iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

مفهوم خودپنداره و خود ارزشی در کودکان

نوع : word - قیمت : 6000

بخشی از تحقیق : 

مفهوم خودپنداره و خود ارزشی کودکان

چکیده

این مقاله تصویری از آنچه که کودکان براساس ساختار از خودشان ارائه می دهند را توضیح می دهد. (خودآگاهی ، خود ارزشیابی و خود تنظیمی ) و همچنین به توضیح مفاهیم درک از خود (آنچه که کودکان درباره خود می دانند و یا صحبت می کنند) می پردازد . داده های جمع آوری شده ، با استفاده از نوارهای ویدیویی (مشاهدات کودکان، مصاحبه های نیمه سازماندهی شده، راهکارهای آنالیز خود توصیفی ) و مدارک تجزیه تحلیل (مجموعه نقاشی های کودکان و پرتره های ترسیم شده از خودشان) جمع آوری شده است. این تحقیق با استفاده از یک گروه 31 نفره از کودکان با سنین 7-6 سال و انتخاب شده به صورت تصادفی از یک مدرسه شهری صورت داده شده است. داده ها به توصیف تنوع خودپنداره کودکان و همچنین شرح ساختار و تیم توصیف از خود آنها می پردازد . قسمت اعظم تحقیق براساس تجزیه و تحلیل خصوصیات بروز احساسات که کودکان نسبت به خود دارند پایه گذاری شده است . توصیفات شناختی ارائه شده به خوبی محتوای کیفی تجزیه تحلیل شده است . همه این اقدامات می تواند تاثیر جدی به روی شناخت بهتر کودک و ارتقا و بهبود سطح تحصیلی آنها در مقطع پیش دبستانی باشد .

 

مقدمه

لغت "خودپنداره" و خود ارزشی اغلب به جای یکدیگر استفاده می شدند ( street و Isaac سال 1998). امروزه ، بسیاری از محققان به روی اینکه خود پنداره و خود ارزشی دارای ساختارهای متفاوت هستند ، به بحث و گفتگو می پردازند . و به وضوح بعدهای مختلف این دو مفهوم را ارائه می دهند . King (1997) به این نکته اشاره کرد که ما لغت خودپنداره را به عنوان یک "ادراک یک شخص از خود برای توضیح رفتارهای شخصی و همچنین نقش های متفاوتی که در موقعیت های انفرادی از خود ارائه می دهد" . در نظر می گیریم King همچنین در سال 1997 بیان داشت که "خودپنداره یک ارائه ای از توصیفات انفرادی یک شخص در مورد نقش ها و رفتارهای خود است " . به علت اینکه خودپنداره فقط به توصیف درک از خود می پردازد و در بردارنده "متفاوت ارزشی" نیست نباید به صورت منفی و یا مثبت نمایش داده شود . بالعکس ، خود ارزشیابی به ارزشیابی یک شخص در مورد توصیف خودپنداره درباره خود می پردازد و به طور مشخص تری یک درجه ای رضایتمندی و یا عدم رضایتمندی شخص از خود را نشان می دهد. خودپنداره درباره درک از یک شخص از بودن است به طور مثال قد بلند ، در حالیکه خود ارزشیابی درباره احساس اول شخص درباره قد بلند بودن است . (شاد بودن و یا ناراحت بودن) بنابراین با توجه به تعریف خودپنداره می توانیم به این صورت نتیجه گیری کنیم که خود ارزشیابی می تواند به صورت مثبت و یا منفی و یا بی طرف ارائه شود (1997 King) . خودپنداره شامل آن دسته از جنبه های خود ترسیمی است که متفاوت نمی شود و در آنها از مفهوم زمان صرفنظر شده است . در حالیکه خود ارزشیابی شامل جنبه ها و رفتارهایی است که قابل ارزشگذاری هستند و سیار آسیب پذیر در موقعیت های مختلف می باشند . روزنبرگ (1979) از خودپنداره به عنوان یک درک و احساس کامل یک شخص درباره خود به صورت یک شیء ، یاد کرد . بعضی از نویسندگان بیان می دارند که خود ارزشیابی به صورت یک تفاوت مابین خود آرمانی (آنچه که یک شخص مایل است که باشد ) و خود واقعی (آنچه که یک شخص در واقعیت به آن صورت است ) توصیف کرد .

از سوی دیگر خودپنداره خود شخص را توصیف می کند و خود ارزشیابی یک محتوای ارزشیابی شده از یک شی است که توصیف مابین خود آرمانی خود واقعی روی آن تأثیر می گذارد . Gohfredson (1985) بیان داشت که خودپنداره بوسیله 2 بعد مقایسه می شود . شناخت و خود ارزشیابی . شناخت درباره یک مفهومی از باورهای یک شخص درباره خود است . به منظور رسیدن به اهداف این مقاله ، خودپنداره به عنوان یک خود ادارکی یک شخص در جدول شناخت های خود در نقش های متفاوت توصیف شده است حال آنکه خود ارزشیابی یک مجموعه ای از خودپنداره است . اگرچه ما می دانیم که خودپنداره به عنوان همان کلمه خود-ترسیمی نیز می تواند باشد و ما از این دو کلمه به جای یکدیگر استفاده می کنیم .

