iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

کارآموزی حسابداری در شرکت نفت

نوع : word - قیمت :8000

بخشی از کارآموزی : 

فهرست

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در يك نگاه. 1

فعاليت هاي داخلي... 2

فعاليت هاي بين المللي... 2

فعاليت هاي  بهداشتي، ايمني و زيست محيطي... 3

توسعه جايگاه هاي CNG... 4

فن آوري اطلاعات و ارتباطات... 4

تاريخچه. 5

نمودارسازماني... 9

اهداف و مزايا 10

عمليات حسابداري... 11

ذخيره هاي ساليانه. 12

ذخيره هاي ماهيانه. 12

حساب بازنشستگي كارمندان.. 13

حساب حق بيمه كارمندان.. 13

حساب پس انداز كارمندان.. 14

ذخيره هاي پايان سال.. 15

نحوه محاسبه ذخيره مرخصي كارمندان ايراني... 15

نحوه محاسبه ذخيره مرخصي كارمندان خارجي... 16

نحوه تهيه برگ حضور و غياب و ارسال به واحدها 16

نحوه كسر دستمزد بابت ساعات دير كرد: 17

نحوه تكميل برگ تعطيلات ايام دستمزد. 19

فرمول محاسبه نوبتكاري... 21

كليات سيستم.. 22

نرم افزارهای مورد نياز سيستم.. 22

مراحل نصب سيستم.. 23

منابع ومأخذ.. 35

 

 

تاريخچه

پس از اعطاي امتياز استخراج و بهره برداري از نفت سراسر ايران – به غير از 5  استان شمالي – در سال 1280  هـ .ش (1901 ميلادي) از سوي مظفر الدين شاه   قاجار به ويليام ناكس دارسي انگليسي ، اولين چاه نفت در منطقه مسجد سليمان واقع در استان خوزستان در سال 1287 هـ . ش. (1908 ميلادي) حفر شد. به دنبال آن ، در سال 1288 هـ . ش. (1909 ميلادي) عمليات احداث اولين پالايشگاه ايران در شهر آبادان، توسط " شركت نفت انگليس / پرشيا" آغاز شد.با احداث پالايشگاه آبادان ، توزيع نفت خام ايران آغاز و اولين محموله در سال 1912 ميلادي به خارج از كشور صادر شد.

 

 ·        نحوه توزيع و پخش فرآورده هاي نفتي از ابتداي پيدايش نفت در ايران

تاريخچه توزيع و پخش نفت و فرآورده هاي نفتي در خارج و داخل كشور به سه دوره متفاوت تقسيم  مي شود:

1. دوره فعاليت "شركت نفت انگليس / پرشيا" سال هاي 1312- 1287 هـ . ش (1933- 1908 ميلادي)

در اين دوره هيات مديره و مدير عامل " شركت نفت انگليس / پرشيا" بر تمام شئون صنعت نفت ايران اعم از فعاليت هاي اكتشافي ، استخراج ، استحصال ، انتقال ، پالايش ، پخش و صدور نفت خام و فرآورده هاي نفتي اشراف و نظارت مستقيم داشته است. اين شركت ضمن حفظ استيلاي انحصاري خود بر پست هاي كليدي و مراكز تصميم گيري ، از سپردن مسئوليت به ويژه مسئوليت هاي استراتژيك به عناصر غير انگليسي اجتناب مي كرده است.در اين دوره عمدتا" بر صدور نفت و فرآورده هاي نفتي و توزيع انها در بازارهاي بين المللي تاكيد مي شده و در داخل ايران تلاش چنداني در گسترش توزيع و پخش معمول نگرديده است.

با بازگشايي راههاي ارتباطي ، در اواخر سال هاي جنگ جهاني اول ( 1291- 1293 هـ .ش./1918- 1914 ميلادي) ، در غرب ايران چارپاياني چون الاغ و استر كه پيش از آن در حمل با در خدمت انسان بودند، به تدريج جاي خود را به وسائط نقليه موتوري دادند. بنابراين ، تقاضا براي بنزين و گازوئيل افزايش يافت و به دنبال آن ، پالايشگاهي د رمنطقه كرمانشاه به منظور تصفيه نفت خام و تامين فرآورده هاي مورد نياز مناطق غرب و شمال غرب كشور، در سال 1312 هـ .ش. (1933 ميلادي) در 5 كيلومتري شمال غرب شهر كرمانشاه تاسيس گرديد. پالايشگاه كرمانشاه نفت خام را به بنزين ، نفت چراغ و گاز مبدل مي ساخت. اين فرآورده ها در ابتدا به وسيله تانكرهاي حمل سوخت و به صورت فله به شمال غرب ايران ارسال مي شد. علاوه بر آن ، بخشي از محصولات پالايشگاه نيز به صورت مظروف در پيت هاي 18 ليتري توزيع مي شد. نفت خام مورد نياز اين پالايشگاه نيز از طريق يك خط لوله چهار اينچي و از آبادان / اهواز تامين مي شد. البته بخشي از نفت خام پالايشگاه از منابع خارج و از عراق تامين  مي گرديد.

در حالي كه فرآورده هاي نفتي پالايشگاه كرمانشاه به طور عمده در جهت تامين مصارف داخل كشور توزيع مي شد، بخش اعظم فرآورده هاي پالايشگاه آبادان به خارج از كشور صادر مي شد.

