iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

کارگزاران سیاسی حکومت¬های محلی چگونه از اطلاعات استفاده می¬کنند؟ یک مطالعه مصاحبه¬ای و توصیه¬های طراحی

نوع : word - قیمت :15000 - تعداد صفحه : 35

بخشی از مقاله : 

اغلب پژوهش­های رفتاری اطلاعات بر روی جستجوی اطلاعات تمرکز می­کنند و ازنگریستن به آنچه که افراد پس از یافتن اطلاعات با آن انجام می­دهند، منصرف می­شوند. علاوه بر این، رفتار اطلاعاتی کارگزاران سیاسی حکومت محلی بشکلی گسترده مطالعه نشده است. ما مصاحبه­های نیمه­-ساخت­یافته­ای را با کارگزاران سیاسی حکومت محلی از مسئولان محلی انگلیس و سازمان­های دولتی محلی انجام داده­ایم. این کار با هدف بررسی این امر بود که این کارگزاران سیاسی چگونه از اطلاعات برای آماده کردن اسناد استفاده می­کنند. در طی مصاحبه­ها، ما از کارگزاران سیاسی خواستیم تا شرح دهند که آنها چگونه اطلاعات را از اسناد منبع استخراج می­کنند و چگونه از آن استفاده می­کنند. ما دریافتیم که فراید آماده­سازی سند شامل سه مرحله کلیدی است: (1) مدیریت اطلاعات (ذخیره­سازی و ثبت اطلاعات بازیابی شده­ی آنلاین برای استفاده آتی)، (2) مکتوب کردن و ویرایش (استخراج اطلاعات از منابع و استفاده از آن برای پشتیبانی از مرحله مکتوب کردن)و (3) بازبینی و خاتمه (مدیریت یک فرایند تکراری حصول بازخورد از ذی­نفعان چندگانه و ایجاد اصلاحات). ما در مورد چالش­های کلیدی که مصاحبه­شوندگان در طی هر یک از این مراحل با آن مواجه بودند بحث می­کنیم و توصیه­هایی برای طراحی محیطهای اطلاعات دیجیتال آتی می­کنیم که قصد آنها فراهم کردن پشتیبانی جامع از رفتار استفاده ازاطلاعات کارگزاران سیاسی حکومت محلی است.

کلمات کلیدی: کاربرد اطلاعات، بکارگیری اطلاعات، طراحی، محیط اطلاعات دیجیتال

1. مقدمه

1.1. انگیزه پژوهش

اغلب پژوهش­های رفتار اطلاعات بر روی این تمرکز دارند که افراد چگونه اطلاعات را می­یابند و "اغلب از بررسی در مورد اینکه افراد با اطلاعاتی که کسب کرده­اند چه می­کنند، دست برمی­دارند" (بارتلت و تامز، 2005، صفحه 1). این امر کاربرد اطلاعات را تبدیل به جنبه­ای از رفتار اطلاعات می­سازد که کمتر از همه مطالعه شده است (واکاری، 1997)- حوزه­ای که "بیش از همه در پژوهش رفتار اطلاعات انسانی نادیده گرفته شده است- بویژه در مقایسه با پژوهش در زمینه جستجوی اطلاعات" (فیدل، 2012، صفحه 4). این ممکن است بدان دلیل باشد که کاربرد اطلاعات یک جنبه پیچیده از رفتار اطلاعات است (آلبرایت، 2010). فیدل[1] (2012) بیان می­کند که کاربرد اطلاعات فرایند پیچیده­ای است زیرا محدودیت­های جدیدی را نشان می­دهد، همچون حوزه و مرزهایی که اطلاعات "مفید" در نظر گرفته می­شوند، در دسترس بودن، اعتبار و قابل قبول بودن اطلاعات، و قیدهای استفاده همیشگی از اطلاعات (بطور مثال تاریخ انقضاء یک نوشته).

با این حال، پیچیدگی کاربرد اطلاعات نباید ما را از بدست آوردن درکی دقیق از این رفتار باز دارد. بنابراین ما باید "در نظر بگیریم که زمانی که اطلاعات کسب شدند چه اتفاقی برای آنها می­افتد و چگونه برای انجام یک وظیفه یا هدف خاص مورد استفاده قرار می­گیرند" (بارتلت و تامز،2005، صفحه 1). مطالعه ما با انگیزه نیاز به ایجاد یک درک کل­نگر از رفتار اطلاعات است تا به طرح محیط­های اطلاعات دیجیتال کاربر-مرکز که با جستجوی اطلاعات از افراد پشتیبانی می­کنند (یعنی منابعی که از کاربرد اطلاعات نیز پشتیبانی می­کنند)، آگاهی بخشد. این امر مهم است زیرا مردم در جستجوی اطلاعات هستند تا به طریقی از آن استفاده کنند و عمل بکارگیری اطلاعات می­تواند نسبت به جستجوهای آتی آنها آگاهی­بخش باشد. بنابراین جستجو و استفاده از اطلاعات را باید بصورت وابسته به هم در نظر گرفت. با این حال بیشتر پژوهش­های موجود چنین نگرش کل­نگری ندارند. بشکلی مشابه، اغلب محیطهای اطلاعات دیجیتال موجود با تمرکز شدید بر پشتیبانی از کاربران برای یافتن اطلاعات طراحی شده­اند (بطور مثال با کارکردهای جستجویی)، ولی از اینکه این اطلاعات واقعا چگونه مورد استفاده قرار گرفته­اند، چشم­پوشی شده است (کولتائو و تاما، 2001).  علاوه بر این، اغلب کارهای نظری موجود در مورد کاربرد اطلاعات (مثل ویلسون، 2000؛ اسپینک و کول، 2006)، کاربرد اطلاعات را بشکلی وسیع در نظر می­گیرند که مستقیما طرح را آگاه نمی­کنند. این امر احتمالا به این دلیل است که این مطالعات با هدف منجر شدن به توصیه­های طراحی انجام نگرفته­اند. همین موضوع را می­توان برای مطالعات تجربی موجود عنوان کرد که کاربرد اطلاعات را مورد بررسی قرار داده­اند (آستر و چو، 1994؛ بیستروم و جارولین، 1995؛ اوهارا، تیلور، نیومن و سلن، 2002). پژوهش­های اندکی وجود دارند که انگیزه ما در بدست آوردن درکی مفصل از رفتار کاربرد اطلاعات و خوراندن این درک در طرح یا بهبود محیطهای اطلاعات دیجیتال را به اشتراک دارند.

