iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

نیازمندیها و الزامات تکنولوژی تولید بهینه OPT در کارخانه

نوع : word - قیمت :7000 تعداد صفحه :27

بخشی از پروژه  : 

چکیده:

برای اجرای OPT در کارخانه با توجه به تغییر سریع ساز و کارهای تولید در جهان امروز مدیران می بایست یکسری الزامات را رعایت و همچنین تمام نیازمندیها را بر طرف کنند به همین جهت فرآیند تولید باید به نحوی طراحی شود که هزینه های عملیاتی کاهش یابد در این مقاله سعی شده راهکارهایی برای رفع نیازمندیها و رعایت الزامات برای رسیدن به سه شاخص و سه معیار مطرح در OPT ارائه گردد لذا با مدد از مباحثی چون مدیریت تولید و عملیات، ارزیابی کار و زمان، مدیریت بهره وری و تعمیرات پیشگیرانه و بازاریابی بین الملل، این مقاله طراحی گردید.

لغات کلیدی: طرح ریزی کارخانه، نیازمندیهای تولید،نت پیشگیرانه، اتوماسیون، متعادل کردن خط تولید، کنترل موجودی

تاریخچه [1]OPT:

موفقیت های مداوم سیستم های تولید ژاپنی باعث به وجود آمدن و توسعه یافتن، رویکردی جدید در مدیریت تولید. طی بیست سال گذشته در غرب شده است که آن را تکنولوژی تولید بهینه OPT نامیده اند.

در واکنش به موفقیت های مداوم سیستم های تولیدی ژاپنی از اوایل دۀ 1980 رویکردی جدید به مدیریت تولیددر غرب طی بیست سال گذشته بوجود امده است که آن را تکنولوژی تولید بهینه (OPT) نامیده اند. این رویکرد شامل بسیاری از دیدگاههایی است که در سیستم ژاپنی کانبان ( به عنوان عنصری مهم در JIT وجود دارند.

 

معیارهاوشاخصهادرopt[2]                                 

 معیار: سود خالص ، بازگشت سرمایه، جریان نقدی

شاخص ها : موجودی ، هزینه عملیاتی ، خروجی

 

طرح ریزی کارخانه و فرایند تولید الفبای اجرای OPT[3]

یکی از مهم ترین فعالیت هایی که مهندسان صنایع و مدیران صنعتی با آن سروکار دارند، مدیریت و طرح ریزی عملی کارخانه است. هدف و موضوع طرح ریزی کارخانه، امری پیچیده و گسترده است و با موضوعات سایر علوم ارتباط بسیاری دارد. برای مثال، علومی مانند مهندسی صنایع، مکانیک، برق، عمران و همچنین علوم اقتصادی، مدیریت صنعتی، معماری، مهندسی شهرسازی و برنامه ریزی شهری، ممکن است به نحوی در این موضوع دخالت داشته باشند. اما هدف اصلی ، طرح و بیان موضوع فقط در ارتباط با مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی است. با وجود این، کسانی که قصد دارند از این علم در زمینه های ذیل استفاده کننده، کمک می کند:

-         نشان دادن استقرارهای تعیین شده و ارزیابی آنها؛

-         روش های مطالعاتی مدیریت داخلی کارخانه؛

-         تعیین خط تولید؛

-         مطالعه در زمینۀ ظرفیت های تولیدی؛

-         ایجاد سازمان های اداری و پرسنلی؛

-         تعیین ظرفیت و تعداد ماشین های مورد نیاز؛

-         بررسی سیستم حمل و نقل؛

-         روش مطالعاتی در زمینۀ سیستم بهبود یافتۀ موجود.

به عبارت دیگر، هدف کمک به مدیرانی است که قصد دارند با فراهم آوردن محیطی مطلوب تولیدی، مواد اولیّه را با سرعت بیشتر وارد فرایند تولید کرده، در کمترین زمان، با حداقل اتلاف سرمایه، محصول ساخته شده را از کارخانه خارج کنند.

