iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

قابلیت دسترسی افراد معلول به ترمینال های حمل و نقل عمومی

نوع : word - قیمت :5000 - تعداد صفحه : 12

بخشی از مقاله : 

قابلیت دسترسی افراد معلول به ترمینال های حمل و نقل عمومی

چکیده :

امروزه قابلیت دسترسی یک مقوله مهم در زندگی روزانه به حساب میاید به ویژه زمانی که با محیط های بیرونی و یا درون ساختمانی سروکار داشته باشیم. با درک این که اکثر ترمینال های حمل و نقل عمومی هنوز دارای فقدان امکانات و طراحی مناسب هستند پس می توان گفت توجه جدی به این مسئله لازم است تا اطمینان حاصل شود تناسب و راحتی برای تمامی اقشار جامعه وجود دارد. این امر به طور گسترده مورد قبول واقع شده که افراد معلول فرصت های کمتر و کیفیت پایین تری از سطح زندگی را نسبت به افراد غیرمعلول دارند. علاوه بر دستیابی ضعیف، افراد معلول و ناتوان با چالش ها و مشکلات عدیده ای در هنگام مسافرت و با استفاده از حمل و نقل عمومی رو به رو هستند. بنابراین، در صورت بی توجهی و غفلت از مسئله معلولین هنگام استفاده از امکانات حمل و نقل عمومی این مشکل به طور روزافزونی شدیدتر خواهد شد.

کلمات کلیدی : قابلیت دسترسی، معلولین، فضاهای عمومی، ترمینال حمل و نقل

مقدمه :

"قابلیت دسترسی" عبارت است از دسترسی مساوی هر فرد بدون توانایی در دستیابی به امکانات و خدمات، افراد با ناتوانی جسمی هرگز به طور کامل مشمول این تعریف نیستند. عدم کارایی قابلیت دسترسی در ترمینال های حمل و نقل عمومی موانع بسیاری برای افراد معلول ایجاد می کند. براساس نظریات هنری (2009) قابلیت دسترسی در ساخت محیط های فیزیکی یکی از موانع جدی برای مشارکت کامل افراد با ناتوانی و معلولیت در جامعه است. بعد هایگریفین (2000) اضافه کرد که ساده ترین راه افزایش استفاده از امکانات حمل و نقل عمومی تثبیت و ساخت مکانی است که دسترسی عابر پیاده امن، راحت و مطمئن شود.

پیشرفت در تعیین فاکتورهای تأثیرگذار در قابلیت دسترسی افراد معلول به ترمینال های حمل و نقل عمومی میسر می باشد چرا که افراد معلول به عنوان گروهی از افراد جامعه هستند که با مشکل قابلیت دسترسی به امکانات محیطی رو به رو هستند. هابروبانک (1992) بیان کرده اند که آمادگی های حاضر نامناسب برای افراد معلول است. آنان هم چنین روشن کرده اند که یک آگاهی روزافزونی به ویژه در کشورهای صنعتی شده نسبت به افراد معلول صورت گرفته است.

کندی و هسلا (2008) از این مسئله حمایت کرده اند که افراد با ناتوانی جسمی (معلولیت) با یکدیگر مساوی و برابر نیستند. آنان به این نکته اشاره کرده اند که افراد معلول منحصر به فرد هستند و دارای محدودیت هایی در دستیابی به استفاده از ساختمان های محیطی می باشند که نیاز به توجه بیشتر نسبت به افراد نرمال دارند. براساس تحقیقات اندک دیگر که به طور مستقیم با محیط های باز سروکار دارند و قابلیت دسترسی افراد معلول به ترمینال های حمل و نقل عمومی را کشف می کنند. بنابراین هدف این تحقیق لحاظ سازی طرح زیربنا ساختمان ها برای افراد معلول به ویژه در مورد ترمینال های حمل و نقل است. این مسئله توانسته محیط ها را نسبت به افراد و گروه هایی با سطح پایین تری از رقابت محیطی، پاسخگو باشد تا اطمینان از این حاصل شود که تمامی افراد می توانند به ساختمان های ترمینال حمل و نقل عمومی دسترسی داشته باشند.

هدف از این تحقیق نمایش اثر قانون گذاری های اخیر و استانداردهایی است که برای افراد ناتوان طراحی شده اند. به طور خاص، اهداف تحقیق به شرح زیر می باشند :

  • تعیین و شفاف سازی قابلیت دسترسی به فضاهای مختلف در ترمینال های حمل و نقل
  • ارزیابی زیرساخت های داخلی که بر قابلیت دسترسی افراد معلول در ترمینال های حمل و نقل اثر می گذارد.
  • ارائه پیشنهاداتی برای توسعه قابلیت دسترسی در ترمینال ها برای افراد معلول در این مطالعه، تعریف فرد معلول برگرفته از قانون دسترسی به محیط ساخت ها است که توسط هاریستون (2007) تدوین شده وی ابراز می کند که افراد معلول آن دسته ای هستند که توالی از ناتوانایی ها و یا آسیب های فیزیکی دارند.

در ارتباط با محیط فیزیکی افراد ناتوان به چند گروه تقسیم می شوند :

  • معلول،
  • معلول با ویلچر
  • معلول موقتی
  • معلول دائمی

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 12
قیمت : 5000
خرید