iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

معایب ساختمانها احداث شده و یا در حال احداث و روش رفع عیب

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 33

بخشی از تحقیق : 

- انواع شوره و لکه هایی که بر روی دیوارهای آجری ظاهر می شوند

مقدمه :

آجر به عنوان ماندگارترين و جذاب ترين پوشش نمای ساختمان در طي اعصار گذشته شناخته شده است. همواره استادکاران و معماران ساخت و ساز در گوشه و کنار اين کره خاکي با بهره بردن از آجر نما تلاش هاي خود را جلوه اي زيبا و جذاب داده اند تا ديگران را شيفته هنر نمايي خود کنند. تنوع رنگ و سهولت در اجراي مدل هاي مختلف و نيز سازگاري با محيط زيست و دسترسي آسان به آجرنما باعث شده است تا شاهد استفاده روز افزون آن در ممالک مختلف باشيم. مهم ترين عامل در تحقق فرآيند فوق استفاده توليد کنندگان آجر از مواد اوليه مرغوب بوده است. صنعتگران اين عرصه توليد با تجربه و تحقيقات علمي در پي کشف عناصر و پارامترهاي منفي و مخرب و حذف آنها در فرآيند توليد بوده اند تا پايبندي و تعهد خود را نسبت به ماندگار کردن ساختمان ها تحقق بخشند. يکي از عوامل مخرب نماي ساختمان شوره یا سفیدک است که منجر به فرسوده شدن نما در مدت زمان کوتاهی می شود. شوره ماده اي پودری و معمولاًسفيد رنگ است کهاز هزاران سال پيش تاکنون بر روی ديوارهاي بنایی ظاهر شده و همواره سبب ايجاد مشکلاتي بودهاست. شوره بسته به نوع نمک مي تواند به رنگ هاي سبز-قهوه اي يا زرد نيز باشد. معمول ترين نوع شوره، شوره سفيد يا سفيدک است. از زمان هاي گذشته تاکنون تلاش هاي بسياري براي حل مشکل شوره انجام گرفته، هزينه هاي زيادي صرف شده و آزمايشات فراواني صورت گرفته است.هرچند تاکنون هيچ راه حل قطعي براي جلوگيري ازایجاد شوره کشف نشده است اما چگونگي تشکيل، روش هاي جلوگيري و حذف آن در صورت ايجاد، بررسي شده است. اين مقاله مکانيسم ايجاد شوره و روش هاي جلوگيري از ايجاد آن، حذف آن در صورت پديدار شدن و همچنین برخی از انواع لکه هایی که بر روی دیوارهای آجری ظاهر می شوند را مورد بررسي قرار مي دهد. تعریف شوره شوره، رسوب نمک هاي محلول در آب است که در اثر تبخير آب بر روي سطح ديوارهاي بنايي باقي مي ماند. اين ماده معمولاً همزمان با ساخت ساختمان يا مدتي پس از اتمام ساخت بر روي نماي ساختمان ظاهر مي شود.شکل1- نمايي از شوره بر روي ديوارهاي آجری. نمکهایی که باعث ایجادشوره می شوند و منابع شوره در ساختمان انواع نمک های محلول که باعث ایجاد شوره بر روی دیوارهای آجری می شوند و منابع معمول این نمکها در جدول (ا) آورده شده است. در آجر معمولاً سولفیدها و به ويژه پریت (سولفید آهن) وجود دارد. این سولفیدها در حین پخت اکسیده میشوند و SO3 را تولید میکنند. SO3 با اکسیدهای بازی موجود در رس واکنش می دهد و سولفاتهای کلسیم، سدیم، پتاسیم و سولفات منیزیم را ایجاد می کند. سولفات های سدیم، پتاسیم ومنیزیم هنگامی که حرارت پخت آجر در کوره از 950 درجه بالاتر می رود آزاد می شوند درحالیکهسولفات کلسیم به حرارت حداقل 1200 درجه برای آزاد شدن نیاز دارد. معمولاً حرارت پخت آجر از 950 تا 1200 درجه متغیر است بنابراین از بین سولفات هایکلسیم، سدیم، پتاسیم و منیزیم موجود در آجر، تنها سولفات کلسیم در بعضی مواقع و در مقادیر کم بر روی آجر ظاهر میشود. 

 1- انواع نمکهایی که باعث ایجاد شوره می شوند و منابع آنها. وقتی که شوره بر روی دیوار ظاهر میشود اغلب به اشتباه عامل آن، تنها آجر شناخته می شود.درحالی که نمکهای محلول در ملات و دوغاب، شن و آب مورد استفاده نیز ممکن است باعث ایجاد شوره شوند.

 

 2 برخی از عوامل ایجاد شوره در دیوارهای آجری رانشان می دهند.
تشکیل شوره در اثر حرکت نمک های محلول از خاک به سمت آجر. ب: تشکیل شوره در اثر نفوذ آب به قسمت بالای دیوار.
 
