iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

تحقیق تعمیرات پیشگیرانه

نوع : word - قیمت :9000 تعداد صفحه :34

بخشی از تحقیق :

عنوان

چكيده 

مقدمه  

اطلاعات پايه

مواد و روش ها

ميانگين فاصله زماني بين خرابي ها

ميانگين مدت زمان تعميرات

قابليت دسترسي يا پتانسيل بهره برداري

شکل 1) توزیع نرمال خرابی ها در روش پیشگیرانه

مرحله جا افتادگي

مرحله عمر طبيعي

مرحله فرسايش

شکلی 2) منحنی وان حمام

جدول 1) تجهیزات و کاربرد تکنیک های مختلف

آناليز ارتعاشات

آناليز روغن

آناليز دما

آناليز صدا

سنسورها و سيستم هاي سنسوري ماشين

سنسورهاي پيزو الكتريكي

مثال 1) توسعه طرحریزی منابع نگهداری به کمک کامپیوتر

شکل 3) وضعیت نگهداری ماشین و واحد تجاری تعمیرات

شکل 4) بلوک های پشتیبان طرحریزی منابع نگهداری به کمک کامپیوتر

جدول 2) اطلاعات جمع آور شده

شکل 5) چارت برنامه ریزی

شکل 6) مثال بدترین سناریو

مثال 2 ) بهینه سازی سیاست نگهداری با استفاده از مدل خطر نسبی

شکل 7) نسبت بین کل خرابی و نرخ خرابی مبنا برای متغیرهای تصادفی

نتيجه گيري

منابع

 

چكيده :

امروزه پايش وضعيت يكي از بخش هاي ثابت در برنامه هاي نگهداري و تعميرات پيشرفته است . با پيشرفت تكنولوژي در توليد و افزايش هزينه هاي تعميراتي، آشكار سازي وضعيت ماشين ها براي دستيابي به اهداف مختلف به شكل يك ضرورت غيرقابل انكار در آمده است. پايش وضعيت، اجازه كاركردن را به ماشين تا قبل از خرابي مي دهد . يكي ازاهداف مهم در پايش وضعيت ماشين آلات ،جلوگيري از نواقص عمده توسط آناليز كردن روند خرابي در مراحل اوليه پيشرفت و همچنين اعلان وضعيت آن مي باشد كه به عنوان"نت)" نگهداري و تعميرات ( شناخته مي شود . براي برقراري اتوماسيون نت در ماشينها، روش هاي متعددي وجود دارد كه براي اهدافي همچون جلوگيري از تعميرات اضافي ،تشخيص وپيشگويي معايب

قبل از خرابي و كاهش ضايعات به كار مي رود. در اين مقاله، تمامي روشهاي مطرح در اتوماسيون نت را مورد بررسي قرار داده و اهميت آن ها را با ذكر نتايج دو مطالعه موردي نشان مي دهيم . نتايج حاصله مؤيد اين مطلب است كه با برقراري يك برنامه مؤثر پايش وضعيت مي توان تا 50 % مخارج تعميراتي را كاهش داد.

 

 

مقدمه

در مديريت سنتي، نگهداري و تعميرات به عنوان ابزار پشتيباني، غير بهره ور و كم اهميت كه مزيت ناچيزي را براي موسسات در نظر مي گرفت، مد نظر قرار گرفته مي گرفت. اما در نگرش نوين نگهداري و تعميرات،تاسيسات و ماشين آلات به عنوان بخش ضروري عمليات مركز توليدي مورد توجه قرار مي گيرد و بكارگيري استراتژي هاي اثر بخش نگهداري و تعميرات پيشگيرانه موجب افزايش ارزش افزوده قابل توجهي در فعاليت هاي توليدي مي گردد، به همين دليل نگهداري به عنوان يك اصل در مقياس جهاني در موسسات توليدي مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين نگرش سيستم نگهداري و تعميرات، اصل

بر آماده نگاه داشتن تجهيزات و دستگاه ها مي باشد. هدف از برنامه ريزي اصولي در مورد تجهيزات و ماشين آلات در اين سيستم به صفر رسانيدن تعميرات اضطراري، توقفات ناگهاني و افزايش قابليت پيش بيني تعميرات دوره اي و برنامه ريزي شده و تعميرات اساسي مي باشد. رقابت شديد به همراه فن آوري پيشرفته و رو به رشد كنوني، تغييرات زيادي را در دورنماي صنعت پديد آورده است . به طور پيوسته محصولات، روشها، فرآيند ها و سيستم هاي جديد ابداع و مورد بهره برداري قرار مي گيرند. به همين دليل بايد با رعايت برنامه هاي صحيح، سطوح بهره برداري از تجهيزات بهبود يابد.

