iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

توان تخریبی مدل HPM در فناوری E-BOMB از بررسی انرژی خروجی شبیه سازی در برابر پتانسیل تخریبی تسلیحات FCG و EMP

نوع : word - قیمت :20000 تعداد صفحه : 75

بخشی از پایان نامه : 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

 

 

چکیده

آ

فصل اول : مقدمه و مفاهیم

1

  1. مقدمه

2

  1. تاریخچه

5

  1. لزوم بررسی E-Bombs

7

  1. پیشینه ی اختراع بمب الکترومغناطیسی (E-Bombs)

8

فصل دوم : مروری بر پژوهش های پیشین

11

2-1- پژوهش   Necati Ertekin

12

2-2. پژوهش   Tompkins , Johns

13

2-3. پژوهش    Nitish chopra, Er.Vikram Kumar kamboj

13

2-4. پژوهش   محمد صادق آخوندی-عبدالله حاجی ملک- ساحره سید اسماعیلی

14

2-5. پژوهش   Barker, Robert and Schamiloglu , Edle

14

2-6. پژوهش   Erickson , John

15

2-7. پژوهش Giri , D.V. and Tesche , F.m

15

2-8. پژوهش Glasstone's and Dolan , P.j

16

2-9. پژوهش Thompson, Loven B , and Goure , Daniel

16

فصل سوم : تعاریف مربوط به E-Bombs، مولدهای مغناطیسی با توان بالا، انواع فناوری تسلیحات

17

3-1. امواج الکترومغناطیسی

18

3-1-1- شرح امواج الکترومغناطیسی

18

3-1-2. کاربردهای امواج الکترومغناطیسی

19

3-2. مبانی فناوری بمب های الکترومغناطیسی

20

3-2-1. مولد فشاری شار پمپ شده ی انفجاری (FCG)

21

3-2-2. مولد مغناطیسی هیدرو دینامیکی انفجاری (MHD)

23

3-2-3. منبع پر توان مایکروویو، نوسان کننده ی کاتدی ویرکتور (HPM)

24

3-2-4. ایجاد میدان مین الکترومغناطیسی

26

3-3- ماهیت بمب الکترومغناطیسی

27

3-3-1. عملکرد بمب الکترومغناطیسی

29

فصل چهارم : تسلیحات ساختاری فرضی HPM، منابع و ارزیابی مدل HPM نسبت به دیگر مدلها

32

 

 

4-1. قواعد فیزیکی نظریات مربوط به HPM

 

33

4-2. محدودیت تفکیک اتمسفری در انتشار HPM

35

4-3. منابع تولیدی HPM

39

4-4. ارزیابی مدل HPM

46

4-5. اسلحه های با فناوری HPM

52

4-6. اسلحه های با فناوری EMP (Electro magnetic pulse)

54

4-7. دفاع در برابر بمب های الکترونیکی

54

4-8. مزایا

57

4-9. مضرات

58

فصل پنجم : نتیجه گیری

60

نتیجه گیری

61

کتاب شناسی (فهرست منابع و مآخذ)

63

 

 

 

چکیده

در این پژوهش سعی شده است پالس های الکترومغناطیسی قوی و عوامل ایجاد کننده ی این پالس ها در بمب های الکترومغناطیسی بررسی شود. رقابت در صنعت نظامی امروزی بیشتر به سمت مداوم کردن تحول تکنیکی نظامی در مورد اینکه سلاح هایی که در میدان نبرد آینده مورد استفاده قرار میگیرند، میرود.

سلاح های الکترومغناطیسی به نظر می آیند شامل عناصر کلیدی برای نبردهای آینده هستند، این سلاحها دارای انواع مختلف و با کارکردهایی متمایزانه هستند که مشروط به غیر کشنده و سودمند بود نشان برای هجوم و حمله با سرعت نور، هستند. دیگر هدایت انرژی توسط بشر مانند داستان های تخیلی-علمی نمی باشد، این ها تسلیحات واقعی هستند که هم اکنون مورد آزمایش قرار می گیرند و جوامعی که با این تکنولوژی پیش نمی روند متحمل شکست میشوند.

در این نوشته، ابتدا مبانی پایه الکترومغناطیسی، اهداف مضاعف جنگ، سپس ضرورت استفاده ی تکنیکی از این تکنولوژی برتر و ساختار گسترده ی انواع این تسلیحات مورد بررسی و پژوهش قرار می گیرد. این پژوهش، برای دفاع از حریم های میهنی و نظامی، بمب الکترومغناطیسی را پیشنهاد میدهد.

زوایای گسترده، محاسبات ارتفاعات، قدرت توانی دریافت شده در سطح زمین از طریق لایه های جو، ویژگی سلاح های با فناوری FCG، EMP، HPM و مقایسه ی ساختاری آن ها با هم، همچنین نظریه ی HPM (منبع قدرت مایکروویو) و اصول طراحی کلی و مفاهیم مربوط به بمب های الکترومغناطیسی از اهداف مهم این مقاله میباشد.

