iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

نحوه اجرای ساختمانهای بتنی

نوع :word - قیمت : 3000

بخشی از تحقیق : 

هدف

1.    کسب اطلاعات کلی در مورد نحوه اجرای سازه ساختمانهای اسکلت بتنی

که عبارت است از فونداسیون – ستون – تیرها و سقف که تقریبا در تمام سازه های بتنی مشترک و نحوه اجرای مشابهی دارد.

a)   فونداسیون شامل:

 بتن مگر: بتنی است با عیار 150 و با ضخامت 10سانتیمتر که عموما بتن نظافت نیز نامیده میشود.

آرماتورهای تحتانی : به صورت شبکه بوده و روی بتن مگر با 5 سانتیمتر فاصله قرار میگیرد.

خرکها : برای نگهداشتن آرماتورهای فوقانی در فاصله مشخص به کار میرود و کار
آیی دیگری ندارد.

آرماتورهای فوقانی : به شکل شبکه بوده و در مقابل نیروی فشاری مقاومت میکند.

قالبها :  براس شکل دهی به بتن به کار میرود که در اندازه مشخص بسته میشود.

میلگردهای انتظار : برای اتصال ستون یا دیوار برشی با فونداسیون الزامی است.

نحوه اجرای ستون ها بتنی

نحوه اجراي ستون‌ها را مي‌توان در مراحل زير بيان كرد: الف) آرماتوربندي ستون ب) قالب‌بندي ستون پ) بتن‌ريزي ستون ت) درآوردن قالب
ث) آب‌دادن اينك به شرح هر يك از اين عناوين و قسمت‌هاي مختلف آن مي‌پردازيم: الف) آرماتوربندي ستون براي آرماتوربندي ستون مراحل زير انجام مي‌شود: 
1. خم‌زدن ريشه ستون 
2. انتقال خاموت‌ها از محل ساخت خاموت به محل ستون 
3. جاگذاشتن خاموت‌ها در داخل ريشه ستون 
4. انتقال ميلگردهاي طولي ستون از محل آماده‌شدن به محل ستون 
5. مشخص‌كردن محل قرارگيري خاموت‌ها بر روي ميلگرد طولي با استفاده از گچ 
6. بستن ميلگردهاي طولي ستون با ميلگرد ريشه هم‌قطر بوسيله سيم 
7. انتقال خاموت‌ها به محل نشانه‌گذاري‌شده با گچ و بستن آن‌ها به ميلگرد
8. ديلم زدن اينك هر كدام از عناوين گفته‌شده را توضيح مي‌دهيم.
1) خم‌زدن ريشه ستون: 
ستوني كه بايد آرماتوربندي شود يا بر روي تراز پي قرار دارد يا بر روي ستون طبقه‌ پايين قرار گرفته است. براي اين كه ستون با پي در ارتباط باشد تعدادي از ميلگردها را به عنوان ميلگردهايي كه ميلگردهاي ستون بايد به آن‌ها پيوند زده شود در داخل پي قرار مي‌دهند اين ميلگردها را ريشه ستون در داخل پي گوييم. براي اين كه ستون طبقه بالا با ستون طبقه پايين در ارتباط باشد ميلگردهاي ستون طبقه پايين را تا ارتفاعي از كف طبقه بالا ادامه مي‌دهند و بعد ميلگردهاي ستون را به آن‌ها پيوند مي‌زنند. از زمان اجراشدن اين ريشه تا زمان اجراشدن ستون به علت محيط كارگاه و جابه‌جايي انواع و اقسام وسايل در اين محيط و عوامل ديگر اين ريشه‌ها ممكن است از حالت وراستاي اوليه خود خارج شوند به همين دليل براي اجراي ستون اين ميلگردها بايد به راستاي اوليه خود بازگردند براي اين منظور عموماً با آچار F خم زده مي‌شوند يا ممكن است از لوله استفاده شود. نحوه خم‌زدن به اين ترتيب است كه ميلگرد در داخل دهانه آچار F قرار مي‌گيرد و بسته به جهتي كه بايد تحت آن جهت دوران كند آچار F را اهرم كرده آچار F را در آن جهت دوران مي‌دهيم يا ميلگرد را درون لوله قرار مي‌دهيم و خم مي‌زنيمنوع فایل : word
اندازه فایل : 10
قیمت : 3000
خرید