 

2. از سال 1312 هـ . ش.(1933 ميلادي) تا نهضت ملي شدن صنعت نفت

در اين دوره نام "شركت نفت انگليس / پرشيا" به "شركت نفت انگليس و ايران" تغيير يافت و شركت به بهره گيري نسبي از نيروي كاري و استعدادهاي ايراني در بخش هاي مختلف صنعت نفت مجاب شد.در طول سال هاي جنگ جهاني دوم (1324- 1318 هـ .ش./1945-1939 ميلادي) ، توليدات پالايشگاه كرمانشاه نه تنها در بخش هاي مختلف كشور، به ويژه نواحي شمال و شمال غرب ايران ، توزيع بلكه در رفع نيازهاي نيروهاي متفقين مستقر در ايران ، جابه جائي اين نيروها كمك رساني به روسيه به كار گرفته مي شد.         

 سوخت از دو راه اصلي ، يكي از انديمشك و از طريق شهرهاي خرم آباد، بروجرد و همدان و ديگري از خانقين عراق و از طريق شهرهاي قصرشيرين ، كرمانشاه و همدان ، به قزوين و از آنجا به نقاط ديگر انتقال مي يافت.

 

با توجه به تقاضاي روز افزون داخلي به فرآورده هاي نفتي ، تشكيل بخش مستقل توزيع داخلي، امري اجتناب ناپذير بود. بنابراين ، در اين دوره "سازمان پخش" تاسيس گرديد. با وجود نيروهاي روسي، انگليسي و آمريكائي در ايران ، وظيفه "سازمان پخش" در توزيع فرآورده هاي نفتي و سوخت رساني به اين نيروها و نيز تامين نيروهاي مردم عادي و غير نظامي سنگين تر مي شود.

از جمله طرح هائي كه در اين دوره به مرحله اجرا در آمد، تكميل زنجيره اي از دپوها در مسير تهران- مشهد و نصب تاسيسات و امكانات مورد نياز در آذربايجان بود.در ديگر نقاط كشور انبارهاي عظيم نفت احداث و ابزارهاي تداركاتي دپوها نيز در همان رمان كامل شد.ابتدا تحويل سوخت اعم از نفت يا بنزين، از انبارهاي ذخيره به عوامل توزيع ، با كاميون ها ي محلي عرضه سوخت انجام مي گرفت و جزء مسئوليت فروشندگان بود. متقاضيان عبارت بودند از:

الف.  مصرف كنندگان عادي از قبيل كشاورزان و دارندگان تراكتورها و ماشين هاي كشاورزي و دارندگان قايق هاي ماهيگيري مجهز به موتورهاي نفتي.

 ب.  خرده فروشان كه نيازهاي ساكنان محلات مختلف را برآورده مي ساختند.

به تدريج رشد عمده فروشي مواد سوختني و كاهش خرده فروشي ، اين امكان را فراهم كرد كه فرآيند تحويل سوخت به كاميون ها از نظر فني مورد توجه بيشتر قرار گيرد. البته با معمول شدن لاستيك بادي در كاميون ها روز به روز سرعت انتقال مواد سوختي نيز افزايش يافت. اين تحول موجب شد با تعداد ماشين هاي كم ، مناطق وسيع تري تحت پوشش سوخت رساني قرار بگيرد و در هزينه ها صرفه جوئي بيشتري بعمل آيد.

انبارها در فروش سوخت ديزل و گازوئيل نقشي نداشتند و تحويل اين سوخت ها عمدتا" از تاسيسات مركزي و به وسيله راه آهن ، كشتي ها و كاميون هاي بزرگ انجام مي گرفت.

 

3. دوره بعد از خلع يد از "شركت نفت انگليس و ايران" و نهضت ملي شدن صنعت نفت

 

اين دوره با خلع يد از "شركت نفت انگليس و ايران" و نهضت ملي شدن صنعت نفت در 29 اسفند 1329 هـ .ش.(20مارس 1951 ميلادي) تحقق يافت . شاخص ترين نتيجه اين نهضت در عنوان شركت ، يعني "شركت نفت انگليس و ايران" تجلي يافته است.

اين دوره با رويدادهاي مهم تاريخي چون نهضت ملي شدن صنعت نفت ، انعقاد قرارداد كنسرسيوم ( 7 آبان 1333 هـ .ش./ 29 اكتبر1954 ميلادي) متشكل از شركت نفت انگليس و ايران و شركت هاي آمريكائي ، شركت انگليسي – هلندي و شركت فرانسوي ، با دولت كودتا (كودتاي 28 مرداد 1332 كه به عزل و تبعيد مصدق به احمد آباد انجاميد.) و بالاخره پيروزي انقلاب اسلامي (22 بهمن 1357 هـ . ش./ 11 فوريه 1979 ميلادي) كه با پايان رابطه با مجموعه شركت هاي عضو كنسرسيوم همراه است ، مصادف مي باشد.

فعاليت ها ي مربوط به توزيع نفت و فرآورده هاي نفتي نيز در اين دوره ، متناسب با تحولات سياسي ، اقتصادي ، مديريتي و ساختاري دستخوش تحولاتي بوده است.

 

·          تاسيس و تكامل "شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران"

با ملي شدن صنعت نفت كشور و تحريم نفت ايران ، كار توزيع فراورده هاي نفتي از مبادي حمل ، يعني پالايشگاه هاي آبادان و كرمانشاه به سر تا سر كشور كه پس از عبور از كويرهاي سوزان مركزي و كوهستان هاي صعب العبور آذربايجان ، خراسان و كردستان ميسر مي شد ، دچار مشكل گرديد. پيش از آن ، به ويژه در دوران شركت نفت انگليس و ايران ، انگليسي ها برنامه ريزي و آينده نگري مهمي براي تامين مصارف داخلي صورت نداده بودند. ارسال به موقع نفت به جهت نبود خطوط لوله ، خطوط آهن و جاده هاي مناسب بسيار زمان بر و پر هزينه و امكان دسترسي به نقاط مختلف كشور بسيار دشوار بود. در پي انتقاد قراردادنفت با كنسرسيوم ، در روز 8 آبان 1333 هـ . ش . اولين در آبادان شروع به بارگيري كرد و بزرگترين واحد صنعتي و توليدي كشور عمليات خود را در مقياسي وسيع تر آغاز نمود.

