iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

پایان نامه بررسی پتروفیزیکی میدان مارون

نوع : word - قیمت :13000

بخشی از پایان نامه : 

چکیده

بهره برداری صحیح از مخازن هیدروکربوری مستلزم بررسی دقیق رفتار مخزن و سیالات موجود در آن است. اولین مرحله پیش بینی رفتار مخزن در طی تولید، تعیین گروه های سنگی مخزنی است. تفکیک و شناسایی گروه های سنگی مخزنی اهمیت بسیار زیادی در شناسایی واحدهای جریانی و نیز مدلسازی مخزن دارد. در تعیین گروه های سنگی مخزنی سه فاکتور لیتولوژی ، هندسه فضاهای خالی و میزان تخلخل و تراوایی مدنظر قرار میگیرد مغزه های نفتی منبع اصلی تهیه اطلاعات مورد نیاز است. تهیه مغزه های نفتی بسیار پر هزینه بوده و لذا تعداد معدودی از چاه های هر میدان را به این روش می توان بررسی نمود. این در حالی است که از همه چاه های یک میدان لاگ های پتروفیزیکی تهیه گردیده که امکان بررسی جامعتری را فراهم می کنند.

در این پایان نامه با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی به ارزیابی پتروفیزیکی و محاسبه حجم شیل ، تخلخل مفید ، میزان اشباع آب و لیتولوژی دریکی از چاه های سازند آسماری در میدان مارون پرداخته شده است. پس از ویرایش و اعمال تصحیحات مورد نیاز بر روی نگارهای چاه پیمایی ، پارامترهای پتروفیزیکی مخزن سازند مورد اشاره در چاه ، تعیین و بررسی شد. بر اساس نتایج این ارزیابی ، بررسی لیتولوژی سازند با استفاده از کراس پلات نوترون – چگالی و نوترون – صوتی نشان می دهد که این سازند بطور غالب از ماسه سنگ ، دولومیت و سنگ آهک تشکیل شده است. آنالیز داده های چاه پیمایی نشان می دهد که این سازند از تخلخل مناسبی برخوردار است و میانگین تخلخل مفید و اشباع آب بترتیب ۴٧ درصد و 0/091 درصد می باشد.

کلمات کلیدی:

سازند آسماری ، تخلخل ، اشباع آب ، ارزیابی پتروفیزیکی ، حجم شیل

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده

الف

فصل اول: مقدمه

1

1-1- میدان نفتی مارون

2

1-2- زمين شناسي مخزن آسماري ميدان مارون

3

1-3- مشخصات سازندها میدان مارون

4

1-4- خصوصیات زیر لایه ها در سازند آسماری میدان مارون

6

فصل دوم : بررسی پتروفیزیک

11

2-1- ارزيابي پتروفيزيكي

12

2-2- پتروفیزیک

12

2-3- روش های ارزیابی پتروفیزیکی مخازن هیدروکربوری

12

2-4- پارامتر‌های پتروفیزیکی مخازن نفتی

14

فصل سوم : خصوصیات پتروفیزیکی سازند آسماری میدان مارون

26

3-1- ارزیابی خصوصیات پتروفیزیکی سازند آسماری میدان مارون بر مبنای نمودارهای پتروفیزیکی

27

3-2- بحث

28

3-3- ارائه نتایج نهایی ارزیابی

35

فصل چهارم : ارزيابي شاخص هاي پتروفيزيكي در سازند آسماري در ميدان مارون

38

4-1- ارزيابي شاخص هاي پتروفيزيكي در سازندهاي نفتي با استفاده از مفاهيم چينه شناسي سكانسي، مثالي از سازند آسماري در ميدان مارون

39

4-2- كاربرد روش در ميدان مارون

44

فصل پنجم : عملکرد شکستگی‌ها و تعیین تنش برجا در سازند مخزنی آسماری میدان نفتی مارون

51

5-1- بررسی عملکرد شکستگی‌ها و تعیین تنش برجا در سازند مخزنی آسماری میدان نفتی مارون (بر اساس تفسیر نتایج نمودارهای تصویرگر)

52

5-2- زمین­شناسی و موقعیت زمین ساختی منطقه مورد مطالعه

53

5-3- بحث

55

فصل ششم: بررسی پتروفیزیکی چاه A در مخزن آسماری میدان نفتی مارون

67

6-1- تفسیر پتروفیزیکی چاه A در مخزن آسماری میدان نفتی مارون

68

6-2- مشخصات میدان - نفتی مارون

68

6-3- روش مطالعه

69

6-4- بحث

70

فصل هفتم: نتیجه گیری و منابع

79

7-1- نتيجه گيري

80

7-2- چکیده انگلیسی

82

7-3- منابع

83

 