نقش ملات در تشکیل شوره
اولین و آشکارترین منبع که باعث آلوده شدن آجر به شوره می شود ملاتاست. ملات حداقل از چهار طرف و گاهی از 5 طرف با آجر در تماس است. ملات در حالت مرطوب با آجر به کار برده می شود که در این حالت رطوبت فراوانی را برای انتقال نمک های محلول از ملات به آجر فراهم می کند. اگر میزان نمکهای محلول ملات، قابل توجه باشد به تناسب مقدار رطوبت انتقال یافته، نمکهای محلول ملات به سمت آجر حمل خواهند شد. نقش آجر در ایجاد شوره
آجر ممکن است محتوی نمکهای محلول باشد و باعث ایجاد شوره شود. پتانسیل آجر برای شوره زدن را میتوان با استفاده از تست شوره مطابق با روش موجود در استانداردآمریکا(ASTM C67)مورد بررسی قرار داد. در این آزمون آجر را برای یک دوره 7 روزه در آب مقطر قرار می دهند.در پایان هفت روز آجر را خشک کرده و ازنظر شوره مورد بررسی قرار می دهند و با آجری که درون آب نبوده (آجر شاهد( مقایسه می کنند.فرد انجام دهنده آزمون بر اساس مشاهدات چشمی، آجرهای مورد آزمون را شوره زده(effloresced)یا بدون شوره (not effloresced)ارزیابی می کند. در آجرهای رسی که ماده اولیه آنها خاک رس است معمولاً پتانسیل ایجاد شوره وجود دارد، چنانچه میزان این شوره کم باشد و منجر به پوسته شدن آجر نشود و زیبایی نما را تحت تأثیر قرار ندهد، مشکل ساز نخواهد بود و می توان آن را به راحتی بر طرف کرد. شرایط آزمون شوره مطابق با استاندارد آمریکا، خیلی سخت گیرانه تر از شرایط محیطی نرمالی است که ممکن است آجر را در معرض شوره قرار دهد. آجرهایی که مطابق با این آزمون، شوره زده ارزیابی می شوند، ممکن است در شرایط محیطی نرمال هنگامی که آجر در ساختمان به کار می رود، در معرض شوره نباشند (شروط لازم برای ایجاد شوره برقرار نشود). آجرهایی که مطابق با این آزمون بدون شوره،ارزیابی می شوند، ممکن است در شرایط محیطی نرمال هنگامی که آجر در ساختمان به کار می رود، در معرض شوره باشند (زیرا حرکت نمک های محلول از سایر منابع ایجاد کننده شوره، مانند ملاتها به سمت آجر باعث ایجاد شوره می شود).

 

مکانیسم ایجاد شوره براي ايجاد شوره سه شرط زير بايد فراهم شود:

1.      وجود نمک هاي محلول در ديوار

2.        وجود رطوبت کافي که نمک ها را به محلول هاي نمکي تبديل کند.  

3.      وجود مسيري براي حرکت محلول هاي نمکي به سمت سطح ديوار و تبخير نمک هاي محلول در سطح آناليز شيميايي شوره نشان داده است که شوره ها عمدتاً سولفاتهاي قليايي هستند. سولفات هاي قليايي در آجر، ملات و دوغاب سيمان يا در هر سه وجود دارند. اين سولفات هاي قليايي در آب حل مي شوند و پس از عبور از منافذ موجود در ديوار به سطح آن مي رسند، سپس در اثر تبخير آب محلول هاي سولفاته ، رسوب سفيد رنگ (سفيدک) بر روي ديوار ظاهر مي شود.

 

 

 

 

 