اتوماسيون نمودن و به كارگيري تكنيك هاي مناسب براي نگهداري از ماشين آلات، مسلما در بالا بردن كيفيت و طول عمر ماشين ها، بهره وري بيشتر از ماشين ها، توليد بيشتر و تقليل هزينه ها كمك شاياني مي كند. لازم به ذكر است كه هزينه هاي نگهداري و تعميرات بستگي به نوع ماشين و موارد خاص آن دارد. اين هزينه ها معمولا "بين 15 % تا 45 % از هزينه كالاهاي توليد شده را شامل مي شود. امروزه با تحولي كه در بكارگيري شبكه هاي عصبي و منطق فازي در نگهداري از ماشين ها و تشخيص عيوب ايجاد شده و با توجه به تنوعي كه در تكنيك ها و سيستم هاي مختلف نگهداري و تشخيص عيوب در ماشين هاي مختلف وجود دارد، راه، براي اتوماسيون كردن ماشين ها با بكارگيري تكنيك هاي مختلف نگهداري از سيستمهاي مكانيكي هموار شده است.

 

اطلاعات پايه :

نت : مخفف نگهداري و تعميرات .

1- سيستم نگهداري و تعميرات به هنگام از كار افتادگي(Breakdown maintenance)يا به اختصار

B.M  از نظر زماني مرتبط با زمان قبل از جنگ جهاني دوم بوده و اينكه در آن زمان نيازي بر استفاده از نت سيستماتيك احساس نمي گرديد و اكثر شركتها و واحدهاي توليدي و صنعتي تنها در زماني كه دستگاه يا تجهيزات از كار مي افتادند ، بازبيني و يا تعمير آنها را آغاز مي نمودند.

2- پس از جنگ جهاني دوم تعميرات پيشگيرانه  (Preventive Maintenance) به صنايع آمريكائي پيشنهاد گرديده و استفاده از سيستم  P.M رونق يافته و در اين راستا اجراي تعميرات وتعويضهاي پيشگيرانه دوره اي بعنوان مؤثرترين راه حل جهت كاهش خرابيها مورد استفاده قرارگرفت.

 

3- از سال 1954 و دهه 1960 به بعد نت بهره ور(Productive Maintenance) معرفي گرديد .

اين سيستم ضمن تأكيد برروي اصلاح خرابي هاي اتفاقي و از كار افتادن غيرمنتظره تجهيزات با بهره گيري مناسب از علوم آماري و احتمالات و پژوهش عملياتي ، شبيه سازي ، اقتصاد مهندسي ،تئوري صف و نگرشهاي تحليلي ، تكنيكها و مدلهايي براي حالات مختلف ،انواع دستگاهها وتجهيزات ابداع شد كه متخصصين اين رشته مي توانستند كليه فعاليتها و عمليات نگهداري وتعميرات را به نظم درآورده و خرابيها را پيش بيني نمايند تا جهت نگهداري و تعمير آنها برنامه ريزي انجام گيرد.

 

4- معرفي سيستم نگهداري بهره ور فراگير(Total Productive Maintenance)

 

TPM نظريه ايست كه توسط ژاپني ها در دهه ۱۹۶۰ بوسيله تجربياتي كه در زمينه نگهداري و تعميرات در طول دهه ۱۹۵۰ در ايالات متحده كسب نموده بودند، مطرح شد . نيپوندينسو اولين شركتي بود كه تعميرات پيشگيرانه را به صورت گسترده در سال ۱۹۶۰ اجرا نمود . تعميرات پيشگيرانه روزنه اي بود براي خلق فكر جديد . اپراتورها توسط ماشين آلات مشغول توليد محصول بودند و پرسنل نگهداري و تعميرات وظيفه تعمير اين دستگاهها را به عهده داشتند . با اتوماتيك شدن دستگاهها حجم كار نگهداري ماشين آلات به شدت افزايش يافت و بايد نيروي زيادي جهت انجام اين كارها استخدام مي شد . مديريت به اين فكر افتاد كه فعاليتهاي روتين و ساده نگهداري را مي توان به اپراتورها سپرد (اين همان تعميرات خود مختار است يكي از اصول TPM) واحد نگهداري و تعميرات تنها تعميرات تخصصي را انجام دهد . نيپوندينسو كه بدنبال انجام تعميرات پيشگيرانه بود فعاليتهاي نگهداري را به اپراتورهاي توليد محول كرد و نيروي واحد نت بر روي بهينه سازي تجهيزات متمركز شد . بنا براين تعميرات پيشگيرانه و پيشگيري از تعميرات و قابليت دسترسي و تعمير پذيري دستگاهها افزايش يافت و نگهداري و تعميرات بهره ور متولد شد . هدف نت بهره ور افزايش اثربخشي تجهيزات و ماشين آلات كل كارخانه به منظور بهينه سازي هزينه توليد محصول است.

بعدها نيپوندينسو چرخه كيفيت را ايجاد كرد و شركتهاي تامين كننده را با اين موضوع در گير نمود و تامين كنندگان مجبور شدند تعميرات بهره ور را اجرا نموده و كيفيت محصول خود را به حد مطلوب برسانند . بر پايه همين فعاليتها بود كه شركت نيپوندينسو مفتخر به اخذ جايزه TPM از انستيتيو مهندسين ژاپن ( JIPE ) شد . نيپوندينسو عضو گروه تويوتا اولين شركتي بود كه به اهداف TPM نائل آمد.

 

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 34
قیمت : 9000
خرید