 

با تشكيل كنسرسيوم و فعال شدن" شركت هاي عامل نفت ايران" ، وظائف صنعت نفت به دو بخش عمليات صنعتي و غير صنعتي تفكيك شد كه وظائف غير صنعتي آن به "شركت ملي نفت ايران" محول گرديد. "سازمان پخش" با عنوان فعاليت هاي توزيع فرآورده هاي مورد مصرف در داخل كشور نيز به عهده شركت ملي نفت ايران گذاشته شد. بدين ترتيب "اداره كل فروش و سازمان پخش" شركت ملي نفت ايران تاسيس گرديد. به دنبال آن ، در جهت كاهش برخي از مشكلاتي كه پيشتر عنوان شد ، خطوط لوله انتقال نفت احداث شد. نخستين خطوط لوله به تدريج از آبادان به تهران و از تهران به مشهد و رشت كشيده شد.

در پائيز 1337 هـ . ش مهندس منوچهر فرمانفرماييان كه يكي از نوادگان عباس ميرزا (تنها فرزند فتح عليشاه قاجار) بود ، ضمن عضويت در هيات مديره شركت ملي نفت ايران ، به مديريت فروش و توزيع فرآورده هاي نفتي  در ايران و خارج منصوب شد. در سال 1342 هـ . ش "سازمان مديريت عمليات نفتي" متشكل از دو واحد " سازمان اكتشاف و استخراج" شركت ملي نفت ايران در كرمانشاه و "سازمان پالايش و پخش" تاسيس شد.

 

سازمان پخش در اين زمان تحت سرپرستي شركت ملي نفت ايران بود. مديريت سازمان بر واحدهاي مشروح سرپرستي داشت:

_     فروش داخلي

_     سوختگيري هوائي (فروش فرآورده هاي مورد نياز هواپيماها)

_     امور اداري

_     فروش خارجي (صادارات فرآورده هاي نفتي)

_   واحدهاي ستادي شركت ملي نفت ايران شامل: حسابداري ، تداركات (تامين) فرآورده هاي نفتي ، مشاور فني ، مشاور اقتصادي و بازرسي

_     خطوط لوله

_     خدمات  فني

 

  حوزه فروش داخلي به 17 ناحيه تفكيك و سر پرستي هر ناحيه به عهده يك رئيس ناحيه گذاشته شد. با اين تقسيمات ، " اداره كل خطوط لوله" به دو منطقه شمال و جنوب تفكيك شد.

در آذر ماه 1340 هـ . ش . در تشكيلات تازه سازمان به جاي 17 ناحيه قبلي ، تمام كشور از نظر مصرف مواد نفتي به 6 منطقه تقسيم شد. 6 منطقه عبارت بودند از: تهران ، اصفهان ، كرمانشاه ، خراسان ، كرمان و خوزستان

سازمان پخش فرآورده هاي نفتي بعد از ملي شدن نفت با عناوين سازماني مختلف: پخش و خطوط لوله ، امور پخش و فروش داخلي ، امور پخش و فروش محلي ، در تهران فعاليت داشته است. نهايتا" در شهريور 1366 هـ . ش. (1987 ميلادي) "شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران" با ساختار سازماني جديد تاسيس شد. اين شركت در زمينه پيشرفت صنعتي و اقتصادي كشور و ارتقاي سطح زندگي مردم، بزرگترين نقش را داشته و تاكنون توانسته است تحول چشمگيري را در كليه شئون مملكت ، به خصوص از نظر اقتصادي ايجاد كند.

 

بررسي حسابداري حقوق و دستمزد شركت نفت ايران

منظور از تهيه و تدوين اين بخش بررسي، چگونگي ثبت و منظور نمودن كليه پر داختها و كسور مربوط به حقوق كارمندان در حسابهاي متعلقه در پايان هر ماه خواهد بودو به منظور اعمال كنترلهاي لازم در ثبت حسابهاي كليه پرداختها و كسور از حسابهاي كنترل استفاده گرديده است. با استفاده از پرونده پارامتر حقوق كارمندان تخصيص اقلام پرداخت و كسور به حسابهاي مربوطه هر ماهه انجام مي پذيرد. ثبت ارقام حسابداري حقوق در اين سيستم همه ماهه بطور پيوسته پس از انجام عمليات محاسبات حقوق و فوق العاده ها و كسور در دفاتر مالي صورت مي گيرد.

 

اهداف و مزايا

الف اهداف: تخصيص پرداختها و كسور حسابهاي مربوطه بطور خودكار و بنا به ضرورت با توجه به: 1- تأمين تسهيلات مورد نياز و ايجاد زمينه مناسب در نحوه تخصيص حسابها و تهيه گزارشات 2- بررسي،تجديد نظر و ايجاد تسهيلات بمنظور تهيه و نگهداري شماره و رمزهاي پرداخت، برداشت و شماره حسابهاي كنترل در سيستم پارامتر حقوق كارمندان.

ب مزايا: بمنظور كارائي بيشتر سيستم و هماهنگي آن با اهداف آتي سعي گرديده است پرونده پارامتر حقوق كارمندان تا حد امكان با روش ساده تهيه گردد كه در آن شرايط به روز آوري پارامتر مقدور باشد. هر نوع تغييري در جهت كابرد بيشتر پارامتر توسط كارمندان امكان پذير خواهد بود كه بدين صورت اتلاف وقت تا سرحد ممكن صرفه جويي گرديده است.

