iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

برنامه ریزی کاربری زمین شهری به وسیله زیرساخت داده های منسجم

نوع : word - قیمت :9000 - تعداد صفحه : 11

بخشی از مقاله : 

 

چکیده

اطلاعات نقش مهمی در برنامه ریزی و توسعه ی کاربری زمین شهری دارد. سازمانهایی که به برنامه ریزی کاربری زمین شهری می پردازند همانند شهرداری ها و استانها باید موقعیت اطلاعاتی بهینه ای داشته باشند تا بتوانند به سرعت پیش روند و تصمیماتی بر مینای واقعیتها اتخاذ کنند. بنابراین، آنها باید به اطلاعات قابل اعتماد جغرافیایی و اداری به راحتی و به موقع دسترسی داشته باشند. این اطلاعات باید درباره ی هزینه ی خرید زمین، مالکیت زمین، اطلاعات مفصل درباره ی اسناد و نیز اطلاعات تاریخی درباره ی کاربری زمین، ارزش زمین و غیره باشد. می توان از خدمات شبکه همانند توزیع داده و ابزارهای بازیابی داده به گونه ی بسیار موثری برای کسب این اطلاعات استفاده کرد. گرچه تمامی اطلاعات در یک سازمان وجود ندارد. داشتن داده های زیرساختی برای سراسر کشور برای دست یابی به اطلاعات کنونی ضروری می باشد. علاوه بر این، توصیف داده به وسیله ی ابرداده می تواند قابلیت استفاده از داده ها برای کاربران نهایی را بهبود بخشد. علاوه براین توزیع داده، مطابق نیازها و استانداردهای کاربران می تواند به عوامل سوم کمک کند تا دسترسی راحتی به داده های مورد نیازشان داشته باشند که این یکی از عوامل اساسی برای برنامه ریزی کاربری شهری می باشد.

کلیدواژه ها:

برنامه ریزی کاربری زمین شهری، GIS، خدمات شبکه، OGC، زیرساختهای داده ای سراسر کشور

 

 

 

مقدمه:

فقدان محدودیتها منجر به جذابتر شدن زمینها و در نتیجه افزایش ارزش آنها می شود. آگاهی از محدوددیتها منجر به ایجاد دیدگاه درست تری از ابعاد مالی و نیز فرایندهای رسمی مورد استفاده می شود و سرعت برنامه ریزی کاربری زمین شهری را افزایش می دهد. بنابراین ترکیب و تحلیل اطلاعات به روز و مرتبط درباره ی زمین و مالکیت برای سازمانهایی که در برنامه ریزی کاربری زمین شهری مشارکت دارند، مهم و اساسی می باشد. محدودیتهایی که برای زمینها اعمال می شوند که دامنه ی آن ها از محدویتهای حقوقی تا کالبدی (برای مثال ساختن یک زمین دشوار و هزینه بر است) می باشد تاثیر منفی بر ارزش زمین دارند و بنابراین در قمیت زمین انعکاس می یابند. دولت محلی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به مثابه ی ابزار ارائه و انسجام، می تواند دیدگاهی سریع و قابل اعتماد از نقشه (اطلاعاتی درباره ی زمینها) کسب کند و با اسناد ورای معاملات آشنا شود.

این مقاله فرایندی را توصیف می کند که به واسطه ی آن اطلاعات مربوط به زمینها از نقشه با داده های سایر سازمانها از طریق خدمات شبکه ترکیب می شوند تا برنامه ریزی کاربری زمین شهری را برای شهرداری آلمر[1] در هلند، تسهیل کنند.

2. درخواستهای شهرداری آلمر

آلمر شهر جدید هلندی است که در زمین پست ساحلی[2] در جنوب دریاچه ی جسلمیر[3] قرار گرفته که این زمین احیا شده است. حجم این دریاچه از دوره رومی ها به تدریج افزایش یافته است. این دریاچه در وسط هلند قرار دارد. آلمر در زمین احیا شده ای که 6 متر پایین تر از سطح دریا قرار دارد، ساخته شده است. این شهر در دهه 1960 برنامه ریزی شد و از دهه 1970 ساختش آغاز شد.

شهرداری 43 ساله آلمر در هلند نمونه ای از برنامه ریزی کاربری زمین شهری می باشد. این شهر نوپا تاریخی جوان دارد و شهرکی خوابگاهی[4] بوده است و محل زندگی خانواده هایی می باشد که شانس زندگی در شهرهای بزرگ را ندارند. اشتغال و سایر فعالیتها ر شهرها بزرگی همانند منطقه راندستاد قرار دارند که شامل شهرهایی همانند آمستردام، رتردام، اوترشت، دن هاگ و منطقه فرودگاه بین المللی شیفل[5] می باشد. (ارنیا و همکاران، 2003)

در واقع آلمر خود حاصل برنامه ریزی کاربری زمین شهری می باشد. موقعیت آلمر نتیجه ی تطابق دو فرایند برنامه ریزی مهم در هلند است که عبارتند از" توسعه ی زمینهای پست دریاچه جسمیلر و سیاست شهرهای جدید که در دهه 1990 آغاز شد (کنستاندس، 1989)

گرچه آلمر نیز همانند سایر شهرداری ها برنامه ی خود را برای کاربری زمین شهری در اطراف شهر دارد. هم اکنون این شهرداری به مسائل برنامه ریزی برای کاربری زمین شهری می پردازد و برای مناطقی که برای آنها برنامه ریزی می شود، به اطلاعات نیاز دارد.



[1] . Almere

[2] . زمینیهایی که پایین تر از سطح دریا قرار دارند و با سد های بلند احیا شده اند.

[3] . IJsselmeer

[4] . bedroom community – اجتماعی در حومه شهر که اغلب نزدیک به مرکز شغلی است ولی فرصت های شغلی در آن وجود ندارد.

[5] . Schiphol International Airport

 



نوع فایل : word
اندازه فایل : 11
قیمت : 9000
خرید