 

میدان نفتی مارون

میدان مارون از بزرگترین میادین تولیدی فعلی حوضۀ زاگرس می باشد که در شمال شرقی شهراهواز، همجوار با میدان کوپال از شمال، آغاجاری از شرق و اهواز از شمال غرب واقع شده است. به طور کلی این میدان در قسمت شرقی فروافتادگی دزفول قرار دارد. تاقدیس مارون در ناحیۀ دزفول شمالی و به موازات ساختمان های اهواز و آغاجاری می باشد.

دارای نفتی با API 33 و 5/1 درصد سولفور می باشد. ذخیرۀ این میدان برابر با 5/9 بلیون (میلیارد) بشکه نفت و 45 تریلیون فوت مکعب گاز بوده که تا قبل از انقلاب 288/1 ملیون بشکه از آن تولید شده است. تاکنون در حدود 350 حلقه چاه در آن حفر گردیده است.

تاریخ اکتشاف : در سال 1342 به روش لرزه نگاری، کشف گردید.

سنگ منشاء : باوجودی که بررسی های انجام شده کژدمی را عمده ترین سنگ منشاء نفت در این مخزن معرفی نموده اند ولی با توجه به خصوصیات نفت از نظر نیمه سنگین بودن و پایین بودن درصد H2S در نفت به نظر می رسد که نقش میدان پابده را نباید نادیده گرفت.

مشخصات

این میدان از سه مخزن آسماری،‌ بنگستان و خامی تشکیل شده است که مخازن آسماری و بنگستان آن نفتی و مخزن خامی آن گازی می باشد. مخزن بزرگ آسماری مارون که از نظر ویژگی‌های سنگ مخزن، بسیار پیچیده و ناهمگون می باشد، در سال ۱۳۴۲ شمسی کشف و از سال ۱۳۴۵ مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. همچنین مخزن بنگستان مارون با حفاری اولین چاه در سال ۱۳۴۷ کشف و بهره بردای از آن از سال ۱۳۵۲ آغاز گردید.

تولید نفت

تولید نفت از مخزن آسماری مارون، براساس تزریق روزانه ۹۵۰ میلیون فوت مکعب گاز در کلاهک گازی مخزن، به میزان ۴۴۰ هزار بشکه در روز برنامه ریزی شده است که در حال حاضر با فعال بودن ۱۸۰ حلقه چاه تولیدی، تولید روزانه این مخزن حدود ۴۲۶ هزار بشکه می باشد. همچنین نرخ تولید نفت از مخزن بنگستان مارون با استفاده از ۱۵ حلقه چاه تولیدی فعال، در حدود ۲۱ هزار بشکه در روز است.

در روز چهارشنبه ۲ دی ماه سال ۱۳۸۸، چاه شماره ۱۰۴ میدان مارون واقع در ۱۱ کیلومتری پل خلف آباد واقع در شهرستان رامشیر در ۸۰ کیلومتری جنوب اهواز، بر اثر شکستن لوله جداری و آستری به دلیل فرسودگی دچار آسیب شد و سیال درون چاه از دیواره چاه نشت کرده و به سطح زمین رسید . در پی این حادثه آلودگی نفتی وارد رودخانه جراحی شد که آب ۳ شهر از آن تامین می شود. همچنین آلودگی نفتی به دشت شادگان که محل حیات گونه‌های نادر حیوانی و گیاهی است نیز سرایت کرد . به دلیل نشت نفت و گاز در سطح زمین، میدان نفتی مارون آتش زده شد تا از آلودگی‌های زیست محیطی و مسمومیت مردم منطقه جلوگیری شود .

 

 

1-2- زمين شناسي مخزن آسماري ميدان مارون

میدان مارون از بزرگترین میادین تولیدی فعلی حوضۀ زاگرس می باشد که در شمال شرقی شهراهواز، همجوار با میدان کوپال از شمال، آغاجاری از شرق و اهواز از شمال غرب واقع شده است. به طور کلی این میدان در قسمت شرقی فروافتادگی دزفول قرار دارد. تاقدیس مارون در ناحیۀ دزفول شمالی و به موازات ساختمان های اهواز و آغاجاری می باشد.

