iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

تجربیات درس ادبیات فارسی دوره دبیرستان

نوع :word - قیمت : 7000 -تعداد صفحه : 62

بخشی از مطلب : 

تجربیات درس ادبیات فارسی دوره دبیرستان

فهرست

مقدمه: 7

واژگان کلیدی : 8

حیطه وظایف دبیر ادبیات فارسی در دوره دبیرستان : 9

تجربیات : 12

تجربه 1 :  تجربه خسته شدن در کلاس.. 12

تجربه 2 : تجربه دوست شدن با دانش آموزان. 12

تجربه 3 : تجربه کسالت آور بودن درس ادبیات فارسی دبیرستان برای دانش آموزان و ارائه راهکار 13

بيان مسئله: 14

اجرا: 17

ارزيابي نتايج: 19

بيان محدوديتها و ارائه پيشنهادها: 20

ارائه پيشنهادها: 21

تحربه 4و تبین آن : 22

نکاتی درمورد تدریس درس ادبیات فارسی دبیرستان. 22

توصیه هایی برای سایر معلمین ادبیات فارسی دبیرستان. 26

مهارتهاي كار گروهي در تدریس زبان و ادبیات فارسی دوره دبیرستان. 29

الف - مهارت يادگيري عاطفي.. 29

ب) مهارت گفتن حقيقیت.. 29

پ) ارزيابي اشتباهات.. 30

راهبردهاي مديريت در كلاس تدریس ادبیات فارسی دوره دبیرستان. 31

راهبرد اول: دايره وار نشستن و فوايد آن. 31

راهبرد دوم: نوبت.. 32

راهبرد سوم : مهارت گوش دادن. 32

راهبرد چهارم : ذهن انگيزي.. 34

راهبرد پنجم :بازي انتظار كشيدن. 35

بخش سوم : تمرين ها 38

تمرين اول : مهارت يادگيري عاطفي.. 38

تمرين دوم: مهارت گوش دادن. 39

80 نكته مهم در تدريس موفق معلمان و مربیان مدارس حاصل تجربیات بنده 39

راهکار تدریس برای سایر همکاران در تدریس زبان و ادبیات فارسی دوره دبیرستان : 47

روش های نوین تدریس زبان وادبیات فارسی.. 47

1- یادگیری از طریق همیاری.. 48

مراحل اجرای الگو همیاری.. 49

2- شیوه ی نمایشنامه ای (ایفای نقش ) 50

3-شیوه ی بحث گروهی.. 51

4-الگوی بدیعه پردازی یا نوآفرینی.. 52

5 - الگوی تفکر استقرائی.. 53

6- روش یورش مغزی در تدریس انشاء 54

ویژگی های تدریس موفق ادبیات فارسی دبیرستان : 56

آموزش موفق مستلزم رعایت رموزی چند است : 56

* بهره گیری از فیلم های آموزشی : 60

سایر روشهای پیشنهادی تدریس : 60

پیشنهادات  و راهکارهای آینده برای تدریس دبیرستان. 62

نتیجه. 63

منابع وماخذ. 65

 

 

حیطه وظایف دبیر ادبیات فارسی در دوره دبیرستان :

 

ü     اهتمام در به وجود آوردن محيطي كاملا آموزنده و پرورش دهنده در كلاس درس منطبق با موازين و معيارهاي اسلامي و زمينه سازي براي شكوفايي استعدادهاي فطري و خدادادي دانش آموزان با توجه به تفاوت هاي فردي آنان

ü     برنامه ريزي و اقدام براي توسعه فرهنگ و سواد قرآني و انس هر چه بيشتر دانش آموزان با قرآن

ü     برنامه ريزي واقدام براي تحكيم فضايل اخلاقي در بين دانش آموزان با تأكيد بر كرامت نفس ، حيا ، عفت و مسئوليت پذيري

ü     برنامه ريزي و اقدام براي ايجاد و تقويت روحيه نظم ، قانون پذيري ، همكاري و تعاون در دانش آموزان

ü     برنامه ريزي و اقدام براي توسعه شايستگي هاي علمي ، پژوهشي و فناوري دانش آموزان و علاقمند نمودن آنان به تحقيق و پژوهش

ü     برنامه ريزي و اقدام براي شناسايي ناهنجاري هاي رفتاري و مشكلات خانوادگي دانش آموزان و همكاري بامدير و ديگر مسئولين و اوليا در جهت اصلاح و رفع مشكل آنان

ü     برنامه ريزي و اقدام براي برقراري تعامل اثربخش ميان مدرسه و محيط هاي يادگيري خارج از مدرسه اعم از پژوهشسراها ، كتابخانه ها ، كانون ها و ...

