iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

گزارش کارآموزی سنسورها و موتورهای سنکرون و آسنکرون

نوع : word - قیمت :13000 تعداد صفحه : 44

بخشی از کارآموزی :

)مقدمه

تحقیقی كه در زير آمده است اختصاص به معرفي بعضي از ادوات و تجهيزات مورد نياز و كاربردي از جمله انواع سنسورهاي ، PH سنجها ، و انواع ترانسديوسرها می باشد:

تاریخچه:

سنسورها رابط بین سیستم کنترل الکترونیکی از یک طرف و محیط، عملیات،  رشته ی کارها یا ماشین از طرف دیگر هستند.درگذشته تکامل سنسور به هم گامی با سرعت تکامل در صنعت میکروالکترونیک نبوده است.در واقع در اواخر دهه  1970 اوایل دهه 1980 تکامل سنسور در سطح بین الملی بین 3 و 5 سال قبل عقب تر از تکامل علم میکروالکترونیک در نظر گرفته می شود. این حقیقت که ساخت عناصر میکروالکترونیک غالبا بسیار ارزان تر از عناصر اندازه گیری کننده ای (سنسور ها ) بود که آنها احتیاج داشتند یک مانع جدی در ازدیاد و متنوع نمودن کاربرد میکروالکترونیک پردازشگر اطلاعات در گستره ی وسیعی از عملیات و رشته ی کارها بود. چنین اختلافی بین علم الکترونیک مدرن وتکنولوژی اندازه گیری کننده ی کلاسیکی تنها توانسته بود به واسطه ی ظهور تکنولوژی سنسور های مدرن بر طرف شود. امروزه سنسور ها به عنوان یکی از عناصر کلیدی جهت تکامل پیوسته و شتابان علم میکروالکترونیک شمرده می شوند.                                                      

کارتحقیقاتی و تکامل گسترده  در شاخه های مختلف تکنولوژی سنسور در سطح بین المللی آغاز شد. حاصل این فعالیت آنست که امروزه تجارت سنسور یکی از بالاترین نرخ های رشد سالانه بهرمند می باشد (بین10تا20درصد).

در این مرحله سنسورها از تعدادی از عناصر میکروالکترونیک موجود ،برای مثال به شکل پردازشگر،حافظه ها،مبدلهای آنالوگ به دیجیتال برای آماده نمودن سیگنال های خروجی استفاده می کنند.          

 

 

تعریف سنسور:                                                                                                                 کلمه سنسور یک عبارت تخصصی که از کلمه لاتین (سنسوریوم) به معنی توانایی حس کردن برگرفته شده است.تشابه بین سنسورهای تکنیکی و اندام های حسی انسان واضح است.با این وجود،سنسورفراتر از این تشابه حرکت نموده ویک کلمه ی مترادف همه جا نبه برای احساس کردن ،تبدیل وثبت مقادیر اندازه گیری شده به حسا ب می آید

کمیت های قابل اندازه گیری با سنسور:      

1-ابعاد مکانیکی اجسام جامد :                                                     

فاصله،شتاب،گشتاور، فشار،قطر ،سطح ،سرعت،وزن،طول،ارتفاع، جرم و...                                                                    

2-ابعاد مکانیکی مایعات و گازها :                                                

چگالی،فشار،ویسکوزیته،حجم،سرعت عبور سیالات...                 

3-ابعاد حرارتی:                                                                          

درجه حرارت ،تشعشع حرارتی                                                     

4-تشعشع نوری :                                                                          

شدت نور،طول موج،انعکاس،رنگ و...                                        

5-ابعاد اکوستیکی :                                                                     

صدا ،فشار،سرعت انتشار،جذب،فر کانس صوت و...                     

6-تشعشع هسته ای :                                                                    

انرژی تابنده،درجه یونیزاسیون،شار تابنده و...                              

7-سیگنال های شیمیایی :                                                             

غلظت،نوع مولکول یایون،اندازه و شکل ذره و ..                          

8-سیگنال های مغناطیسی والکتریکی :                                         

اندوکتانس،ظرفیت،مقاومت،فرکانس،فاز،جریان،ولتاژ،شدت میدان و...                                                                                               

9-ابعاد مهم دیگر :                                                                      

تعداد،عرض،زمان و... 

ترانسمیتر ها:

هر سیستم کنترل اتوماتیک بطور کلی از اجزاء ذیل تشکیل شده است:

1-انتقال دهنده های سیگنال (TRANSMITTERS)

2-مقایسه کننده وکنترل کننده ها (CONTROLLERS)

3-عمل کننده ها (ACTUATORS)

4-دستگاه تحت کنترل (PLANET)

بلوک دیاگرام اجزای فوق در یک سیستم کنترل را می توان به شکل زیر در نظر

گرفت :

حلقه كنترل صنعتی در حالت كلي شامل اجزای زیر می باشد:

فرآيند:(Process)

پديده يا فرآيندي است كه هدف، كنترل آن مي باشد. پروسه هاي صنعتي بسيار متنوع مي باشند. رفتارهاي آنها از ديدگاه كنترل بسيار شبيه به هم مي باشند. در اينجا از كلمه "فرآيند" بعنوان معادل فارسي پروسه استفاده مي شود.

اندازه گير، مبدل، انتقال دهنده:

اندازه گيري خروجي پروسه توسط قسمت اندازه گير انجام مي شود و كميت اندازه‌گيري شده معمولاً تبديل به كميتي ديگر مي گردد. عمل تبديل در قسمت مبدل انجام مي شود.مقايسه كننده معمولا  در فاصله اي دوردتر از پروسه قرار دارد. بنابراين كميت تبديل شده مي بايستي بگونه اي مطمئن به طرف مقايسه كننده منتقل شود. اين كار توسط واحد انتقال دهنده انجام مي پذيرد. گاهي كار اندازه گيري، تبديل و انتقال تمامًا توسط يك جزء انجام مي شود.