در ميدان مارون، عمق دفن سازند آسماري در انتهاي شرقي و بخش مركزي حدود 2286 متر و در انتهاي غربي مخزن ، 3572 متر مي باشد . با توجه به درجة شكل پذيري سنگ آهك متأثر از درجه حرارت و عمق ، شكستگي هاي بيشتري در انتهاي شرقي و مركزي نسبت به بخش هاي غربي وجود دارد.

در سازند آسماري ميدان مارون ، لايه هاي 1 و 2 و 3 بيشتر از جنس آهك هاي دولوميتي می باشد.  بنابراين تراكم شكستگي ها به ویژه در زون 1 كه 90 درصد دولوميتي است ، بيش تر بوده و در لايه هاي پاييني زون هاي 4 و 5 كه به میزان شيل و مارن لايه هاي آهكي افزوده مي شود، شكنندگي لايه ها كمتر شده و شكستگي ها بيشتر مكيروسكوپي هستند.  بالا آمدگي مركزي تا شرقي مخزن آسماري در ميدان مارون باعث شده است كه توسعة شكستگي هاي زون 4 در نيمة شرقي نسبت به نيمة غربي فراوان تر ، در نتيجه تراكم شكستگي ها در اين قسمت بيشتر باشد.  در شكل 1 موقعيت تقريبي چاه هاي مورد مطالعه براي تعيين وجود شكستگي هاي فشارشي و كششي در تاقديس مارون نشان داده شده است.

 

مشخصات سازندها میدان مارون

(1) سازند آغاجاری :

این سازند در منطقۀ مارون دارای ضخامت 500 تا 2550 متر می باشد. از نظر سنگ شناسی شامل ماسه سنگ آهک دار قهوه ای- خاکستری، رگه های گچ، مارل های قرمز و سیلتستون است که به وسیلۀ مارل قرمز شناسائی می شود. این سازند پائین تر از سازند بختیاری است ( به علت گسل خوردگی میدان ممکن است در افق های پائین تر تکرار شود) گل حفاری کاربردی در این سازند گل پایۀ آبی pcf 65- 75 ولی به pcf 100 و بالاتر هم ممکن است برسد با  PH 10.5 ،گرانروی cp 30- 37 ، دوران rpm 150-160 ، وزن حداکثر روی متۀ klbs30-45 ، جریان پمپ gpm 1000 و فشار پمپ psi 2600- 2700. ( مارل (مارن)، گونه‌اي سنگ رسي است كه ميزان كربنات كلسيم آن بين 25 تا 50 درصد است و با اسيدكلريدريك مي‌جوشد).

(2) سازند میشان :

ضخامت آن در حدود 200 تا 450  متر می باشد و از نظر سنگ شناسی دارای آهک های صدف دار و مارل خاکستری است که به طور متناوب قرار دارند. بوسیلۀ مارل خاکستری شناسائی می شود (تکرار به علت گسل خوردگی احتمالی میدان). حفاری با گل آبیpcf  70- 80 ولی ممکن است به pcf 105 هم برسد، PH 9- 10.5 ، گرانروی cp 35-40، دوران rpm140- 200، حداکثر وزن روی متۀ klbs 30- 45 و  ppm 290000 نمک انجام می شود.

(3) سازند گچساران :

این سازند دارای هفت بخش بوده که از بالا به پائین به ترتیب قرار گرفته اند.

بخش هفتم : این بخش در میدان مارون 100 تا 125 متر ضخامت دارد و تناوبی از انیدرید، مارل خاکستری و آهک ماسه ای است که به علت گسل خوردگی میدان ممکن است در افق های پائین تر تکرار شود. حفاری با گل آبی pcf   70-100 ولی ممکن است به pcf120 هم برسد، PH 9- 10.5، cp 35-40 ، دوران rpm 150-160، حداکثر وزن روی متۀ klbs 30 - 45 ، ppm 290000 نمک، جریان پمپ  gpm 500-600 و فشار پمپpsi 2700- 2900.

بخش ششم : ضخامت در مارون 150 تا400 متر ولی تا 900 متر نیز ممکن است (تکرار در افق های پائین- تر میدان به علت گسل خوردگی احتمالی) و از نظر سنگ شناسی از مارل قرمز، گچ و درصد کمی مارل خاکستری تشکیل شده و شاخص شناسائی آن مارل قرمز است و حفاری آن با گل آبی pcf  135 -150، PH 9- 9.5 ، cp 60- 65 ، دوران rpm 70- 100 ، حداکثر بار روی متۀ klbs 10- 20 ، جریان پمپ gpm 500 و فشار پمپ psi 2600-2900 انجام می شود.

