iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تعهد سازمانی در شرکت فولاد اکسین خوزستان

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 7

بخشی از مقاله : 

 

 

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تعهد سازمانی در شرکت فولاد اکسین خوزستان

 

 

 

 

 

چکیده

سازمان ها برای اینکه بتوانند دانش موجود خود را مدیریت نمایند نیاز به کارکنانی وفادار و متعهد دارند.مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان کمک می کند با نیرویی اندک، قدرت عظیمی بسازد. مدیریت دانش شیوه جدیدی برای اداره سازمان و تسهیم منابع فکری و علمی آن است. سطح پایین تعهد سازمانی در میان کارکنان به عنوان مانعی در جهت استقرار مدیریت دانش و همچنین تسهیم دانش عمل نموده و باعث می شود که کارکنان تمایلی به تسهیم دانش و شرکت در فعالیت های دانشی نداشته باشند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تعهد سازمانی در شرکت فولاد اکسین خوزستان اجرا شد. جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان و مدیران شرکت می باشد که تعداد این افراد برابر با 262 نفر می باشد و  و از نمونه گیری طبقه ای- تصادفی استفاده گردیده است. استراتژی این پژوهش زمینه یابی(پیمایشی) از نوع همبستگی، ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد شده تعهد سازمانی و فرآیندهای مدیریت دانش است. نتایج تحلیل داده ها که از طریق آزمون همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس محاسبه شده است نشان می دهد میان تعهد سازمانی و فرآیندهای مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

واژه های کلیدی

سازمان ، مدیریت دانش، تعهد سازمانی، فولاد اکسین خوزستان.

 

مقدمه

امروزه سازمان ها شاهد محیط هایی هستند که روز به روز پویاتر و چالش برانگیزتر می شوند. تغییر و تحول جزء جدایی ناپذیر دنیای امروزی است، به عبارت دیگر تنها جزء ثابت تغییر است. دانش، دارایی واقعی سازمان هایی است که برای حضوری موفق در عرصه پر رقابت جهانی و یکپارچگی سیستم ها، ارزشها و منابع سازمانی خود تلاش می کنند. مدیریت دانش با ابزارهای فنی و ارزش های انسانی چندگانه سر و کار دارد، لذا می تواند نشان دهد که چگونه سازمان های هوشمند و یادگیرنده ی توانند فرآیندهای مجدد طراحی نمایند. جوامع علمی و تجاری هر دو بر این باورند که سازمان های" دانش مدار " با استفاده از یک رهیافت دانش محور می توانند برتری های بلندمدت خود را در عرصه های رقابتی حفظ کنند. [1]

شتاب دگرگونی ها هر روز بر میزان ابهام، عدم قطعیت و پیچیدگی سازمان ها می افزاید که این امر شایستگی های کلیدی اثربخشی را دچار تغییر اساسی می کند. در چنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان در اختیار ندارند و باید بیشترین وقت و نیروی خود را صرف شناسایی محیط داخلی و خارجی سازمان کنند و سایر وظایف روزمره را به عهده کارکنان بگذارند،  در این شرایط کارکنان سازمان تنها به عنوان ابزاری برای موفقیت مدیر نیستند بلکه به عنوان سرمایه های سازمان، به گردانندگان اصلی جریان کار و شرکای سازمان تبدیل شده اند. از همین رو کارکنان و دانشی که در ذهن آن هاست، منابع بسیار ارزشمندی برای سازمان هستند. [2]

در میان مفاهیم مربوط به منابع انسانی، تعهد سازمانی از مهمترین مواردی است که همواره در زمره دغدغه های مدیران سازمان ها بوده است. دانشمندان مدیریت اعتقاد دارند که کارکنان دارای تعهد و پایبندی، نظم بیشتری در کار دارند، مدت بیشتری در سازمان      می مانند و بیشتر کار می کنند. [3] تعهد سازمانی به فشارهای هنجاری نهادینه شده انجام کار دلالت دارد که متضمن تحقق اهداف و منافع سازمانی است. [13]بنابر نظر اکثر تئوریسین های علم مدیریت، تعهد سازمانی تاثیر مثبت و چند گانه ای بر روی عملکرد سازمانی دارد؛ بنابراین سازمان هایی که کارمندانی متعهدتر دارند از عملکرد سازمانی بالاتری برخوردارند. [14] [15]

بنابر نظر می یر و آلن تعهد سازمانی حالتی روانی است که شخص را متمایل می سازد که در سازمان مطبوع خود با رغبت کار نماید. [16]سازمان های موفق، در عصر حاضر، ویژگی ها و امتیازات متعددی نسبت به سایر سازمان ها دارند و ویژگی اصلی آنها داشتن کارکنان متعهد است. تعهد سازمانی کارکنان، به ویژه از نظر مدیران، در جهت دستیابی به موفقیت بسیار مهم است. [4]

از نظر برخی محققان(مولایی، 1385) تعهد سازمانی شامل سه بخش درنظر گرفته شده است: 1- تعهد عاطفی( چالش شغل، وضوح نقش، وضوح اهداف، مشکل بودن هدف، پذیرش مدیریت، انسجام همکاران، تبعیت پذیری سازمانی، عدالت، اهمیت شخصی، بازخورد، مشارکت) 2 - تعهد مستمر( مهارت ها، آموزش، تغییر محل زندگی، سرمایه گذاری فرد، درک قابلیت دستیابی به جایگزین های شغلی) 3- تعهد هنجاری یا تکلیفی(هنجار تعهد سازمانی).

امروزه مدیریت دانش نقش مهمی را در افزایش کارایی سازمان ها ایفا می کند. مدیریت دانش به افراد درون سازمانها کمک   می کند تا بیشتر بیاموزند، متخصص تر شوند و مهارت های خود را ارتقا بخشند. [17] [18]مدیریت دانش سرمایه انسانی را به هوش سازمانی مبدل می کند تا سازمان ها از این طریق بتوانند ثروت آفرینی نمایند. [19] محققان زیادی خاطر نشان کرده اند سازمان ها تنها با تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار می توانند آن را مدیریت نمایند. [20]  

 

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 7
قیمت : 10000
خرید