ü     برنامه ريزي و اقدام براي آموزش دروس با رويكرد فرهنگي و تربيتي

ü     آماده سازي وسايل آموزشي مورد نياز براي تدريس و انجام آزمايش ها و فعاليت هاي علمي و عملي با توجه به محتواي كتب درسي مربوط و تهيه و تدوين گزارش هاي لازم

ü     همكاري با مدير، معاونين و ساير معلمان مدرسه در اجراي دستورالعمل ها و بخشنامه ها

ü     خودآموزي ، مطالعه ، تحقيق و پژوهش و سعي در مطالعه مداوم در زمينه ي روش هاي تدريس و كتب تربيتي و علمي به منظور بالابردن سطح آگاهي ها و مهارت هاي شغلي 

ü     حضور به موقع در كلاس درس ( ورود به كلاس قبل از دانش آموزان و خروج از كلاس بعد از آنان) ، اشتغال به تدريس مؤثر و مديريت زمان در كلاس درس

ü     برنامه ريزي و تلاش براي بهبود كيفيت آموزش از طريق به كارگرفتن شيوه ها و روش هاي فعال تدريس و ارزشيابي ، استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و وسايل آموزشي ،تهيه طرح درس روزانه ، سالانه ، توليد و استفاده از محتواهاي الكترونيكي و ...

ü     برنامه ريزي، اجرا و به كارگيري انواع روش هاي  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي دانش آموزان (آغازين ، تكويني ، تشخيصي و پاياني ) برابر آيين نامه ها و دستورالعمل ها ، تجزيه و تحليل نتايج ، شناسايي نقاط ضعف و قوت موجود ، سعي در تقويت نقاط قوت و اتخاذ تدابير لازم جهت رفع نقاط ضعف و ارايه ي گزارش هاي لازم

ü     تصحيح به موقع و دقيق اوراق امتحانات دانش آموزان اعم از داخلي ، هماهنگ و نهايي برحسب مورد برابر دستورالعمل هاي صادره از سوي آموزش و پرورش ، ثبت نمرات و اعلام نتايج

ü     همكاري و مشاركت در برنامه ريزي و برگزاري مسابقات ، جشنواره ها ، آزمون ها و ...  دانش آموزي

ü     همكاري و مشاركت در ترويج و تعميق فرهنگ عفاف و حجاب در دانش آموزان

ü     شركت فعال درجلسات و شوراها از جمله شوراي معلمان ، جلسات گروه هاي آموزشي و ... در راستاي بهبود فرايند ياددهي و يادگيري

ü     رسيدگي به حضور و غياب دانش آموزان و ثبت غيبت آنان در دفتر مخصوص و ارائه گزارش لازم به مسئولين مربوطه

ü     طراحی وتایپ سئوالات امتحانات تکوینی و پایانی برابر دستورالعملهای آموزشی

ü     ترغيب و هدايت دانش آموزان به تشكيل گروه هاي هميار آموزشي و تربيتي و بهره گیری از فعالیت های گروهي در فرایند یاددهی - یادگیری

ü     شركت فعال و مؤثر در دوره هاي آموزش ضمن خدمت و به كار گيري آموخته ها در محيط كار

تجربیات :

تجربه 1 :  تجربه خسته شدن در کلاس

 

بعضی وقت هاسرکلاس خستگی برمن غالب شد .می خواستم داد بزنم ،چرا؟برای اینکه مطالب درسی را نتوا نستم به عده قلیلی از بچه ها انتقال بدهم،اماهنگامی درچشم های معصوم آن ها نگاه میکردم ،دستان کوچک نیاز مندشان رابه سوی خودم دراز می دیدم که بعضی وقت ها باز بعضی وقت ها بسته می شد،با چهره درهم کشیده ام به آن ها امید می دادم،صبر می کردم ،برخداوندتوکل واز نو شروع تا موفقیت حاصل شد.

تجربه 2 : تجربه دوست شدن با دانش آموزان

 

چند سال پیش دریک مدرسه مشغول تدریس بودم ،که متوجه دانش آموزی شدم که سال قبل از مدرسه فرار کرده ودر این سال نیز به مدرسه نیامده ،سراغ والدین اورا گرفتم وعلت را جویا شدم،پدر دانش آموز این را بیان نمود که سال گذشته فلان معلم اورا ترسانده،وحالا هم حاضر نیست اسم معلم راهم  بشنود.به پدرش توصیه نمودم  هر طور که شده حتی برای یک بار اورا به حیاط مدرسه بیاورد تا فضای جدید وبرخورد با دانش آموزان راببیند،شاید موثر افتاد ،وهمین طور هم شد وقتی برخورد من وهمکار دیگرم را با دانش آموزان دید،از فردای آن روز آسوده خاطر به مدرسه آمد واز همه ی بچه ها بیشتر خود را به ما نزدیک کرد.(رازش در یک زنگ ورزش بود.

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 62
قیمت : 7000
خرید