بخش پنجم : دارای ضخامتی درحدود 100-900 متر ولی تا 1200 متر هم دیده شده است (تکرار در افق- های پائین تر میدان به علت گسل خوردگی احتمالی) و تناوبی از گچ و مارل قرمز و خاکستری است و با اتمام مارل قرمز، شناسائی می شود و با گل آبی pcf 135-150 ، PH 9- 9.5 ،cp  65 حفاری می شود.

بخش چهارم : به علت داشتن لایه های ضخیم نمک، ضخامت ثابتی نداشته و ممکن است از عدم وجود تا 500 متر برسد (200-500) ولی تا 950 متر هم دیده شده است (تکرار در افق های پائین تر میدان به علت گسل خوردگی). نمک به همراه مارل و آهک خاکستری و گچ، تشکیل دهندۀ این بخش هستند. گل پایۀ آبی pcf 135- 147، PH 9.5- 9، cp 65 -70 و نمک ppm 330000.

بخش سوم : ضخامت تا حدود220 متر شامل دو قسمت که نیمه زیرین از گچ و درصد کمی لایه های نازک نمک و نیمه فوقانی آن تناوبی از گچ و لایه های نازک آهک و مارل خاکستری دیده می شود. وزن گل   pcf 135- 145، PH cp60- 65  و نمک ppm 275000.

بخش دوم : ضخامت در میدان مارون30 تا40 متر است و از قشر ضخیمی نمک که در آن لایه هایی از گچ و مارل خاکستری دیده می شود تشکیل شده است، مشخصات گل آبی pcf 140، cp 60- 65 ،    ppm 275000.

بخش اول : در میدان مارون 30- 65 متر است که معمولاً به آن پوش سنگ می گویند.

از نظر سنگ شناسی دارای گچ و گاهی شیل های قیری است و گاهی مارل خاکستری در این لایه وجود دارد. گل حفاری pcf 140، PHcp 55 در این بخش به علت نبود لایه های نمک، نمکی بسیار کم و در حد آب شیرین دارد.   

شیل ها و مارل های در سراسر گچساران وجود دارند اما بیشتر در لایۀ سوم به بالا تا لایۀ هفتم گچساران قرار دارند، اعماق و ضخامت های مختلف از این لایه ها (3 تا7) در میدان قرار دارند و در یکی از چاه ها از عمق 3075 متری شروع (175 متر بالاتر از آسماری) و تا بیش از 450 متری، امتداد می یابد.

 (4) سازند آسماری :

سازند آسماری دارای چندین زیرلایه است که زیرلایۀ 1 بالاترین زیرلایه است. 

1-4- خصوصیات زیر لایه ها در سازند آسماری میدان مارون

زیر لایه 1.00

موقعیت و مشخصات

این زیر لایه قسمت عمده ای از بالای آسماری فوقانی را شامل میشود. روی این زیر لایه بخش یك سازند گچساران (پوش سنگ) قرار دارد و زیر آن زیر لایه 11.00 از بخش قاعده ای آسماری فوقانی قرار دارد.این زیر لایه به عنوان قسمت عمده ای از آسماری فوقانـی با فسیلهای Borelis Melo - Mean dropsina Iranica  مشخص می گردد.

تركیب سنگ شناسی

قسمت اعظمی از این زیر لایه حدود 70% از جنس دولومیت، آهك دو لومیتی بهمراه تكه هائی از انیدرید میباشد كه عمدتاً سنك كربناته آن از نوع ‍Packstone / Grain Stone میباشد. بقیه زیر لایه  (30%) از جنس آهك میباشد كه عمدتاً Pack Stone  و گاهی نیز Wack Stone میباشد. در این زیر لایه  گاهی لایه های نازكی  از شیل / مارون و ماسه نیز دیده میشوند كه لایه های شیلی / مارنی بیشتر در شمال – شمال غربی مخزن و لایه های ماسه ای بیشتر در دماغه شرقی و غربی حضور دارند.

تخلخل

حد تخلخل در این زیر لایه بین 18% - 8% تغییر نشان می دهد . می توان گفت از انتهای غربی به سمت انتهای شرقی درصد تخلخل بهتر میگردد. از طرف دیگر مقدار سنگ های فشرده آهكی در درون این زیر لایه در غرب شمال غربی بیشتر و در شرق – جنوب شرقی كاهش یافته و برعكس درصد لومیتیزاسیون بیشتر می گردد.