این مطالعه، رفتار کاربرد اطلاعات را در یک زمینه کاری بررسی می­کند که در آن "کار شدید اطلاعاتی" (کولتائو و تاما، 2001) انجام می­گیرد. ما بویژه بررسی می­کنیم که کارگزاران سیاسی و تحقیقی حکومت محلی چگونه از اطلاعات در فعالیت­های روزمره­شان استفاده می­کنند. جمع­آوری و استفاده از اطلاعات، بخش اصلی بیشتر کارهای حکومت محلی است. این امر بویژه در توسعه سیاست­های عمومی صحیح است که به شدت بر اساس پژوهش و مدرک است (ریچ و او، 2000). کارگزاران سیاسی حکومت محلی، اطلاعات پیچیده بسیاری را مدیریت می­کنند و از این اطلاعات برای ایجاد سیاست­ها و استراتژی­های مفصل استفاده می­کنند. آنها باید آگاهی ثابتی از یک دورنمای پیچیده و دائما متغیر، اقتصادی و اجتماعی داسته باشند ولی به شرایط پیش­بینی نشده نیز واکنش نشان دهند. بطور مثال، برخی از کارگزاران سیاسی در مطالعه ما مجبور بودند خلاصه­ای مفصل در مورد اثر یک دولت جدید، بر اساس بیانیه­های احزاب سیاسی اصلی در مسیر انتخابات عمومی انگلستان در سال 2010 بنویسند. این خلاصه­ها هر خروجی بالقوه از انتخابات را مورد خطاب قرار می­دهند، از جمله اینکه یک حکومت ائتلافی ممکن است چه آثاری بر سیاست حکومت محلی داشته باشد. کاربرد اطلاعات کارگزاران سیاسی حکومت محلی به شدت مبتنی بر شواهد و با هدایت پژوهش است و اغلب شامل ساخت بحث­های پیچیده­ی مجاب کننده است. بنابراین تفسیر و استفاده از اطلاعات بخشی اساسی از نقش یک کارگزار سیاسی است. این امر باعث می­شود که این حوزه بویژه برای مطالعه در هنگام جستجو برای درک رفتار کاربرد اطلاعات مفید باشد.

مطالعه ما، رفتار اطلاعات نمایش داده شده توسط کارگزاران سیاسی حکومت محلی در هر مرحله از آماده­سازی سند را بررسی می­کند- از مدیریت اسناد منبع تا استخراج اطلاعات مفید از آنها برای ارائه اسناد جهت بازبینی و ایجاد اصلاحات در آنها. این کار با هدف بدست آوردن درکی مفصل از رفتار اطلاعات بصورت دستی و با کمک کامپیوتر است که در آماده­سازی اسناد وجود دارد. ما سپس این درک را در توصیه­هایی برای طراحی محیطهای اطلاعات دیجیتال کاربر-محور آتی وارد می­کنیم که مستقیما از رفتار تعیین شده در مطالعه­مان پشتیبانی می­کنند.

1.2. ساختار باقی این مقاله چگونه است

ما با مرور برخی از مبانی نظری موجود در مورد کاربرد اطلاعات شروع می­کنیم، از جمله مطالعات موجود در مورد نیازها و رفتار اطلاعاتی در یک محیط حکومت محلی، مدل­های موجود از رفتار اطلاعات که کاربرد اطلاعات را در خود جای می­دهند، و محیطهای اطلاعات دیجیتال موجود که برای پشتیبانی از کاربرد اطلاعات طراحی شده بودند. سپس روش مصاحبه­مان را توصیف می­کنیم و یافته­هایمان در ارتباط با رفتارهای کاربرد اطلاعات که در مصاحبه­هایمان تعیین شدند را ارائه می­دهیم. همچنین در مورد یافته­هایمان در ارتباط با مطالعات پیشین در مورد رفتار اطلاعات بحث می­کنیم. سپس توصیه­های طراحی برای یک محیط جامع دیجیتال که پتانسیل پشتیبانی کل­نگر از رفتارهای کاربرد اطلاعاتی که ما شناسایی کردیم را فراهم می­سازد، ارائه می­دهیم. در نهایت در مورد اجرای یافته­هایمان و توصیه­های طراحی بحث می­کنیم و پیشنهاداتی برای پژوهش­های آتی ارائه می­دهیم.[1]Fidel

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 35
قیمت : 15000
خرید