روش ايجاد ذخاير ماهانه و پايان سال بوسيله سيستم امكان پذير خواهد بود.

عمليات ثبت حسابداري سيستم حقوق  بطور خودكار و توسط برنامه تخصيص حقوق به مراكز هزينه در 2 مرحله انجام مي پذيرد:

تهيه سند روزنامه از طريق پارامتر ( رمز كسور پرداخت ) كه با توجه به حسابهاي كنترل موجود در پارامتر و شماره حساب درمقابل رمز كسور و پرداخت در پارامتر انجام مي پذيرد.

 تخصيص به مراكز هزينه حقوق كارمند كه با توجه به محاسبه مبالغ قابل تخصيص ونحوه تخصيص كه شماره حساب مركز هزينه دائم، ثانوي و متغير ( تخصيص مجدد) خواهد بود انجام مي پذيرد.

روش عمليات حسابداري حقوق: قبل از انجام عمليات ثبت حسابهاي حقوق در ماه گزارشات متعددي توسط سيستم حقوق بر حسب احتياجات و نياز هر واحد تهيه و دراختيار حسابداري حقوق واحدي قرار مي گيرد . اين گزارشات بگونه اي تهيه و تنظيم گرديده كه براي ثبتت عمليات حسابداري محاسبات حقوق بطور خودكار نواري بصورت سند روزنامه تهيه و بر سيستم حسابداري مالي منتقل خواهد شد. تا دفاتر حسابداري مالي دفاتر هزينه ثبت گردد.

در مواردي كه كل هزينه حقوق به حساب اداره اصلي كارمند منظور مي شود در سند 26ح و در مقابل رمز اقدام (1) تعداد روزهاي كاركرد بايستي 30 روز قيد شود.

فرض شود هزينه حقوق كارمند شماره 2284 در ماه فروردين ماه به شرح زير باشد.

عنصر هزينه

شرح هزينه

مبلغ-ريال

101

حقوق پايه

50000

102

فوق العاده ويژه

15000

103

اضافه كاري

4000

104

بازنشستگي وپس انداز سهم كارفرما

770000

جمع

80000

 

 

فرض شود هزينه حقوق كارمند شماره 58522 در ماه فروردين به شرح زير بوده است:

عنصر هزينه 101        60000 ريال

عنصر هزينه 102      18000 ريال

عنصر 104              13200 ريال        جمع = 91200

محاسبه نرخ روزنامه:= 80000          محاسبه نرخ روزنامه = 3040= 91200

30

محاسبه مبلغي كه بايد به حساب مركز هزينه اداره سرويس گرنده منظور شود:      

21= نرخ روزانه * تعداد روزهاي كاركرد

محاسبه مبلغي كه بايد به حساب مركز هزينه اداره سرويس گرنده منظور شود:      

ريال 63840= 3040 *21

 

عمليات حسابداري

شماره شناسايي

مركز هزينه

شرح

روز

عنصر هزينه

بدهكار(ريال)

بستانكار(ريال)

58822

02105484

مركز هزينه سرويس گيرنده

21

109

63840

 

58822

02101224

مركز هزينه اداره سرويس دهنده

21

109

 

63840

 

 

چنانچه براي كارمند ايراني جديد الاستخدام برگ اعلام شماره مركز هزينه حقوق 26 ح به كامپيوتر تغذيه نگرديده باشد، حقوق و مزاياي پرداخت شده به كارمند مي بايست به حساب بدهكار حقوق تسهيم نشده به مركز هزينه كارمند ايراني ***-8690-66-** و . . . كارمند خارجي باشد به حساب بدهكار حقوق تسهيم نشده به مركز به مركز هزينه كارمندان خارجي  *** 668691 ** ممنظور گردد. مثال: كارمند شماره 52254 در ماه تير استخدام گرديده عمليات ثبت حسابداري به شرح زير مي باشد.

حقوق پايه 100000 ريال ويژه و ساير فوق العاده ها 37500 ريال بازنشستگي و پس انداز سهم كارفرما 22000 ريال

شماره شناسايي

مركز هزينه

روز

عنصر هزينه

بدهكار

بستانكار

52254

02668690

30

101

100000

 

52254

02668690

30

102

37500

 

52254

02668690

30

104

22000

 

 

09668609

 

 

 

159500

 

 

ذخيره هاي ساليانه

 در سيستم حقوق پيش بيني لازم جهت ايجاد ذخائر در پايان سال مالي به منظور تعادل و كنترل هزينه ها در نظر گرفته شده است. اينگونه ذخيره ها عبارتند از:

ذخيره مرخصي استفاده نشده كارمندان ايراني تا پايان سال مالي.

 ذخيره مرخصي استفاده نشده كارمندان خارجي تا پايان سال مالي

 ذخيره هزينه سفر كارمندان خارجي تا كشور مبدأ

 ذخيره حقوق و فوق العاده هاي كارمندان ايراني كه جهت استخدام پيش بيني خواهد شد.

 ذخائر پاداش، پاداش نوروزي كارمندان

 

ذخيره هاي ماهيانه

 در سيستم حقوق پيش بيني لازم به عمل آمده تا چنانچه لازم باشد با گنجاندن جدول نرخ ذخيره در پارامتر ذخائر ماهانه براي اقلام فوق الذكر ( 5-4-3) توسط كامپيوتر محاسبه و همراه با هزينه حقوق ماهانه در مراكز هزينه ها و در دفاتر مالي ثبت گردد.

نرخ پاداش نوروزي براي كارمندان برابر است با 33/8 درصد حقوق پايه + فوق العاده ويژه + حق مسكن در صورتيكه جمع سه رقم ذكر شده كمتر از 70000 ريال باشد.