خود ارزشیابی از ارزشیابی نشأت می گیرد حال آنکه خودپنداره از دانش یک شخص از خود و ارزشیابی یک شخص از خود نشأت می گیرد . به عبارت دیگر ، خودپنداره آن چیزی است که ما در مورد خود می دانیم و خود ارزشیابی در واقع چه مقدار آن چیزی که را که راجع به خود می دانیم ، دوست داریم .

Ustina – lopez (2001) با استفاده از 3 عنصر ساختاری به مقایسه خودپنداره پرداختند :

·        شناخت (خودترسیمی) که یک درک انفرادی در ارتباط با جنبه های شناختی است .

·   خود ارزشیابی ، ارزشی است که افراد به یک موضوع خاص که از خود درک می کنند ، الحاق میشود.

·   محتوای رفتاری که به آنچه خودپنداره وابسته است و همچنین آنچه که مکمل و متمم خودپنداره است می پردازد . به عنوان مثال یک خودپنداره مثبت باعث ارائه یک خودارزشیابی مثبت می شود و بالعکس

 Statman  (1993) پیش نهاد کرد که خود پذیرش یک شرط لازم برای خود ارزشیابی است . اما نه به عنوان یک محتوای کافی .

خود ارزشیابی بنابراین به عنوان یک ارزش عمومیت داده شده یک شخص نسبت به خود است – احساس بد بودن را یک شخص از طریق خودپنداره درک می کند (Street و Issac 1998)

خودپنداره در بعضی از موارد از طریق اجتماع ساخته می شود (owvegbuzie 2000 , storg 1998) . ادراک مردم و بررسی های شخصی در مورد خودشان به شدت تحت تاثیر ارزشیابی های دیگران در مورد آن هاست . این یک واقعیت محرز است که خود ترسیمی کودک درباره خود به شدت تحت تاثیر رویه ای است که دیگران در سنین کم با او رفتار کرده اند . کیفیت و خصوصیت پروسه ی خودپنداره کودک در سنین اوایل کودکی به معلمان و والدین وابسته است . واکنش های بزرگسالان به کودکان ، این موضوع را به کودکان خاطرنشان می کند که والدین چه نوع افرادی هستند و چه نوع افرادی را والدین دوست دارند که کودکان آنها به آن شکل باشند . سپس کودکان نتیجه گیری می کنند که تا چه اندازه ای آن ها نسبت به این مقیاس ایده آل رسیده اند یا نه .

در انتشارات روانشناسی ( cash wall 1995 ، Davies و Bramber 1995 ، Lawrence 1996) تاکید شده است که کودک باید یک تصویری مثبت از خود داشته باشد تا بتواند قسمت بیشتر تعلیم و تحصیل را فرا گیرد . به کمک خود ارزشیابی مثبت و بالا ، کودکان اعتماد به نفس بیشتری برای مشارکت در فعالیت های چالشی ، باورهای شخصی نسبت به برتری نسبت به دیگران ، پیدا خواهند کرد و می توانند دوران مدرسه را به خوبی پشت سر بگذارند .

محققان (به طور خاص Fenzel 2000 ) به این نکته اشاره کرد که تفاوت های فردی با در نظر گرفتن تغییر در احساست بر شخص نسبت به خود در طول دوران مدرسه بسیار مهم و تاثیر گذار است. و به همین علت است که پتانسیل کاهش احساسات بد شخصی بوسیله دانشجویان ناگهان کاهش می یابد و باعث می شود که از لحاظ روانشناسی به سرعت ارتقا پیدا کنند .

Scott (1999) در یک تحقیق رهبری شده توسط Amundsen  بیان داشت که خود ارزشیابی هر چقدر که دانش آموز بزرگتر می شود کم تر می شود . 89 درصد از شاگردان مهد کودک گزارش داده شده است که دارای خود ارزشیابی بالایی هستند در حالیکه فقط 20 درصد از دانش آموزان کلاس پنجم و 5 درصد از دانش آموزان دبیرستان و 2 درصد از دانش آموزان کالج ها دارای خود ارزشیابی بالایی هستند .

اگرچه تحقیق خودپنداره باعث تحریک محصلان برای تقویت سطوح خودپنداره منفی در سطوح مدارس و پیش دبستانی ها شده است . روش های اندازه گیری یافته شده است که نیازمند تعیین به منظور افزایش کاربرد دانش روانشناسی در امور تحصیلی است .نوع فایل : word
اندازه فایل : 28
قیمت : 6000
خرید