iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

عوامل موثر در خودکشی

نوع : word - قیمت :7000

بخشی از پروژه :

فهرست

فصل اول..............................................................................................................................................3

سخني با خواننده(مقدمه)........................................................................................................................4

هدف تحقيق و اهميت هدف..................................................................................................................4

محدوديت هاي تحقيق...........................................................................................................................5

تعريف جامعه آماري..............................................................................................................................6

ابزار جمع آوري داده ها.........................................................................................................................6

تشكر نامه...............................................................................................................................................6

فصل دوم(محاسبات آماري)...................................................................................................................7

فصل سوم.............................................................................................................................................28

 


                 خودكشي مدرن..................................................................................................................29

                  چند خبر از خودكشي در ايران...........................................................................................29

نتيجه گيري..........................................................................................................................................31

منابع.....................................................................................................................................................31

نمونه اي از پرسش نامه.........................................................................................................................32

 

سخني با خواننده

خودكشي به دومين عامل مرگ در كشور تبديل شده است اما به نظر مي رسد در ميان مسولان كشور گوشي براي شنيدن صداي ممتد اين زنگ وجود ندارد  در باور مقامات كشور و شايد در باور اكثر مردم خودكشي امري شخصي و در نهايت گناهي نا بخشودني به شمار مي آيد كه در اسلام هم حرام اعلام شده است. اما اين تمام ماجرا نيست چرا كه پژوهشگران ميگويند از هر سه نفري كه خودكشي ميكنند تنها در مورد يك نفر بيماري روحي مانند افسردگي نقش داشته و در نزديك به 75%  موارد افراد به دلايل بيروني خودكشي كرده اند.

هدف تحقيق و اهميت هدف

هدف ما از انجام اين تحقيق شناسايي عوامل موثر در خودكشي بود تا در صدد ارائه راه حلي مناسب براي كاهش اين مشكل در زندگي براييم واهميت اين هدف به اين دليل است : دكتر حسن زاده پژوهشگري كه بر روي خودكشي زنان در ايران تحقيق كرده در كارگاهي كه به مناسبت روز جهاني بهداشت روان در موسسه تحقيقات بازتواني و بهبود زندگي زنان برگزار شد ضمن تاييد اينكه خودكشي دومين علت مرگ ومير در ايران است گفته: در حالي كه در دنيا به ازاي خودكشي هر سه مرد يك زن خودكشي مي كند در ايران نسبت خودكشي زنان نسبت به خودكشي مردان پيشي گرفته و از اين نظر تنها در دو كشور هند و چين چنين نسبتي از ايران بيشتر است خودكشي آدم هاي سالم اگر چه صاحب نظران مي گويند علت خودكشي بيش از هر چيز بيماريهاي رواني و به خصوص افسردگي هاي شديد است  و گروهي نيز بر اين باورند كه خودكشي ريشه هاي ژنتيك دارد اما تحقيقات انجام شده در كشور از تغيير علت خودكشي در ايران خبر مي دهد . بر اساس تحقيق انجام شده در بيمارستان رازي رشت طي تابستان 83  از بين مجموع 240 نفري كه پس از اقدام به خودكشي به اين بيمارستان منتقل شده اند مهمترين علل زمينه ساز خودكشي در اين مطالعه اختلافات خانوادگي 54/6%  - مشكلات عاطفي 18/8 % -  مشكلات اقتصادي 8/3 % - مشكلات جسمي و روحي 7/9 % - و ساير علل 7/9 % و در 2/5 % موارد علت خاصي وجود نداشت. محققان در جريان اين پژوهش همچنين به اين نتيجه رسيدند كه تفاوت علل زمينه ساز در متاهلين و غير متاهلين از نظر آماري معني دار بوده است. آنها در نتيجه ي تحقيق خود تاكيد كرده اند كه اختلاف خانوادگي مهمترين علت زمينه ساز خودكشي كه بيانگر لزوم ايجاد مراكز مشاوره براي نوجوانان جهت شناخت نيازهايشان ,پاسخ به پرسش ها و ارائه راهنمايي  و حمايت از آنهاست. مشكلات عاطفي دومين عامل خودكشي عنوان شده كه جوانان را تهديد ميكند و توصيه شده كه جوانان بايد تشويق به يافتن كمك هاي تخصصي شده و ضمن بيان دقيق احساساتشان به فرد متخصص ,راهنمايي مناسب را دريافت كنند. در تحقيق مشابهي كه توسط پنج كارشناس  دانشگاه علوم پزشكي تهران درباره ي علت خودكشي در استان كرمان در سال هاي اخير انجام شده است بستگان فرد در گذشته تنها در 32% موارد بيماري رواني را علت خودكشي مي دانستند و فقط 4% افراد سابقه مراجعه به روانپزشك داشتند. كارشناسان در اين تحقيق تاكيد كرده اند كه به نظر مي رسد در استان كرمان الگوي زمينه اي با ميزان متوسط و پايين وجود دارد كه اخيرا با يك اپيدمي در شهر كرمان و جنوب استان روبرو هستيم. اين در حالي است كه ميزان خودكشي در استان كرمان با استان هايي مثل ايلام و كرمانشاه كه خودكشي در آنها بسيار شايع شده قابل مقايسه نيست. گروهي ديگر از پژوهشگران بخش روان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران نيز در تحقيق مشابهي بر روي خودسوزي در استان مازندران كه به يكي از روش هاي اصلي خودكشي در ايران بدل شده به اين نتيجه رسيده اند كه از ميان 318 مورد خودسوزي مورد مطالعه در طي سه سال كه 83% قربانيان آن زنان بوده اند بيش از 63% آنها به طور تكانه اي اقدام به خودسوزي كرده بودند. اين پژوهشگران علت اصلي اين اقدامات را كشمكش هاي زناشويي و خانوادگي ذكر كرده اند. حاصل پژوهش هاي گروهي از محققان دانشگاه علوم پزشكي و توانبخشي در استان ايلام كه در سال هاي اخير خودكشي در آن به يك اپيدمي تبديل شده در هشت سال منتهي به سال80  حاكي از وجود دو روند افزايشي براي خودكشي و اقدام به خودكشي در سال هاي مذبور در ايلام است. اول اينكه ميزان اقدام به خودكشي همواره بيش از ميزان خودكشي بوده است. گرچه ميزان هاي خودكشي و اقدام به آن در زنان بيشتر از مردان بوده ولي خودكشي مردان نيز روند افزايشي داشته است. ميزان خودكشي در روستاييان و ميزان اقدام به خودكشي در شهرنشينان بيشتر بوده است. دوم اينكه ميزان خودكشي در دو گروه شغلي ( بيكار و خانه دار ) رو به افزايش است. نتايج يك تحقيق مشابه درباره ي علت افزايش خودكشي در جيرفت نشان مي دهد كه اغلب اقدام كننده گان به خودكشي  احساس بدبختي , تحقير , كمبود عاطفي و نابرابري داشته اند.