براي اين منظور لازم است جمع حقوق پايه + فوق العاده ويژه و حق مسكن تعداد كارمندانيكه كمتر از 70000ريال مي شود محاسبه و بر تعداد آنها تقسيم و پس نتيجه را در نرخ ماهانه پاداش نوروزي 33/8 درصد ضرب نمود. بدين ترتيب مبلغ ماهانه ذخيره پاداش نوروزي محاسبه و همراه با هزينه حقوق ماهانه كارمند به حساب بدهكار مراكز هزينه حقوق كارمند و به بستانكار حساب ذخيره پاداش نوروزي در جدول حسابهاي پرداخت كنترل حقوق و ذخيره ها  *** -6616 66- ** منظور مي گردد.

نحوه ثبت عمليات ناخالص حقوق در حساب كنترل تسهيم ناخالص حقوق كارمندان ايراني به شرح زير است:

حساب هزينه حقوق ادارات تفكيك ادارات عناصر هزينه بابت حقوق پايه و فوق العاده ها ثابت          بدهكار

حساب هزينه حقوق ادارات تفكيك ادارات عناصر هزينه بابت ساير فوق العاده هاي متغير                بدهكار

حساب هزينه حقوق ادارات تفكيك ادارات عناصر هزينه بابت پس انداز بازنشستگي سهميه كارفرما          بدهكار

حساب هزينه حقوق ادارات تفكيك ادارات عناصر هزينه بابت حق بيمه سهميه كارفرما                     بدهكار

حساب هزينه حقوق ادارات تفكيك ادارات عناصر هزينه بابت ذخيرهاي انجام نشده ماهانه               بدهكار

حساب *** -8609-66-** بابت حقوق و فوق العاده ها و سهميه كارفرما                بستانكار

حساب  ***-6616-66- ** حساب ذخيره پاداش نوروزي                                    بستانكار

 

حساب بازنشستگي كارمندان

اين حساب به منظور كنترل كسور ماهيانه كارمندان بابت 6% بازنشستگي سهم كارفرما در نظر گرفته شده است. 6% كسور بازنشستگي سهم كارمند در پايان هر ماه پس از كنترلهاي لازم بطور خودكار با استفاده از شماره حساب تعبيه شده در پرونده راهنماي سيستم حقوق كارمندان ( پرونده پارامتر) به حساب فوق بر حسب مورد بدهكار / بستانكار  مي گردد.

ترتيبي اتخاذ گرديده تا كامپيوتر تا كامپيوتر 19% بازنشستگي سهميه كارفرما را محاسبه و بر مبناي پرونده پارامتر و با در نظر گرفتن مركز هزينه و عنصر هزينه، بازنشستگي به حساب هزينه حقوق اداره هر كارمند بدهكار و جمعاً ب ه حساب كنترل تسهيم حقوق بس تانكار نمايد.

 

حساب حق بيمه كارمندان

 حساب بيمه كارمندان به منظور كنترل كسور ماهيانه بابت 7% حق بيومه كارمند و 20% حق بيمه سهم كارفرما در نظر گرفته است. 7% حق بيمه سهم كارمند در پايان هر ماه پس از كنترلهاي لازم بطور خودكار با استفاده از شماره حساب تعبيه شده در پرونده اطلاعات حقوق كارمندان ( پرونده پارامتر) بحساب فوق بر حسب مورد بدهكار/ بستانكار مي گردد. همزمان به ماشينهاي محاسباتي الكترونيك 20% حقوق و فوق العاده هاي بيمه پذير را محاسبه و با در نظر گرفتن عنصر هزينه بيمه به بدهكار و بستانكار حساب هزينه حقوق بر حسب مورد نظر و جمعاً به حساب كنترلذ حقوق كارمندان بدهكار / بستانكار  مي نمايد. همچنين جهت ايجاد تعاد ل بين حسابها كنترل تسهيم حقوق كارمندان جمع كل حق بيمه  سهم كارفرما بحساب كنترل حقوق بر حسب مورد بدهكار / بستانكار رو به بستانكار حساب فوق ( حساب بيمه كارمندان) به طور يكجا منظور خواهد شد. ثبت حسابداري حساب بيمه كارمندان به شرح زير است:

1- ***-8661-66-** بابت 7% حق بيمه سهم كارمند                            بدهكار

***-6608-66-** بابت 7% حق بيمه سهم كارمند                                           بستانكار

2- حساب هزينه اداره مربوطه بابت 7% حق بيمه سهم كارمند                       بدهكار

***-8609-66-** بابت 7% حق بيمه سهم كارمند                                            بستانكار

3- ***-8601-66-** بابت 7% حق بيمه سهم كارمند                                         بدهكار

***-6608-66-** بابت 7% حق بيمه سهم كارمند                                            بستانكار

 

حساب پس انداز كارمندان

 اين حساب به منظور كنترل كسورات ماهيانه كارمندان از بابت پس انداز كارمند (6%) و كارفرما (50% سهم كارمند) در نظر گرفته شده است.

كسور پس انداز سهم كارمند در پايان هرماه پس از كنترل هاي لازم به طور خودكار و با استفاده از شماره حساب تعبيه شده در پرونده اطلاعات حقوق كارمندان ( پرونده پارامتر) به حساب فوق بر حسب مورد بدهكار/ بستانكار مي گردد.

حساب عوارض برق كارمندان ايراني/ خارجي

 هدف از نگهداري حساب فوق در دفاتر كل حسابداري حقوق كارمندان كنترل ثبت مبالغ كسر شده از كارمندان بابت عوارض برق محل سكونت آنان و نهايتاً پرداخت اين مبالغ به شهرداري است. ثبت آن از طريق ماشينهاي محاسباتي الكترونيك انجام مي پذيرد به شرح زير است.

