iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

پروژه کارآموزی عمران شرکت حفاری

نوع : word - قیمت :10000 تعداد صفحه : 26

بخشی از پروژه : 

فهرست :

فصل اول آشنایی کلی با مکان کارآموزی

1- تاریخچه سازمان 

2- نمودارسازمانی و تشکیلات

3- نوع محصولات تولیدی یا خدمات 

4- شرح مختصری از فرآیند تولید یاخدماتی

 

فصل دوم ارزیابی سنجش های مرتبط با رشته علمی کارآموز

 1 - موقعیت رشته کار آموز در واحدصنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کارآموز در واحد صنعتی 

 2- بررسی شرح وظایف رشته کار آموز در واحد صنعتی 

 3- امور جاری در دست اقدام

4- برنامه های آینده

5- تکنیک هایی که توسط رشته مورد نظر در واحد صنعتی به کار می رود .

6- سایر مواردی که توسط استاد کارآموزی مشخص میگردد. 

 

فصل سوم آزمون آموخته ها ،نتایج و پیشنهادات

آزمون آموخته ها و پیاده کردن دانش تخصصی دانشجو در زمینه عنوان و موضوع کارآموزی در واحد صنعتی ، با تصویب استادکارآموزی و سرپرست کارآموز در واحد صنعتی می باشد .

 

 

 

فصل اول : آشنایی کلی با مکان کارآموزی

 

1- تاریخچه شرکت ملی حفاری ایران :

 

صنعت حفاري در ايران با حفر اولين حلقه چاه نفت در منطقه مسجدسليمان آغاز گرديد                                        و اكنون كه حدود يك قرن از عمر آن مي گذرد ، این صنعت دوران پرفراز و نشيبي                                             را طي نموده و بسياري از تحولات اقتصادي ، سياسي و اجتماعي كشور ما در سايه آن رقم خورده است . حضور بيش از 46 شركت خـارجي تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و انحصـار مهندسي توليد و اطـلاعات مخـازن نفت و گـاز در دست آنـان و عدم دخالت نيروهاي ايراني و در فرآيند اكتشاف ، توليد و بهره برداري از مخازن ، صنعت نفت ايران را در هالهاي از وابستگي كامل فرو برد و چشمانداز بسيار تيره و تاري در جامعه براي دسترسي به چگونگي اين فرآيندها                                                    به منظور استحصال ذخائر ملي بوجود آورد . در چنين شرايطي روشنگري نيروهاي دلسوز و متعهد                              و مبارزات حقطلبانه مردم ايران ، منجر به ملي شدن صنعت نفت گرديد ، ولي متأسفانه                                     مهمترين حلقه توليد نفت يعني صنعت حفاري كماكان در اختیار بيگانگان باقي ماند روند چپاول سـرمايه هاي                 ملي تا سقوط رژيم پهلوي همچنان توسط آنان ادامه داشت پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي در ايران ، موجب                       دگرگوني و تحولات بنياديني در نهادهاي فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و سياسي كشور گرديدو به تبع آن صنعت نفت كشور و بويژه حفاري نيز دستخوش تحولاتي عظيم گرديد .  شركت ملي حفاري ايران بعنوان مولود انقلاب اسلامي در اول ديماه 1358 بفرمان بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (ره) تأسيس                       گرديد . و امروزه با در دست داشتن دانش قوی و نیروهای کارآمد حرفهای بسیاری در صنعت حفاری نفت در جهان دارد . و با تلاش این عزیزان امروزه وابستگی به کشورهای چپاول گر در عرصه نفتی                                                جهت حفر چاههای از بین رفته و این شرکت توانسته  در بخش حفاری خشکی و حفاری دریا پیشرفت چشم گیری داشته است.

ارزیابی سنجش های مرتبط با رشته علمی کارآموز

 

1 - موقعیت رشته کار آموز در واحدصنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کارآموز در واحد صنعتی 

رشته کار آموز کاردانی عمران می باشد و درشرکت ملی حفاری ایران در واحد اداری طراحی و ساختمان کارایی دارد که از آنها به عنوان تکنسین و یا ناظر اجرایی تحت نظر دستگاه نظارت (مهندسین عمران ) انجام فعالیت می نمایند . اما موضوعات فوق مربوط به کسانی می باشد که در استخدام شرکت ملی حفاری ایران باشند و کارآموزان دانشجو تنها در کنار افراد فوق الذکر آموزش های لازم را طی مدت زمانی که دانشگاه مربوطه دانشجو تعیین می نماید آموزش می بیند و تجربیات لازم را دریافت می کند و به نوعی محیط کار آینده خود را از نزدیک لمس می نمایند.

 

 

 

2-    بررسی شرح وظایف رشته کار آموز در واحد صنعتی   

وظایف رشته کاردانی عمران در این شرکت تقریبا مانند وظایف کارشناس عمران می باشد که از جمله وظایف آنها نظارت بر اجرای پروژههای سازه ای اعم از فلزی و بتنی در بعضی مواقع در خصوص راه سازی و نظارت بر نقشه ها و پیشرفت فیزیکی کارهای اجرایی.

 

3-    امور جاری در دست اقدام

فعالیت های عمرانی طراحی و نظارت بر کارهای اجرایی ساختمانی شرکت ملی حفاری ایران                      (متاسفانه بدلیل وجود قوانین شرکت ملی حفاری ایران در این خصوص بیشتر از این نمی توان توضیح داد)

 

4-    برنامه های آینده

 

برنامه ریزی جهت ارتقاء فضاهای ساختمانی شرکت ملی حفاری ایران واحداث و راه اندازی پروژها

5- تکنیک هایی که توسط رشته مورد نظر در واحد صنعتی به کار می رود .

تکنیک هایی که در شرکت ملی حفاری ایران  مورد استفاده قرارمیگیرد همان دستورالعملهای موجود در سازمان نظام مهندسی ایران می باشد اما از لحاظ نرم افزارهای اجرایی مهندسی می توان به موارد زیر اشاره نمود.

1- ETABS    2- SAF    3- MS PROJECT    4- AUTO CAD  نوع فایل : word
اندازه فایل : 26
قیمت : 10000
خرید