مقايسه كننده:(comparator)

خروجي اندازه گيري شده پروسه مي بايستي با مقدار مطلوب مقايسه گردد تا در صورت وجود خطا، تدابير لازم بكار گرفته شوند. كار مقايسه در قسمت مقايسه كنند انجام مي پذيرد. گاهي اوقات در صورتي كه كمي تهاي مقايسه شونده از نظر جنس متفاوت باشند كار تبديل يكي يا هر دوي آنها در قسمت مقايسه كننده انجام مي شود.

كنترل كننده:(Controller)

كنترل كننده ها يكي از قسمتهاي مهم و حساس سيستم هاي كنترل صنعتي مي‌باشند و طرح و تنظيم آنها از اهميت و حساسيت ويژ ه اي برخوردار است. مهندسين طراح سيستم هاي كنترل صنعتي معمولا با پروسه هائي از پيش ساخته شده و تحميلي روبرو هستند و بعلاوه استفاده از بعضي اجزاء و قطعات مانند اندازه گيرها و عناصر نهائي با مشخصاتي معين بر آنها تحميل مي گردد. بنابراين آخرين قسمتي كه مهندس طراح مي تواند خواسته هاي كنترلي خود را از طريق آن اعمال نموده و رفتار پروسه را بگون هاي مطلوب تحت اختيار درآورد، قسمت كنترل كننده مي باشد. كنترل كننده سيگنال خطا را دريافت نموده و با توجه به تنظيمات انجام شده قبلي، فرماني صادر مي كند و اين فرمان توسط قسمت هاي بعدي اجراء مي شود.

تقويت كننده:(Amplifier)

فرمان ارسالي از كنترل كننده آنقدر قوي نيست كه بتواند واحد محرك را به حركت درآورد، بنابراين مي بايد قبلا تقويت گردد.كار تقويتفرمان هاي كنترلي در قسمت تقويت كنندهانجام مي پذيرد.

محرك:(Actuator)

محرك عنصر نهائي را به حركت وادار مي كند. حركت موتورموجب بازوبسته شدن شير بخار مي گردد. بنابراين موتور نقش محرك را درسيستم کنترل بر عهده دارد.

عنصر نهائي:(Final-element)

عنصر نهائي بهمانطور كه از نامش پيداست آخرين قسمت كنترل مي باشد و ورودي از طريق آن به پروسه اعمال مي شود. معروفترين عناصر نهائي در کنترل صنعتي شيرها مي باشند. در صنعت باز وبسته شدن شير بخار انرژي حرارتي را كه به پروسه وارد مي شود كنترل مي كند. آنچه كه بعد از باز و بسته شدن شير اتفاق مي افتد مربوطبه پروسه است. مي توان گفت كه تجهيزات يك حلقه كنترل صنعتي با عنصر اندازه گير آغاز و به عنصر نهائي ختم مي شوند.

نمايشي كلي و پايه از سيستم هاي كنترل صنعتي - بلوك دياگرام ارائه شده در

شكل فوق است و بعنوان يك الگوي متداول در طراحي، عيب يابي و تعمير و

شناخت سيستمهاي كنترل صنعتي بكار مي رود.

انتقال دهنده های سیگنال (TRANSMITTERS):

در واحد های صنعتی بزرگ که عملیات تولید در محوطه گسترده ای انجام می گیرد ادوات و دستگاه های کنترل و اندازه گیری را بطور متمرکز در محلی بنام اطاق فرمان یا مرکز کنترل قرار می دهند بطوری که امکان اندازه گیری و کنترل کلیه متغیرها در سراسر کارخانه و محوطه آن توسط اپراتور در هر لحظه فراهم باشد . در چنین مواردی لازمست که سیگنال ها و فرمان ها از محوطه به اطاق کنترل و بر عکس منتقل شوند . برای این منظور از دستگاه هایی بنام ترانسمیتر ها (Transmitters) استفاده می شود .

ترانسمیتر ها روی لوله ها و مخازن در سرتاسر محوطه در نقاط اندازه گیری نصب

می شوند . بطور کلی ترانسمیتر ها از سه قسمت اصلی حس کننده ، مبدل و تقویت کننده تشکیل شده اند.بدیهی است هر سه قسمت فوق دارای عملکرد کاملا خطی بوده و تابع تبدیل آنها مقدار ثابتی است . ترانسمیترها نیز در انواع الکتریکی و نیوماتیکی ساخته می شوند . خروجی ترانسمیترهای الکتریکی بین4 تا 20   میلی آمپر و ترانسمیتر های نیوماتیکی 3 تا 15psi  بر حسب تغییرات کمیت ورودی می تواند تغییر کند .

حس کننده:

با توجه به شکل فوق برای ساختن یک ترانسمیتر کافی است حس کننده (SENSOR) مناسب را برای محدوده عمل انتخاب و خروجی آن را توسط ترانسدیوسر مناسبی به کمیت الکتریکی یا نیوماتیکی تبدیل و خروجی مبدل را بوسیله تقویت کننده الکتریکی یا نیوماتیکی به اندازه لازم تقویت کنیم.این مجموعه تشکیل یک ترانسمیتر را میدهد که علایم خروجی آنرا که متناسب با تغییرات کمیت ورودی است میتوان از طریق سیم یا لوله به محل مورد نظر مثلا اطلاق کنترل و غیره انتقال داد.نوع فایل : word
اندازه فایل : 44
قیمت : 13000
خرید