***-8661-66-** ( خالص حقوق )                                            بدهكار

 

حساب ذخيره هزينه سفر مرخصي كارمندان ايراني

 مبلغ ذخيره هزينه  سفر مرخصي ماهانه بر اساس نرخ تعيين شده براي هر كارمند در پرونده پارامتر محاسبه به حساب ذخيره هزينه  سفر به شرح زير منظور مي گردد.         

  حساب مركز هزينه كارمند            بدهكار

                                                  ***-6618-66-**                  بستانكار

 

ذخيره هاي پايان سال

 به منظور نشان دادن تعهدات شركت در قبال كارمندان در پايان هر سال مالي مي بايست نسبت به انجام ذخيره هاي لازم در حسابها اقدام گردد.

هر واحد براي اقلام زير در حسابهاي خود ايجاد ذخيره لازم مي نمايد:

الف: ذخيره روزهاي استفاده نشده مرخصي سالانه كارمندان ايراني در حساب ***-6620-66-**

ب: ذخيره روزهاي مرخصي استفاده نشده كارمندان خارجي در حساب ***-6621-66-**

ج: ذخيره هزينه سفر و مسافرت بازگشت كارمندان خارجي

 

روزهاي مرخصي استفاده نشده كارمندان ايراني

 در پايان هر سال صورتي از روزهاي مرخصي استفاده نشده كارمندان ايراني توسط امور اداري تهيه مي گردد. معادل ايام مرخصي مزبور بر اساس حقوق به محض ماه هر كارمند به طور تفكيك محاسبه خواهد شد.

 

نحوه محاسبه ذخيره مرخصي كارمندان ايراني

 1- تهيه صورتي از تعداد روزهاي مرخصي استحقاقي كارمند در پايان ( اسفند ماه ) از پرونده سيسنم پرسنل  اخذ مي گردد.

2- احتساب نرخ پرداخت براي هر روز مرخصي استحقاقي از روش مندرج در فرمول زير تعيين مي گردد.:

12*( فوق العده بدي آب و هوا + حقوق پايه = نرخ هر روز

                365 ( تعداد روزهاي سال )

اكنون نتيجه محاسبات بند(1) و (2) فوق را در يكديگر ضرب مي نماييم.

 معادل 22% مبلغ تعيين نشده از بند (3) فوق به عنوان سهم كارفرما محاسبه مي شود.

 نرخ مزاياي مستمر شامل فوق العاده ويژه، فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي استفاده از فرمول زير محاسبه گردد.

12*( فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي = فوق العاده ويژه ) = نرخ هر روز

                                      365

نرخ حاصله از بند 5 بالا در نتايج حاصله بند(1) بالا ضرب مي گردد.

 نتيجه بند (6) با نتيجه بند (3) بالا جمع مي گردد و مبلغ فوق مبلغ ذخيره مرخصي براي هر كارمند مي باشد.

ثبت عمليات مبلغ ذخيره مرخصي براي  هر كارمند به شرح زير مي باشد:

حساب مركز هزينه حقوق هر كارمند          بدهكار

***-6620-66-**                              بستانكار

بابت جمع مبلغ ذخيره مرخصي

 

نحوه محاسبه ذخيره مرخصي كارمندان خارجي

 در پايان هر سال كامپيوتر بر اساس حقوق ماه اسفند كارمندان خارجي نسبت به ايجاد ذخيره مرخصي آنان اقدام مي نمايد. ( در حال حاضر در واحدهاي شمال اجرا نمي شود.)

 

نحوه محاسبه :

ابتدا مي بايست تعداد اين گروه از كارمندان و همچنين تعداد روزهاي مرخصي استحقاقي آنان را از طريق پرونده اطلاعاتي پرسنل تهيه نمود.

 سپس متوسط نرخ حاصله براي هر كارمند با استفاده از فرمول ذيل بدست مي آيد.

 نرخ حاصله از فرمول بند 2 فوق را درتعداد كارمندان و تعداد روزهاي مرخصي استحقاقي ضرب نموده مبلغ ذخيره مربوطه را بدست مي آوريم.

نحوه محاسبه ذخيره مرخصي براي ساير كارمندان خارجي مانند كارمندان ايراني مي باشد.

ج: ذخيره هزينه سفر ساليانه كارمندان خارجي:

مبلغ ذخيره هزينه سفر بر اساس پرونده پرسنلي و نرخهاي تعيين شده به نسبت فاصله هر كشور از طريق امور اداري خواهد بود.و( درآبادان و مناطق نفت خيز )

عمليات حسابداري جهت ثبت مبالغ ذخيره هزينه سفر سالانه به شرح زير مي باشد:

مركز هزينه هاي حقوق كارمندان خارجي                  بدهكار

***-6619-66-**                                              بستانكار

بخش 3 : محاسبات دستمزد كارگران

 

نحوه تهيه برگ حضور و غياب و ارسال به واحدها

نحوه تهيه برگ حضور و غياب / ارسال به واحدها:

برگ حضور و غياب كارگر معمولاً در 2 نسخه ( ميان كاربن) به تعداد آمار و سوابق حقيقي كارگران هر واحد، توسط كامپيوتر تهيه ميگردد.

 صورت ريزي در 2 نسخه كه به حساب منطقه، بر حسب رمز سازماني و قسمت به ترتيب شماره شناسايي كارگر باشد، به تفكيك هر واحد كه درانتهاي هر صفحه، تعداد افراد نيز نشان داده نشده باشد، توسط كامپيوتر تهيه م همراه برگهاي حضور و غياب ره اداره حسابداري دستمزد ارسال مي گردد.

