iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در آموزش عالی مزایا، نواقص، تسهیلات و محدودیتهای کاربرد آموزش الکترونیکی برای دانشجویان کشاورزی در ایران

نوع : word - قیمت :8000 تعداد صفحه : 8

بخشی از مقاله : 

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در آموزش عالی: مزایا، نواقص، تسهیلات و محدودیتهای کاربرد آموزش الکترونیکی برای دانشجویان کشاورزی در ایران

چکیده

استفاده از ICT در آموزش فرآیندهای آموزش و یادگیری را به طور جدی تحت تاثیر قرار داده است. همچنین فرصتهای جدیدی را برای آموزش و دسترسی به منابع آموزشی فراتر از منابع موجود سنتی فراهم آورده است. در چنین شرایطی، استفاده از ICT در آموزش، یک روش آموزشی موسوم به یادگیری الکترونیکی را ایجاد می‌کند. این مقاله به بررسی مزایا، نواقص، تسهیلات و محدودیتهای کاربرد ICT به همراه آموزش الکترونیکی برای دانشجویان کشاورزی می پردازد. تمرکز این مقاله به طور خاص بر نقش ICT در مورد دانشجویان آموزش عالی کشاورزی در ایران است.

1- مقدمه

نگاهی اجمالی به توسعه تاریخی سیستمهای آموزشی میان اعصار مختلف نشان می دهد که این تغییرات ارتباط نزدیکی با نوسانات در هر دوره دارند. آموزش ساده در عصر کشاورزی، آموزش کلاسیک در عصر صنعتی و همچنین گذار از آموزش کلاسیک به آموزش مجازی در عصر اطلاعات یا فردگرایی، تغییرات مطلوب و ناخواسته در آموزش را بازنمایی می‌کند، این بدان علت است که سیستم آموزشی باید نیازهای آموزشی جامعه در دوره مربوطه را بازتاب دهد (میلادی و ملک محمدی، 2010).

در جامعه اطلاعاتی کنونی، افراد به فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای همگام شدن با آخرین تحولات دسترسی دارند. با استفاده از ICT، امکان یادگیری بدون محدودیتهای زمانی و مکانی فراهم می شود که نیازهای دانشجویان را برطرف می‌سازد. استفاده از ICT نماد یک عصر جدید در آموزش است. علاوه بر این، ICT الگوهای فکری را تغییر داده، مدلهای کنونی آموزش را غنی ساخته و همچنین مدلهای آموزشی جدیدی ارائه می دهد. این مدلها از ویژگیهای مشترک یک آموزش مبتنی بر فناوری برخوردارند و روشهای یادگیری جدیدی را ارائه می دهند که در آنها فراگیر یک نقش فعال داشته و همچنین بر یادگیری خودهدایت شونده، مستقل، انعطاف پذیر و تعاملی تاکید دارد (فرج اللهی و ظریف صنایعی، 2009). تحت این شرایط، روشهای یادگیری و آموزش از برنامه درسی با محوریت محتوا به برنامه درسی با محوریت صلاحیت تغییر کرده و همچنین از فرمهای ارائه متمرکز بر معلم بر فرمهای متمرکز بر دانشجو تغییر می کنند (آلیتالو و پلتولا، 2006، آتاران، 2007). به منظور آشنایی با مزایای امکانات آموزش الکترونیکی و همچنین محدودیتهای این نوع آموزش، بررسی دقیق ویژگیهای آموزش الکترونیکی برای دانشجویان کشاورزی در ایران ضروری است.

2- استفاده از ICT در آموزش عالی

فناوریهای اطلاعات و ارتباطات شامل سخت افزار، نرم افزار، شبکه و رسانه برای دریافت، ذخیره سازی، پردازش، انتقال و ارائه اطلاعات (صدا، داده، متن و تصویر) و همچنین سرویسهای مربوطه هستند. ICTها از دو جزء تشکیل می شوند: زیرساخت اطلاعات و ارتباطات (ICT) و فناوری اطلاعات (IT). اولین جزء به سیستم و شبکه فیزیکی مخابراتی (سلولی، صدا، میل، رادیو و تلویزیون) اشاره دارد در حالیکه جزء دوم به سخت افزار و نرم افزار دریافت، پردازش و ارائه اطلاعات مربوط است (سرکار، 2012).

بنا به اعلام یونسکو (2002):

امروزه ICT به محیطهای آموزش نفوذ کرده و بر موفقیت واقعی آموزش قرن 21 صحه می گذارد. همچنین ICT ارزش افزوده برای فرآیند یادگیری و همچنین سازماندهی و مدیریت نهادهای آموزشی فراهم می کند. فناوریها یک نیروی محرکه پشت عمده امور توسعه و نوآوری در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته هستند.

ICT به عنوان یک جریان اصلی در آموزش عالی محسوب می شود. ICTها در بسیاری از زمینه ها از جمله: توسعه مفاد دوره آموزشی، ارائه محتوا و به اشتراک گذاری آن، ارتباط بین فراگیرها، معلمین و جهان بیرون، ایجاد و ارائه مطالب و سخنرانیها، تحقیق آکادمیک، حمایت اجرایی و ثبت نام دانشجویان (ماندال و مِته، 2012). موقع به کارگیری ICT در آموزش عالی، یادگیری دیگر محدود به زمان بندیها نمی باشد (هتاندی و قوش، 2008).

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 8
قیمت : 8000
خرید