مسلم است که این  هدف حاصل نخواهد شد، مگر اینکه هر یک از فعالیت هایی که در کارخانه صورت می گیرد، بررسی و مطالعه شود و از نظر علمی، اصلاحات لازم در خصوص آن فعالیت، طبق ضوابط معین و مشخص به عمل آید. فعالیت های تولیدی را می توان به دو صورت فعالیت های خدماتی و تولیدی فیزیکی تعریف کرد که به تعریف آنها خواهیم پرداخت.

سابقۀ طرح ریزی در کارخانه، به حدود سال 1700 میلادی باز می گردد. در این سالها، انقلاب صنعتی اروپا به وقوع پیوست و از آن زمان، طرح ریزی کارخانه در حالی که پیچیده تر می شود، همواره مورد توجه است. وقتی تیلور برای اولین بار مفهوم مدیریت علمی در کارخانه را مطرح کرد، خود به خود بعد دیگری در مطالعات مهندسی و مدیریت کارخانه به وجود آمد. این عامل و این نکته که برای کار همواره باید فرد و محیط مناسبی را در نظر گرفت، مثلثی به وجود آورد که بعدها در قالب علم دیگری به نام مهندسی عوامل انسانی شکل گرفت و خود علوم دیگری مثل پزشکی، محیط زیست و ایمنی را در این امر شریک کرد.

مسائل موجود در مدیریت کارخانه بسیار متنوع است؛ زیرا آنجا که صنایع با یکدیگر تفاوت زیادی دارند، راه حلهای مورد نیاز برای رفع مشکلات آنها نیز متنوع است. علاوه بر این، و با توجه به اینکه در این قسمت تشریح علوم مورد اشاره از دو بعد خدماتی و صنعتی نیز مد نظر است، که خود باعث می شود  فرایند کارخانه ها با هم تفاوت داشته باشد، زیرا بعضی از صنایع، فرایند پیوسته دارند، یعنی باید 24 ساعت کار کنند و حفظ پیوستگی تولید در آنها مهم است. اما بعضی دیگر که تولید پیوستۀ فصلی دارند، دارای مشکلات ویژه ای  اند که هر مدیر با تکیه بر یافته های کلی و آشنایی با معیارها و مراجعه به تجربیات، طریقۀ مواجه شدن با آنها را طراحی خواهد کرد.

برنامه ریزی استقرار و تسهیلات مبتنی بر این است که چگونه سرمایه و انرژی ای که برای به راه انداختن فعالیتی مصرف می شود، می تواند به نحو احسن در جهت دستیابی به اهداف آن فعالیت مصرف شود. برای هر واحد صنعتی برنامه ریزی تسهیلات و استقرار در آن، شامل چگونگی ارائۀ بهترین روش حمایت از تولید محصولات است. به عنوان مثال، در مورد یک فرودگاه، برنامه ریزی تسهیلات و استقرار باید تعیین کنندۀ ایمنی، راحتی و رفاه مسافران باشد. به همین ترتیب، در مورد هر بیمارستان نیز هدف طرح ریزی تسهیلات و استقرار فراهم آوردن بهترین روش های ارائۀ خدمات به بیماران است. در این قسمت آنچه باید کاملا متمایز شود، اصطلاح برنامه ریزی تسهیلات از استقرار است. برنامه ریزی تسهیلات گاهی به جایابی تسهیلات، طراحی تسهیلات، استقرار تسهیلات و غیره مربوط می شود. برای گریز از خلط مبحث می توان تسهیلات را به سه گونه تقسیم کرد:

-         تسهیلات از نظر جا و مکان؛

-         تسهیلات از نظر اجزاء؛

-         تسهیلات از نظر عملیات.[1] - مدیریت تولید پیشرفته – دکتر حبیب اله جوانمرد

[2] - مدیریت تولید پیشرفته – دکتر حبیب اله جوانمرد

[3] - مدیریت کارخانه – سید محمد سید حسینی، محمدسعید صفاکیش

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 27
قیمت : 7000
خرید