iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

پروژه کارآموزی معماری ساختمان

نوع : word - قیمت :7000

بخشی از کارآموزی :

فهرست

اتصالات

تعریف

انواع اتصال

انواع اتصالات جوشی

اتصالات به کار رفته در پروژه

اتصال ستون به کف ستون

اتصال انتقال دهنده ی لنگر

اتصال تیر به ستون

چگونه ی اتصال کنسول با دستک

اتصال دو تیر به وسیله ی نبشی

وصله ی اعضای فشاری

اجرای شمع  زیر دیوار برشی

 شمع کوبی

ارماتور بندی  پی

 قالب بندی پی

اجرای سقف تیرچه بلوک

 میلگرد حرارتی

 اتصال تیر ستون

 تیر های اصلی و فرعی

 اجرای اتصال  صلب در تیر و ستون 

چگونگی اتصال  کنسول با دستک

اجرای  بیس پلیت

 بر پاکردن ستون او اتصال آن  با صفحه ستون

 جوش دادن نبشی به صفحه ستون به وسیله شا بلون

 

 

اتصالات:

تعریف :

هر ساختمان فلزی ترکیبی از اعضای  جدا از هم است که این اعضا باید به طریق مناسبی به یکدیگر متصل شوند  در واقع اتصالات در ساختمانهای  فلزی شامل اتصالات مختلف است (نظیر تیر به ستون و ستون به فونداسیون  وسایر اجزابه یکدیگراست)

اتصالات شامل عناصر اتصال دهنده (ورقها،قطعات تقویتی، ورقهای اتصال در گره ،نبشیها ولچکهای اتصال ) اطلاق می شود.

ابعاد اتصال باید طوری طراحی شود که تنش موجود محاسبه شده بر مبنای تحلیل سازه برای بارهای موثر و درصدی از مقاومت اعضای متصل شونده از تنش مجاز مورد نظر کمتر گردد

انواع اتصال :

اتصالات مختلفی را در اسکلت فلزی می توان نام برد : از جمله اتصال پرچی ، اتصال جوشی و اتصال پیچی   که هر یک از انها دارای محاسن و معایبی می باشند که در اینجا به   دلیل اتصاات جوشی فقط به معایب و محاسن  جوش  اکتفا  شده است

انواع اتصالات جوشی :

اتصال لب به لب

  اتصال روی هم

  اتصال سپری

  اتصال گوشه

اتصال  پیشانی

اتصالات به کار رفته در پروژه:

1)  اتصال ستون به کف ستون:

برای انتقال نیروهای موجود در پای ستون طراحی می گردد. برای نیروی محوری فشاری،هنگامی که انتقال نیروی فشاری به کف ستونها از طریق فشار مستقیم تماسی انجام می شوند باید سطح تماس برای انتقال نیروی فشاری صاف و اماده شده باشد بعلاوه باید اتصال کافی بین دو قطعه (ستون و کف ستون) موجود باشد تا قادر به انتقال نیروهای حین ساخت و یا هر نوع نیروی احتمالی دیگر باشد

                                                                                                                                2)اتصال انتقال دهنده ی لنگر (اتصال لنگر گیر):

اتصال انتهای تیرها ،شاهتیرها و خرپاهایی که داشتن مقداری صلبیت در تکیه گاههای انها مورد نظر باشد جز اتصالات لنگر گیر می باشد

 

 

3)اتصال تیر به ستون:

این اتصالات در دو نوع اند

الف)اتصال با جفت نبشی جان:

معمولا نبشی های اتصال را به اندازه ی 10 تا 12 میلی متر از انتهای جان تیر فاصله ی آزاد می گذارند تا اگر تیر در حدود رواداری های مجاز (خطا در برش تیر –انحراف ستون) بلند باشد، بدون بریدن سر آنها و تنها با جابه جا کردن نبشی آن را نصب کنند.

