iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

آنالیز تطبیقی تأثیر عملیات حرارتی و پارامترهای فرآیندهای تبدیل روی فولاد AISI4340

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 10

بخشی از مقاله : 

خلاصه

زبری سطح، کیفیت سطح ماشین­شده را تعیین کرده و درنتیجه نقش حیاتی را به­عنوان شاخص کیفیت سطح بازی می­کند. عملیات تبدیل[1] یکی از عملیات اولیه ماشینکاری قطعه­ی کار استوانه­ای در صنایع است. مطابق تحقیقات اخیر، عملیات سطح به­طور قابل­ملاحظه­ای کیفیت نمونه­ی تبدیل شده را تحت تأثیر قرار می­دهد. در پژوهش حاضر، یک مطالعه­ی مقایسه­ای عملیات مختلف حرارتی در تبدیل فولاد AISI4340 با در نظر گرفتن چندی پارامتر تبدیل فرآیندی صورت گرفته است. در مورد فولاد سخت شده، ابزار کاربید چندلایه پوشش داده شده استفاده شده است. بدین منظور، آنالیز رگرسیون برای دستیابی به تنظیمات بهینه­ی سطوح پارامترهای برای حداقل زبری سطح استفاده شده است.

  1. مقدمه

با هر فرآیند تولیدی ممکن، نمی­توان به سطح کاملاً صاف و موازی (یا هر شکل هندسی کامل دیگر) دست یافت. سطح قطعه مرز بیرونی آن است و بی­نظمی سطح شامل گوه­های متعدد کوچک و گودی­هاییست که از سطح اسمی فرضی منحرف شده­اند. انتهای سطح باید مصالحه­ای میان صافی کافی برای عمر مورد انتظار باشد. اثرات زبری سطح روی عملکرد بخش ماشین­شده عبارتند از:

  1. مقاومت در برابر سایش – مقاومت در برابر سایش دو سطح سایشی به پایداری لایه­های سطحی در برابر شکست بستگی دارد. بی­نظمی­ها و امواج میکرو روی سطح، مساحت تماس میان آنها را کاهش می­دهد.
  2. استحکام فرسایش – مشخص شده است که خطوط و خراش­های عمیق تیز در سرتاسر سطح، یک امتیاز و مزیت برای تمرکز تنش داخلی محسوب می­شود. این امر ممکن است منجر به تشکیل ترک شده و استحکام را کاهش دهد.
  3.  مقاومت در برابر خوردگی – سطح زبرتر که عمیق­تر و تیزتز است، گودی­هایی میان لبه­های بی­نظمی­های میکرو ایجاد می­کند که شرایط مطلوبی برای اعمال خوردگی به حساب می­آیند. هرچه سطح صاف­تر باشد، مساحت کمتری از سطح تماس منجر به خوردگی می­شود.
  4. قدرت استنتاج مناسب – این امر نیز توسط کیفیت سطح قطعات جفت مخصوصاً روی بی­نظمی­های میکرو تحت تأثیر قرار می­گیرد.

این­ها تا حد زیادی مقاومت در برابر سایش سطح قطعات، استحکام، مقاومت در برابر خوردگی و قابلیت اطمینان لولاهای ثابت یا قطعات جفت را تحت تأثیر قرار می­دهند.

عملیات تبدیل – تبدیل، فرآیندی برای تولید سطح خارجی است که در آن یک نقطه برش ابزار به­صورت موازی با محور چرخش قطعه­ی کاری، حرکت می­کند.

نیروی برش در عملیات تبدیل – نیروی مماسی، نیروی خوراک و نیروی شعاعی.[1] Turning operation

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 10
قیمت : 10000
خرید