از طرف ديگر آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال ۱۳۸۲ خودکشی 2486 زن و 1481مرد را نشان می‌دهد و آمار وزارت بهداشت از انجام حداقل ۱۳ خودکشی در روز با ميانگين سنی 29 سال خبر می‌دهد. طبق اين آمار نسبت خودکشی مردان به زنان 5/2 به یک و گاه 5/4 به یک است.

محدوديت هاي تحقيق

بيمارستان لقمان تهران هرروز شاهد انتقال چندين بيمار است كه در مناطق مختلف تهران دست به خودكشي ميزنند مسولان اين بيمارستان و مسولان بيمارستان هاي مشابهي كه در سراسر كشور به طور تخصصي به مسموميت و سوانح اين چنيني مي پردازند تلاش مي كنند تا كمتر اخبار وآمارهاي مربوط به خودكشي رسانه اي شود بخشي از اين خودداري به سياست هاي دولتي باز مي گردد و بخشي نيز به نظر گروهي از كارشناسان كه انتشار اخبار خودكشي را موجب تسري و فراگيري آن مي دانند. روزانه صداي عدالت خرداد ماه گذشته سخنان رئيس سازمان پزشكي قانوني را منتشر كرد كه به طور رسمي تاييد كرده بود" آمار خودكشي نبايد لو برود" . با اين حال هر روز كمابيش اخبار مربوط به خودكشي هاي منجر به مرگ منتشر مي شود. هر چند چندين برابر آن خودكشي هاي موفق و نا موفق توسط بيمارستان ها ثبت مي شود. در نقاط دور افتاده تر كه حتي آمار خودكشي هم ثبت نمي شود.

 در حالی که آمارهای ارائه شده به سازمان بهداشت جهانی ميزان خودکشی در ايران را سه در ۱۰۰ هزار برای زنان و يک در ۱۰۰هزار برای مردان نشان می‌دهد شواهد گوناگون اين آمارها را نزديک به واقعيت نمی‌داند.
از اين رودر اين تحقيق با محدوديت آمار هاي دقيق و رسمي مواجه بوديم.

تعريف جامعه آماري

مجموعه اي از افراد يا اشيا كه مي خواهيم در باره ي  آنها مطالعه كنيم را كه در يك يا چند صفت مشترك هستند جامعه آماري مي گويند.

 ابزارجمع آوري داده ها

در اين تحقيق براي جمع آوري داده ها مي توانستيم از دو روش مصاحبه و پرسش نامه استفاده كنيم اما به دليل دسترسي نداشتن به جامعه آماري روش پرسش نامه ارجعيت پيدا كرد و به كمك پرسش نامه توانستيم از 40 نفر دانشجوي رشته روان شناسي و كساني كه در اين زمينه اطلاعاتي داشتند داده هاي آماري خود را كسب كنيم و در اين پرسش نامه از نوشتن نام افراد پاسخ دهنده خودداري كرديم تا با اطمينان خاطر پاسخ گوي سوالات باشند.

تشكر نامه

با تشكر فراوان از ياري خداوند منان كه به ما اين توان را داد كه در اين عرصه فعاليتي داشته باشيم وتمامي دوستاني كه به ما  درتكميل اين پروژه كمك كردند و دبير مربوطه كه با راهنمايي ايشان توانستيم اين پروژه را به پايان برسانيم 

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 33
قیمت : 7000
خرید