های اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی الکترونیکی[27] امکان دسترسی ذی نفعان سازمان را به اطلاعات منابع انسانی و کارکرد[28]های خاص منابع انسانی از طریق اینترنت و اینترانت ها فراهم ساخته است.

با وجود استفاده گسترده از سیستم های مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در سازمان ها، یک کمبود تعجب انگیز در تئوری و تحقیقات درباره موضوع ها مشاهده می شود. ما احساس می کنیم این ممکن است در نتیجه دلایل متعددی باشد. اولا، پژوهشگران[29] منابع انسانی ممکن است تصور کنند[30] که سیستم های مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی الکترونیکی حوزه های فنی[31] را بیان می کنند[32]، و بیشتر محدوده های[33] متخصصان فناوری اطلاعات هستند تا اینکه محدوده های متخصصان منابع انسانی باشند. ثانیا، بعضی ها ممکن است سیستم های مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی الکترونیکی را تراکنش محور[34] در نظر بگیرند، و بنابراین، ترجیح دهند تا بیشتر بر فرایندهای حیاتی[35] تر نظیر کشف استعداد[36]، نگهداشت[37]، آموزش، و منابع انسانی استراتژیک تمرکز کنند. نهایتا، پژوهشگران منابع انسانی ممکن است اعتقادی نداشته باشند که آنها قادر هستند تا سیستم های مدیریت منابع الکترونیکی را کنترل کنند یا تغییر دهند زیرا آنها محکم[38] و انعطاف ناپذیر[39] هستند. 

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 17
قیمت : 15000
خرید