 تهيه و ارسال برگ حضور و غياب از مراكز كامپيوتر به حسابداريهاي دستمزد و از آنجا به واحدهاي زيربط بر اساس يك برنامه « زمان بندي شده » خواهد بود كه ترتيبات لازم با در نظر گرفتن نياز واحدهاي استفاده كننده، بين حسابداري دستمزد و مراكز كامپيوتر به حسابداري دستمزد و مراكز كامپيوتر تهران، اهواز هماهنگ خواهد شد.

 حسابداري دستمزد هر واحد، پس از دريافت برگهاي حضور و غياب از كامپيوتر اقدامات زير را بررسي و دنبال خواهد نمود.

الف: تطبيق تعداد برگهاي حضور و غياب و همچنين مشخصات كارگران مندرج در ( صورت  ريز ) با آمار و مشخصات موجود كارگران در پرونده اصلي سوابق حسابداري دستمزد.

ب: پس از حصول اطمينان از درستي آمار تعداد كارگران، حسابداري دستمزد برگهاي حضور و غياب را به واحدهاي زيربط تحويل و رسيد دريافت دارد.

دريافت رسيد مي تواند به يكي از دو صورت زير باشد.

به ادارات و سپس تحوويل نسخه اول صورت مزبور همراه با برگهاي حضور و غياب به نماينده مذكور.

 ثبت اطلاعات نظير تعداد برگهاي حضور و غياب نام واحد، نام شخص تحويل گيرنده و تاريخ تحويل در دفترچه مخصوص و پس اخذ امضاء تحوويل گيرنده در مقابل تحويل برگهاي حضور و غياب.

افزايش /كاهش دستمزد كارگران

 نحوه كسر دستمزد بابت ساعات دير كرد:

كسر دستمزد بابت ساعت ديركرد.

در مقابل ساعات دير كرد (تأخير حضور بر سر كار ) كه ساعات كامل آن در ستونهاي 70و71 و نيم ساعت آن در ستون 72 از قسمت 1-21 د برگ حضور غياب ثبت مي گردد، مبلغي بر اساس فرمول زير محاسبه و تحت رمز پ/ب شماره 300 از دستمزد كارگر كسر خواهد شد.

 مبلغ دستمزد= X =0/114*تعداد ساعات دير كرد ( دستمزد روزانه * نرخ نوبتكاري)+دستمزد روزانه

                                                                100

به نسبت مبلغي كه بابت تأخير حضور بر سر كار از دستمزد كارگر كسر مي گردد به همان نسبت نيز به طور خودكار بيمه و مالياتت كمتري از دستمزد كارگر كسر خواهد شد.

توضيح (1): فاكتور 0/114 ( يكصدو چهارده هزارم) از رابطه يك ساعت كار نسبت به صددرصد  8/8 ساعت كار در روز بدست آمده است، يعني:

0/114=1            ساعت كار در روز                8/8 44 ساعت كار در هفته

       8/8                                                          5 روز كار در هفته

توضيح (2): در صورتيكه غيبت غير مجاز براي يك يا چند روز باشد، دستمزدي براي ايام غيبت پرداخت نمي شود و فرمول فوق فقط براي ساعات غيبت مجاز ( كمتراز يك روز ) مورد استفاده مي باشد.

 

كارگراني كه برگ حضور و غياب آنها به سيستم وارد نمي شود:

برنامه كامپيوتري محسابات سيستم دستمزد كارگران در مورد كارگران رسمي زير پوشش و پيماني يكساله و دو ساله كه فعال باشند و برگ حضور و غياب آنها وارد سيستم نشود مبادرت به محاسبه و پرداخت علي الحساب بر اساس فرمول زير است.

( تعداد روزهاي ماه* دستمزد روزانه )+ فوق العاده نوبتكاري = مبلغ علي الحساب نيامدن برگ حضور و غياب

مبلغ علي الحساب پرداخت شده فوق بلافاصله و در محاسبات دستمزد ماه بعد از دستمزد كارگر كسر مي شود.

 تركيبات لازم اتخاذ شده است تا در هيچ مورد در 2 ماه متوالي براي يك كارگر علي الحساب بدليل نيامدن برگ حضور و غياب محاسبه نگردد.

 پرداخت كليه فوق العاده هاي ثابت كارگراني كه برگ حضور و غياب آنها به سيستم وارد نمي شود قطع مي گردد.

 كليه كسور ثابت كارگران مزبور كسر و به بدهكار حساب آنها منظور مي شود.

 رقم گرد شده روي خالص دستمزد - مانده برهكار ماه قبلي- علي الحساب وسط ماه                 –علي الحساب مرخصي در صورتحساب كارگر عمل شده و به بدهكار حساب وي منظور     مي گردد.

 كليه فرمهاي ورودي مربوط به كارگران مزبور پذيرفته مي شوند. نيز محاسبه به عنوان فوق العاده كار در روز جمعه رمز پ/ب 335 پرداخت خواهد شد.

بديهي است در صورتيكه بجاي اشتغال به كار در روز جمعه و روز ديگري در هفته به كارگر استراحت داده نشود بايستي حرف ح ( استراحت) در ستون مربوط به روز جمعه ثبت و صاعات كاركرد در روز جمعه كار اضافي تلقي و در ستون اضافه كاري ثبت گردد. دراين صورت كارگر دستمزد عادبي روز جمعه به اضافه مبلغ متعلق به ساعات اضافه كاري را دريافت مي دارد.

محاسبه دستمزد در ايام تعطيل كارگر روز كار( رمز پ/ب 205 ):

روزهاي تعطيل با رمز (ط) در ستونهاي مربوط در برگ حضور و غياب كارگران روز كار ثبت خواهد شد. هر روز تعطيل معادل يك روز دستمزد روزانه به كارگر روز كار پرداخت خواهد شد. دراين صورت: صورت تعداد ايام تعطيل * نرخ دستمزد رواانه = دستمزد ايام تعطيل

محاسبه دستمزد ايام استراحت كارگر نوبتكار( رمز پ/ب 201):

روزهاي استراحت كارگر نو بتكار با رمز «ح» در ستونهاي مربوط در برگ حضور و غيابد ثبت   مي شود. هر روز استراحت معادل يك روز دستمزد روزانه پرداخت مي شود.