ب) اتصال با نبشی نشیمن:

این اتصال را برای عکس العملهای تیر کمتر از 15 تن به کار می برند دز این اتصالات سعی می شود که حد اقل گیر داری به وجود اید و زاویه ی بین تیر وستون تا حد امکان آزادی دوران داشته باشد. نبشی نشیمن عمل نصب و تنظیم تیر را اسان می کند این نبشی را معمولا قبلا در پای کار در ارتفاع لازم به ستون جوش می دهند و بعد تیر روی آن سوار و به آن جوش میشود . در این اتصال،نبشی کمکی دیگری را در بالای تیر نصب و جوش میشود که در محاسبه در مقابل عکس العمل تکیه گاه به حساب می ایند و عمل ان تنها ثابت کردن تیر در محل خود و تامین تکه ی گاه عرضی و جلو گیری و جلو گیری از غلتیرن آن است. سعی میشود که اتصال با نبشی نشیمن تا حد امکان انعتاف پذیر باشد . تا از آزادی دوران تیر در تکیه گاه جلو گیری نشود و در حقیقت ، اتصال ساده و مفصلی باشد تا در تکیه گاه ایجاد لنگر نکند.معمولا عرض نشیمن نباید از 7.5 سانتی متر کمتر باشد. در آیین نامه ی AISC عرض استاندارد را 10 سانتی متر برای نشیمن انتخاب کردند. برای این منضور نبشی فوقانی را با ابعاد ظریف و فقط دو لبهی انتهایی بالهای ان را (در امتداد عرض بال تیر)جوش می دهند.

 

چگونه ی اتصال کنسول با دستک:

در مواقعه ای که طول کنسول از حد معین تجاور کند یا مقدار بار وارد شده به قدری است که اتصال نبشی ها با ورق اتصال جوابگوی مقاومت نمی باشد می توان از دستک های  45 درجه استفاده کرد. با توجه به نقشهی معماری میتوهن این دستک را در پایین یا بالا در نظر گرفت و اتصال صحیح و اصولی را انجام داد.

 

 

اتصال دو تیر به وسیله ی نبشی:

ابتدا برای اتصال دو تیر که به شیوه ای مطلوب به یک دیگر اتصال یابند، شیوه ی زبانه کردن با توجه به محل و ناحیه ی برخورد تیر اهن به تیر اهن دیگر است که باید از روش ایجاد زبانه استفاده کرده. اتصال را انجام داد. معمولا برای اتصال تیر به تیر از حالت جوش و نبشی استفاده می شود.هر چه بتوان محل اتصال را تا حدودی گیر دار به وجود آوریم  لرزش در تیر کمتر خواهد بود و مسعله ی خیز حل خواهد شد اگرطبق محا سبات نحوه اتصال نیم گیردار انجام دهیم در مصرف پرو فیل صرفه جویی خواهد شد.

 

 

وصله ی اعضای فشاری:

در وصله ی ستونها سته انتهایی دو قتعه باید تا حد امکان صاف و تنظیم شود و بدون توجه به تماس مستقیم،مصالح وصله و وسایل اتصال باید طوری تنظیم شود که قطعات متصل شونده به خوبی در محل خود و محور مورد نظر نگهداری شوند. وصله باید بتواند نیرویی برابر ظرفیت مجاز عضو کوچک تر متصل شونده را تحمل کند.

 محل وصله ی ستون باید تا حد امکان ازمحل اتصال تیر به ستون دور باشد.و در منطقه ای با نیروهای داخلی کوچک قرار گیرد.

کلیه ی وصله های فشاری باید برای کشش حاصل از اثر بارهای جانبی توام (طبق آیین نامه )75% بار مرده بدون اثر بار زنده کنترل گردند به طوری که تنش کششی فرا تر از مقدار مجاز نگردد.

 

اجرای شمع زیر دیوار برشی:

برای اینکه دیوار برشی به طور کامل وظیفه خود را انجام دهد و کار صلب کردن ساختمان را در برابر بار های جانبی داشته باشد در این پروژه اقدام به حفر گمانه در زیر پی دیوار برشی و ساخت شمع برای اتصال بهتر شد.که در ابتدا شروع به حفر گمانه کرده که 6متر بود  و در انتها به صورت خزینه  کار حفاری را تمام  کرده و به وسیله میلگردهایی که قبلا محاسبه شده بود آرماتور های را ساختن که از 16 عدد میلگرد نمره 16 برای آرماتور های طولی و از میلگرد های نمره 18 برای دال قسمت انتهای گمانه و میلگرد نمره 8 در هر 15 سانتیمتر به عنوان خاموت استفاده شد که در تصویر پایین این شمع بتن مسلح نمایش داده شده.نوع فایل : word
اندازه فایل : 30
قیمت : 7000
خرید