 

 

فصل اول

 

مقدمه و مفاهیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. مقدمه

امروزه نیاز به پیشرفت در تمامی صنایع و مقاطع مختلف در جهان بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. با توجه به اینکه صنایع دفاعی و نظامی، مهمترین رکن هر ملتی برای اطمینان خاطر و اعتمادبه نفس مردم و دولت و همچنین برای جلوگیری از فروپاشی کشورها در برابر دشمنان و در نهایت شکست محسوب میشود و علاوه بر آن با پیشرفت چشمگیر و روز افزون علم الکترونیک و وابستگی همه منظوره به این مهم، دست بر آن نهادم تا نوعی از ابزارها و سلاح هایی را که باعث این قلم پیشرفت های نظامی و دفاعی می گردند معرفی و بررسی موشکافانه ی عملکرد و تکنولوژی آن ها بپردازم.

سلاح ها یکی از انواع ابزارهای صنعتی جنگی هر کشور به حساب می آیند که خود بحث های گسترده ای را در بر دارند؛ اما سلاحی را که می خواهم مورد بررسی قرار دهم، «بمب الکترومغناطیسی» نام دارد.

بمب الکترومغناطیسی و یا E-Bomb سلاحی پیشرفته و فرا عملکرد می باشد که میتواند به صورتی باور نکردنی در عین سـاختار مداری ساده، زندگی مدرن اخروری انسان را تحت الشعـاع قرار داده و آن را مختل نماید. این نـوع بمب ها، نقش مهمی را در پیروزی جنگ عـلیه دشمنـان ایفـا مـی کنند. E-Bomb مقوله ی جنگ افزاری با توان تخریبی بالاست که می تواند هر کشوری را به اوج امنیت برساند. استفاده از این ابزار جنگی، منوط به پیشرفت های علمی و تجهیزاتی جوامع می باشد که هم اکنون در جهان امروزی ، فقط برخی از کشورها به آن دست یافته اند.

بسیاری از وسایل پیرامون ما برای کارکردن به انرژی الکتریسیته نیاز دارند و تقریبا تمام زندگی بشر امروزی به برق وابسته است؛ برخی از وسایل مانند رادیوها، تلویزیون ها، گرم کننده و سردکننده ها، روشن کننده ها، سیستم ها و دستگاه های ارتباطی اعم از نظامی و غیرنظامی، دستگاه های رایانه ای و . . . همگی به انرژی برق نیاز دارند. حال باید روزی را تصور کرد که تمامی این دستگاه ها و تجهیزات در یک خانه از کار بیفتند و خاموش شوند، براستی چه میشود !؟! حال این تصور را در مقیاس بزرگتر وسیعتری به اندازه ی یک شهر و یا حتی بزرگتر از آن، انجام دهیم در آن صورت چه اتفاقی می افتد !؟

به عنوان مثال در یک شهر تمامی خدمات و امور مانند اورژانس، تجهیزات برقی و الکترونیکی، بیمارستان ها و همه و همه از کار می افتند، مشکلاتی از این قبیل ممکن است حتی منجر به مرگ انسان هم (به ندرت) شود. تمامی کارخانجات اعم از تولیدات غذایی، صنعتی، کشاورزی، نیروگاهی و . . . متحمل ضررات غیرقابل جبران پذیر می گردند و در صورت باقی ماندن این وضعیت، نیروهای انسانی هم از کار خواهد افتاد.

با توجه به این گفته ها دیده میشود که یکی از نیازهای جدی بشر امروزی وابستگی شدید آن به انرژی الکتریکی است. تمامی این مشکلات فقط بخش کوچکی از تاثیرات مخرب بمب الکترومغناطیسی محسوب می شود.

می دانیم بزرگترین مشکلی را که این بمب ها برای هر کشوری بوجود می آورند فلج کردن صنعت نظامی و دفاعی آن کشور است که در آن صورت دیگر مردم و نیروهای نظامی و ارتشی هیچ تجهیزی برای دفاع کردن از خود نخواهند داشت و عملا شکست را حس خواهند کرد. البته این نوع سلاح، سلاح انسانی شناخته شده است زیرا  کمترین آسیب موجود را به انسان و ساختمان ها میرساند.

هدف اصلی این بمب ها، تجهیزات و سامانه های الکتریکی میباشند و بر روی انسان به ندرت تاثیرات مخرب آوری خواهند داشت. البته گفتنی است نباید نادیده گرفت که ار این سلاح ها برای اهداف منفعت طلبانه و متجاوزانه بدست گروه های تروریستی افتند سبب آسیب رساندن درصد فجیعانه تری خواهند گشت.

در این مقاله سعی شده است تا با نگاهی انگیزشی به بمب های الکترومغناطیسی پرداخته شود و ویژگی ها و مشخصه های آن مورد بازبینی و در زیر ذره بین حقیقی علمی قرار گیرد. در ادامه، آغازین پیدایش سلاح  E-Bomb، مبانی آن، تکنولوژی های ساختاری، عملکرد آن ها، انواع این سلاح ها، اثرات و در نهایت نتیجه گیری از این موضوع پرداخته شده است.

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 75
قیمت : 20000
خرید