تعداد روزهاي استراحت * نرخ دستمزد روزانه = دستمزد ايام  استراحت

محاسبه دستمزد ايام تعطيل كارگر نوبتكاري( رمز پ/ب 205):

كار گراني كه بصورت نوبتكاري انجام وظيفه مينمايند ازتعطيلات واقع شده در طول ماه استفاده نمي نمايند لذا ممكن است روز كار آنها با روز تعطيل مصادف شود كه در اين صورت براي روز مذكور دستمزد مضاعف( دوبل)  به آنها پرداخت مي شود و چنانچه روز استراحت آنها با روزتعطيل مصادف شود فقط دستمزد روز استراحت را دريافت مي نمايند.

توضيح: در مواردي كه كارگران روزكار وكارگراني كه از تعطيلات رسمي استفاده مي كنند مجموعاً قبل و بعد از تعطيل بيش از يك روز غيبت داشته باشند دستمزد روز تعطيل نيز پرداخت نمي باشد.

رمزهاي موجود در جدول رمزهاي حضور و غياب كارگران بشرح زير مي باشد:

شرح انواع حضور و غياب

شماره  رمز

حضور سركار صبح

حضور سر كار عصر

حضور سركار شب

استراحت- جمعه

غيبت- بيماري مرخصي تعطيل

طرح اقماري حضور در محل اقامت ( استراحتگاه )

طرح اقماري حضور سر كار در محل كار و اقامت شب در استراحتگاه

استراحت طرح اقماري

1

2

3

ح

ط

4

6

9

 

 

محاسبه اصل دستمزد ايام كار ( كارگران : روزكار عادي و نوبتكاري ) رمز پ/ ب 201

تعداد ايام كاركرد عادي * نرخ دستمزد روزانه مبلغ اصل دستمزد ايام كاركرد عادي.

محاسبه دستمزد ايام پنجشنبه، جمعه  روزكاران عادي روز 201   

تعداد ايام پنج شنبه و جمعه * نرخ دستمزد روزانه = مزد ايام پنج شنبه و جمعه

توضيح 1: كارگر روز كاريكه از پنج روز كار در هفته فقط يك روز كار كرده باشد، مستحق دريافت مزد پنج شنبه و جمعه خواهد بود.

توضيح 2: هر گاه كارگر روزكار درتمام پنج شنبه كار در هفته، رمز حضور به سر كار در برگ حضور و غياب نداشته باشد، حتي اگر در ستون روز پنج شنبه و جمعه همان هفته رمز «ح» ثبت شده باشد، باين كارگر بابت اشتغال دستمزد روز پنج شنبه و جمعه وجهي پرداخت      نمي شود.

بخش 4 : تعديلات ايام دستمزد كارگران

 

نحوه تكميل برگ تعطيلات ايام دستمزد

ايام دستمزد كارگر  به علت دادن گزارشات اشتباه روي برگ حضور و غياب، برگ مرخصي، برگ معذوريت طلبي و يا روشن شدن وضعيت صحيح ايام كاركرد بعد از پرداخت دستمزد ممكن ااست نياز به تعديل داشته باشد. لزوم انجام تعديل بوسيله بررسي موضوع توسط حسابداري يا ارسال نامه توسط اداره به حسابداري دستمزد  تشخيص داده مي شود.

 

بيماري كارگران

تشريح برگ معذوريت طلبي(25د) نوع سند مي باشد.

اين فرم جهت گزارش ايام بيماري كارگران به سيستم محاسباتي دستمزد كارگران تهيه شده است.

محاسبه غرامت دستمزد ايام بيماري

غرامت دستمزد ايام مرخصي براي مدتي كه در برگ معذوريت طلبي قيد گرديده و با توجه به شرايط مندرج  در قسمت معالجه سرپايي/ بستري و حاد ثه ناشي از كار يا غير ناشي از كا ر با فرمول زير توسط كامپيوتر محاسبه و تحت شماره رمز پرداخت /برداشت 919 به حساب كارگر واريز مي گردد.

ميانگين درآمد يك روز مشمول كه بيمه = A= جمع دستمزد ومزاياي مشموول كسر بيمه در 90 روز قبل از شروع بيماري  (روزهاي كار+ استراحت + تعطيل + مرخصي)

 

 غرامت دستمزد يك روز كارگر متأهل يا مجرد متكففل ( بيمار، بستري يا سرپايي) = 75% * A

غرامت دستمزد يك روز كارگر مجرد غير متكفل ( بيمار سرپايي) 67% * A

 غرامت دستمزد يك روز كارگر مجرد غير متكفل ( بيمار بستري ) 50% * A

 

 توضيح 1: در ايام بيماري، فوق العاده، عائله مندي و سوخت به كارگر تعلق مي گيرد.

توضيح 2: فوق العاده مسكن و جيره نقدي در نرخ غرامت دستمزد به كارگر پرداخت مي شود. لذا تفاوت بين 75% -67%-50% غرامت دستمزد با 100% فوق العاده هاي مذكورو توسط برنامه محاسباتي كامپيوتر مححاسبه و تحت رمز پ/ب 129و 130 به كارگران پرداخت مي شود.

توضيح 3: از غرامت دستمزد ايام بيماري ماليات و بيمه كسر نمي شود. نوع فایل : word
اندازه فایل : 41
قیمت : 8000
خرید