iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

مشکلات مربوط به درس علوم تجربی ابتدائی

نوع :word - قیمت : 3000 - تعداد صفحه : 13

بخشی از مطلب : 

چکیده

درس علوم تجربی با توجه به گستره ی این درس که شامل درس های فیزیک،شیمی،زیست شناسی،زمین شناسی،روان شناسی وبهداشت می باشد و به لحاظ تجربی بودن آن مشکلات و مسائل خاص خود را دارد .که البته مسئولین و کارشناسان محترم نیز از آن غافل نبوده اند .

با توجه به این که دانش آموزان کشورمان برای اولین بار در سال 1992 با شرکت در پروژه ی TIMSSتیمس به عضویت انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در آمد و وضعیت    دانش آموزان ایرانی در بین دیگر کشورهای شرکت کننده ،بسیار اسف بار بود به طوری که در دوره ی راهنمایی رتبه ی37دربین 41 کشورودر دوره ی ابتدایی رتبه ی آخردربین25 کشور رادر دروس های علو تجربی و ریاضی را به خود اختصاص داد .

بعد از به دست آوردن این نتایج درخشان بود که مسئولین دست اندر کار به فکر راه حل افتادند و پس از تحقیق وپژوهش درمورد درس علوم تجربی و  روش تدریس آن در کشورهای دیگر مشکل را در مطالب کتاب درسی و نحوه ی ارائه ی آن که فقط بر پایه ی حفظ مطالب استوار بود و انبوهی از مطالب توسط دبیر در اختیار دانش آموز قرار می گرفت و آنها نیز آن مطالب را با امانتداری کامل حفظ و دوباره به معلم پس می دادن استوار بود بدون آن که دانش آموز کمترین فعالیت را در آموزش داشته باشد.

.لذا پس از مشخص شدن مشکل خیلی سریع کتاب علوم تجربی دوره ی ابتدایی و سپس کتاب های دوره ی راهنمایی را تغییر دادند .این تغییرات بسیار خوب و به جا بود و تا حدودی با رویکرد آموزش دانش آموز محور بود و در کتاب مباحثی چون فکر کنید،تحقیق کنید،بحث کنید و... گنجانده شد به هر حال تغییرات بسیار بجا وخوب بود به طوری که  تحسین هر خواننده ای رابرمی انگیختوبا این کار انتظار می رفت بعد از چند سال انقلابی در آموزش درس علوم تجربی و یاد دهی و یادگیری آن روی دهد.

اما با گذشت چندین سال متأسفانه نتیجه ی لازم حاصل نشده است .چرا که کتاب تغییر کرده ولی روش تدریس تغییر چندانی نکرده و بر اساس همان روش سنتی و حتی گاهی بدتر از روش قبلی هم شده است چرا که بعضی از همکاران اقدام به گفتن جزوه ودر آوردن سؤال متن نموده وبه طور کلی دانش آموز را از کتاب درسی جدا می نمایند.که البته آنها نیز برای این کار خود دلایلی دارند که در زیر به برخی از این موارد اشاره می کنم.

مقدمه

مبنای تدریس کتاب جدید بر اساس روش مشارکتی و فعال می باشد واین روش شرایط و امکانات خاص خود را لازم دارد که از آن جمله میز و صندلی گروهی ،آزمایشگاه مجهز با داشتن وسایل به اندازه ی تعداد گروه ها تقسیم بندی شده که در هیچ کدام از مدارس شهرستان قروه چنین امکاناتی وجود ندارد ودر مدارس برخوردار و مجهز نیز حد اکثر یک سری وسایل وجودداردکه فقط دبیر می تواند آزمایش را برای خودش انجام دهد و دانش آموزان نیز بیننده باشند .که این کار مانند آن می ماند که یک مربی شنا وارد استخر شده شنا کند و فراگیرا به او نگاه کنند تا شنا یاد بگیرند همچنان که این عمل مضحک و بی نتیجه می باشد آموزش ما نیز به روش مذکور بی نتیجه بوده و عملاًموجب ایجاد تغییر در نگرش دانش آموز نمی شود

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 13
قیمت : 3000
خرید