 

زیر لایه 11.00

موقعیت و مشخصات

این زیر لایه قسمت قاعده ای آسماری میانی را شامل می گردد، روی این زیر لایه، زیر لایه 1.00 واقع می گردد و زیر آن زیر لایه 20.00 از بخش فوقانی سازند آسماری میانی قرار دارد

تركیب سنگ شناسی

قسمت اعظم این زیر لایه (70%) از جنس ماسه سنگ و بقیه آن از آهك و دولومیت سندی بصورت بین لایه ای با ماسه است. گاهی نیز لایه های نسبتاً نازكی از شیل / مارن در این زیر لایه مشاهده میشود.

زیر لایه 20.00

موقعیت و مشخصات

این زیر لایه قسمت عمده ای از بخش فوقانی آسماری میانی را تشكیل میدهد. روی این زیرلایه، زیر لایه 11.00 از بخش قاعده ای آسماری بالایی واقع میگردد. زیر آن زیر لایه 28.00 از قمست قاعده ای آسماری فوقانی قرار دارد . این زیر لایه به عنوان بخش عمده ای از بالای آسماری میانی با فسیلهای Eulepidina و Miogypsinella مشخص می گردد.

تركیب سنگ شناسی

قسمت عمده این زیر لایه حدود 60% از جنس دولومیت و آهكهای بشدت دولومیتی شده به همراه تكه هائی از انیدرید می باشد. حدود 30% آهك و حدود 10% آهك دولومیتی ماسه ای در این زیرلایه وجود دارد. لایه های نازكی از شیل / مارن در تمام طول این زیرلایه خصوصا قسمت شمال غربی مخزن دیده میشوند.

تخلخل

تغییرات تخلخل در این زیر لایه بین 18% - 8% تغییر مینماید . بدلیل حضور بیشتر سنگ دولومیتی در این زیر لایه در قسمت مركزی میدان وضعیت تخلخل در آن نسبت به دماغه شرقی و غربی بهتر میباشد. مقدار فشردگی آهك ها در این زیر لایه در تمام مخرن بدون داشتن جهت خاصی پراكنده می باشد.

زیر لایه 28.00

موقعیت و مشخصات

این زیر لایه قسمت قاعده ای بالای آسماری میانی است. روی این زیر لایه زیر لایه 20.00  و زیر آن 30.00 قرار دارد . طبق شواهد دیرینه شناسی مرز بین آسماری میانی و پائین آسماری میانی در قاعده این زیر لایه قرار دارد.

تركیب سنگ شناسی

این زیر لایه شامل تناوبی از ماسه سنگ ، آهك ، آهك ماسه ای، دولومیت و دولومیت ماسه ای و گاهی بین لایه هائی از شیل می باشد.

زیر لایه 30.00

موقعیت و مشخصات

این زیر لایه قسمت عمده ای از قسمت پائین آسماری میانی است. روی این زیر لایه ، زیرلایه 28.00 و زیر آن زیر لایه 36.30 قرار دارد. این زیر لایه به عنوان بخش عمده ای از آسماری پائینی با فسیلهای Miogyp Sinoides, Heterostegina , Archaias مشخص میگردد.

تركیب سنگ شناسی این زیر لایه از سنگ های آهك و دولومیت با ضخامت مساوی تشكیل گردیده است. حضور ماسه سنگ در این زیر لایه بسیار كم ولی گاهی لایه های نازكی از شیل بصورت بین لایه ای در آن دیده میشوند.ولی این تغییرات در طول میدان هیچ جهت مشخصی نشان نمی دهند.

تخلخل

تغییرات تخلخل در ای زیر لایه بین 18% - 10 تغییر می نماید . میانگین تخلخل در این زیر لایه در حدود 15% می باشد. حضور سنگ های آهك فشرده در این زیر لایه جهت خاصی را نشان نمی دهند و بطور محلی در تمام مخزن پراكنده اند، البته مقدارشان زیاد نیست.

زیر لایه 36.30

موقعیت و مشخصات

این زیر لایه قسمت قاعده ای آسماری میانی است. روی این زیر لایه زیر لایه 30.00 و زیر آن زیر لایه 40.00 از  آسماری زیرین قرار دارد .