 انواع شوره ها
شوره ها انواع مختلفی دارند:شوره هاي سولفاتی، شوره هاي کربناتی، شوره هاي کلروري وشوره هاي نيتراتي. شوره هاي سولفاتي : پس از هر بارندگی، آب باران کم وبیش در سطح دیوار نشت می کند، بویژه دردیوارهایی که باران خورشان زیاد است. چون آب باران خالص است، بیشتر جسم ها را در خود حل می کند. اگر دیوار با ملات گچ ساخته شده باشد، یا با ملات گچ بند کشی شده باشد، یا برای ساختن ملات، آب سولفات دار مصرف شده باشد، یا برای زود گیر کردن ملات، ماسه آهک به آن گچ زده باشند، آب باران که با CO2هوا H2CO3 را تشکیل داده است، در ملات دیوار نشست کرده با گچ ترکیب می شود و به سطح دیوار می آید. پس از بخار شدن آب ، سولفات حل شده در آن، به شکل شوره یا سفیدک در روی دیوار به جا می ماند . این کار تا وقتی ادامه می یابد که همه گچ مصرف شده در دیوار به شکل سفیدک روی دیوار ظاهر شود. شوره کربناتي
اگر پس از مصرف کردن آجر، دوغاب آهک ملات آهکی و سیمانی را بمکد،Ca(OH)2موجود در آن باCO2هواترکیب شده،آب و CaCO3 را تولید می کند سپس آب بخار می شود و CaCO3روی دیوار باقی می ماندو شوره می زند. هرگاه آب ملات سخت باشد و بیش از اندازه سنگ آهک داشته باشد پس از گرفتن ملات و بخارشدن آب زیادی، گرد سنگ آهک به شکل سفیدک روی دیوار باقی می ماند. چنانچه باران در دیوار نشت کند، به ويژه اگر دیوار تازه ساخته شده باشد، آب باران که کمی CO2 در خود حل کرده است با کربنات کلسیم مانده در دیوار ترکیبCa (HCO3)2را می سازد که بر روی دیوار ظاهر می-شود. پس از خروجCO2 و آب،CaCO3 به شکل شوره یا سفیدک بر روی دیوار باقی می ماند. شوره کلروري
چنانچه برای پاک کردن سفیدک کربناتی نمای دیوار، روی آن را جوهر نمک آبکی کم مایه بپاشند در این صورت جوهر نمک با سفیدک آهکی دیوار ترکیب کلرور کلسیم را می دهد که آن را باید با آب شست. CaCO3+ 2 HCL       CaCl2+ H2O+CO2 اگر جوهر نمک پر مایه باشد یا خوب پاشیده نشود، یا پیش از پاشیدن آن، نمای دیوار آب پاشی و خیس نشده باشد، جوهر نمک آبکی لای درزها و بندهای دیوار می ماند ، آجر آن را می مکد و با آهک شکفته ملات کلسیم را می سازد. پس از خشک شدن دیوار ، کلرور کلسیم به شکل سفیدک روی دیوار باقی می ماند. اگر در ساختن دیوار ، سنگ یا آجر کلرور دار مصرف شود یا آب کلرور دار در دیوار نشت کند ، روی آن سفیدک کلروری می زند.کلرور کلسیم نم کش است هرگاه آب باران آن را از روی دیوار نشوید ، در هوای نمناک نم می کشد و روی دیوار لکه های نم پیدا می شود. پس از خشک شدن دیوار، کلرور بلوری شده به شکل سفیدک روی دیوار می ماند.کلرور بلوری شده هنگام نمناکی هوا، از نو نم می کشد و روی دیوار لکه ی نم نمایان می گردد. اگر این کار دنبال شود و کلرور پی در پی،بلوری و غیر بلوری گردد، ملات دیوار خراب می شود.

شوره نیتراتی
اگر آجر از خاک شوره دار ساخته شده باشد يا ماسه، شوره داشته باشد اين شوره رطوبت ديوار را جذب مي کند و به شکل لکه نم بر ديوار ظاهر مي شود که پس از خشک شدن ديوار،شوره نيتراتي بر روي ديوار پديدار مي گردد. هرگاه آجر پیش از مصرف به جسم های نیترات دار مانند پهن یا رستنی های پوسیده آلوده شده باشد، در هوای نمناک نیترات آنها آب میمکد و روی دیوار لکه های نم پیدا می شود که پس از خشک شدن، به شکل لکه های سفیدک نیتراتی به جا می ماند. کنترل شوره
هرچند از لحاظ اقتصادي امکان حذف کامل هيچ يک از شروط لازم براي شوره وجود ندارد ولي به سادگي مي توان با کاهش این شروط از ايجاد شوره جلوگيري کرد.

1.    کاهش سولفات هاي قليايي در رس تشکيل دهنده آجر، ملات و دوغاب سيمان کاهش سولفات هاي قليايي رسي که در آجر به کار برده مي شود: رسي که در پخت آجر به کار برده مي شود اغلب داراي سولفات هاي قليايي است. جهت خنثي کردن سولفات هاي قليايي از کربنات باريم استفاده مي شود.جديدترين آجرهاي رسي داراي کربنات باريم هستند.کربنات باريم سولفات هاي قليايي را غيرقابل حرکت و نامحلول مي کند و به اين طريق از ايجاد شوره بر سطح ديوارهاي آجري جلوگيري می کنند. BaCO3 + CaSO4 --------------- BaSO4 + CaCO3     کاهش سولفات هاي قليايي درملات و دوغاب سيمان: استفاده از سيمان با مواد قليايي کم (کمتر از 6/. درصد وزني سيمان) احتمال ايجاد شوره بر روي ديوار را کاهش خواهد داد. کاهش سولفات هاي قليايي در شن ودر آب استفاده شده در ملات و دوغاب سيمان شن هاي آلوده با سولفات هاي قليايي سبب ايجاد شوره مي شوند. لذا شن هاي شسته شده اي که حامل سولفات هاي قليايي نباشند، احتمال ايجاد شوره را کاهش خواهند داد.آب استفاده شده در ملات و دوغاب سيمان مي تواند آلوده به سولفات هاي قليايي باشد لذا تاحد امکان بايد از آب شيرين و بدون نمک استفاده کردنوع فایل : word
اندازه فایل : 33
قیمت : 10000
خرید