تركیب سنگ شناسی

این زیر لایه عمدتا از ماسه سنگ تشكیل دشه كه به صورت بین لایه در آهك و دولومتیت ماسه ای و گاهی لایه های نازكی از شیل دیده می شوند.

تخلخل

این زیر لایه عمدتا ماسه ای است. به همین دلیل دارای تخلخل و نفوذپذیری بسیار خوبی است. خصوصا در قسمت مركزی مخزن كه ضخامت و حضور لایه های ماسه آن چشمگیر تر می باشد.

زیر لایه 40.00

موقعیت و مشخصات

این زیر لایه قسمت عمده از آٍسماری زیرین را تشكل میدهد. روی این زیر لایه زیر لایه 36.30 از قاعده آسماری میانی و زیر آن زیر لایه 40.00 از قاعده آسماری  زیرین قرار دارد. این زیر لایه به عنوان قسمت عمده ای از آسماری زیرین با فسیلهای Eulepidina , Operculina , Nummuites مشخص میگردد.وتركیب  سنگ شناسی این زیر لایه شامل آهك، آهك دولومیتی / ماسه سنگت و شیل / مارن می باشد. آهكها و شیلهای این زیر لایه در بیشتر نقاط ماسه ای هستند. یا بهتر بگوییم آهكها این زیر لایه بیشتر از نوع Bioclasst هستند یعنی در آنها قطعات آواری زیادی در درون زمینه سنگی به جشم می خورد. ماسه سنگ های این زیر لایه بصورت سیمان نشده و یا سیمان شده هستند. سیمان آنها از جنس آهك – دولومیت و گاهی نیز انیدرید می باشد.

تخلخل

حد تخلخل این زیر لایه بین 19% - 8 تغییر می نماید . لایه های فشرده آهكی در این زیر لایه به سمت شرق – جنوب شرقی افزایش مییابد و درصد ولومیتی شدن آن نیز كاهش پیدا می كند.

زیر لایه 40.80

موقعیت و مشخصات

این زیر لایه قسمت قاعده از آسماری زیرین را شامل میگردد. روی این زیر لایه، زیر لایه 40.00 واقع می گردد و زیر آن زیر لایه 50.00 از بخش انتقالی سازند پابده به آسماری قرار دارد و به عنوان قاعده آسماری زیرین با فسیلهای Operculina   Lioidocyclina  و ….. مشخص می گردد.

تركیب  سنگ شناسی

قسمت اعظم این زیر لایه حدود بیش از 90 درصد از جنس آهك – كرم، میكرایت بیومیكرایت، مدستون / و كستون ، گاهی به حالت پكستون، دولومتیی گلوكونیت دارد دیده می شود. گاهی نازكی از ماسه و شیل نیز در این زیر لایه دیده میشوند.

زیر لایه 50.00

موقعیت و مشخصات

این زیر لایه تشكل دهنده بخش انتقالی بین سازند پابد به آسماری می باشد روی آن زیر لایه 40.80 از بخش قاعده ای آسماری زیرین قرار  دارد و دو زیر آن زیر لایه 50.60 از بخش فوقانی سازند پابنده قرار دارد. این  زیر لایه به عنوان بخش انتقالی بین رسوبات ائوسون (سازند پابده) و الیگوسن (آسماری زیرین) بامیكروفسیلهای درشت گلوبیژرینا بصورت توده ای ، Ditropa و Genus 2 SPI مشخص میگردد.

تركیب سنگ شناسی

این زیر لایه شامل آهكهای آرژیلی فشرده و شیلهای تیره رنگ گلوكونیت دار، پیریت دار می باشد. در این زیر لایه خصوصا بین چاههای 62 تا 65 لایه هائی از ماسه سنگ دیده میشوند به نظر میرسد كه در قسمتهای دیگر حضور ماسه سنگ ها بسیار كم می باشد.

زیر لایه 50.60

موقعیت و مشخصات

این زیر لایه فوقانی ترین بخش رسوبات ائوسن می باشد. روی این زیر لایه زیر لایه 50.00 از بخش انتقالی سازند پابده به آسماری و زیر آن سازند پابده قرار دارد. این زیر لایه به عنوان قاعده بخش انتقالی سازند پابده به آسماری و یا بقولی قسمت فوقانی سازند پابده با میكرو فسیلهای گلوبیژینا بصورت توده ای و  Eouvigerina , Maplophragmium – Slingeri .

 در زیر مشخصات مخزن آسماری یک چاه نمونه، آورده می شود .

 

 

 

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 92
قیمت : 13000
خرید