iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

امنيت و صرفه جويي با شبكه هاي خصوصي مجازي

نوع : word - قیمت :7000 تعداد صفحه :37

بخشی از تحقیق : 

امنيت و صرفه جويي با شبكه هاي خصوصي مجازي

VPN چيست ؟

رمز گذاري

سيستم هاي كد گذاري با كليد خصوصي (متقارن)

سيستم هاي رمز گذاري با كليد عمومي (غير متقارن)

امنيت پروتكل اينترنت

تاييد داده و كاربر

اهداف و انواع VPN ها

خلاصه اي از مزايايVPN

فوائد صرفه جويي در هزينه

نتيجه گيري

شبكه خصوصي سازي

مكانيزم اعتبار سنجي

انواع VPN ها

مشخصه ها در برنامه كاربردي

تونل بندي

پيوندهاي خارجي

امنيت و صرفه جويي با شبكه هاي خصوصي مجازي

) VPN(Virtual Private Network

در اقتصاد جديد امروز، تجارت هاي كوچكي كه با تجارتهاي منطقه اي و محلي سرور كار دارند بايد بازارهاي جهاني و منطقه اي را مد نظر قرار دهند. بسياري از شركتها داراي امكانات و لوازمي هستند كه در اطراف كشور و يا دنيا پراكنده مي باشند. در همان لحظه ملاحظات امنيتي و حفاظت شبكه ها ازدسترسي هكرها و حملات Dos و ارسال اطلاعات بر روي اينترنت بسيار شايع و متداول است بر طبق آنكه شركتها فعاليت محلي، ملي يا جهاني داشته باشند آنها همگي يك چيز را احتياج دارند، راهي براي نگهداري سريع، مطمئن و قابل اعتماد در ارتباطات در محلي كه دفاتر و كارگران در آنجا مستقر هستند.

تاكنون چنين ارتباطي تنها از طريق استفاده از خطوط اجاره اي تلفني و استفاده از شبكه با گسترده زياد (WAN) قابل اجرا بود. خطوط اجاره اي شركتها را قادر مي‌سازد كه شبكه هاي خصوصي را در گسترده هاي جغرافيايي مختلف توسعه و گسترش دهيد. علاوه بر اين شبكه WAN مزاياي زيادي را بر روي شبكه هاي عمومي مانند اينترنت فراهم مي كند و مي توان اطمينان، بازده و امنيت را در اين نوع شبكه ها به ارمغان بياورد. متاسفانه خطوط اجاره اي براي نگهداري گران قيمت هستند زيرا هزينه هاي بالايي در زمينه فاصله ميان شركتها دارند.

همانگونه كه محبوبيت اينترنت افزايش مي يابد تجارتها به سمت آن متمايل مي شوند و بعنوان يك راه مقروه به صرفه از آن شبكه هاي خود را توسعه مي دهند. اين محبوبيت مداوم اينترنت به سير تكاملي شبكه هاي خصوصي مجازي سوق داده      مي شود.

يك VPN اتصالي است كه اجازه مي دهد داده هاي خصوصي بطور محرمانه اي از طريق يك شبكه مشترك و يا عمومي ارسال شوند همانند اينترنت. در حقيقت يكي از نيروهاي جلو برنده و حامي VPN اينترنت و حضور جهاني آن مي باشد. باوجود VPN ها لينكهاي ارتباطي ميان كاربران و سايتها مي تواند به سرعت در دسترس باشد در حالي كه ارزان و ايمن در سراسر دنيا وجود دارد. بدين ترتيب VPN ها سازمانهايي را براي گسترش خدمات شبكه اي خود به ادارات زير شاخه و كاربران از راه دور در اختيار قرار مي دهند. مانند كارمندان در حال سفر، ارتباطات از راه دور شركاء استراتژيك- كه اين كارتوسط ايجاد يك WAN خصوصي از طريق اينترنت مي باشد.

با تمامي اين مزايا تجارتهاي كوچك اغلب مشتاق هستند تا سودهاي بوجود آمده از طريق VPN ها را بدست آورند. بهر حال آنها مشتاق هستند تا در ابتدا بيشتر ياد بگيرند .

VPN چيست ؟

مفهوم اصلی VPN چیزی جز برقراری یک کانال ارتباطی خصوصی برای دسترسی کاربران راه دوربه منابع شبکه نیست . در این کانال که بین دو نقطه بر قرار می شود ، ممکن است که مسیرهای مختلفی عبور کند اما کسی قادر به وارد شدن به این شبکه خصوصی شما نخواهد بود .

در یک ارتباط VPN شبکه یا شبکه ها می توانند به هم متصل شوند و از طریق کار بران از راه دور به شبکه به راحتی دسترسی پیدا می کنند . اگر این روش از ارائه دسترسی کاربران از راه دور باروش خطوط اختصاصی فیزیکی مقایسه کنیم ، می بینیم که ارائه یک ارتباط خصوصی از روی اینترنت به مراتب از هر روش دیگری ارزانتر تمام می شود.

يك VPN تركيبي از سخت افزار و نرم افزاري است كه به كارمندان بسيار، ارتباطات از راه دور شركاء تجاري و سايتهاي از راه دور اجاز مي دهد تا يك واسط غير امنيتي يا عمومي مانند اينترنت را بكار گيرد تا به يك اتصال خصوصي و امن بوسيله يك شبكه ميزبان دسترسي پيدا كنند. با گسترش VPN از طريق اينترنت اتصالات خصوصي مجازي مي توانند از تقريباً هر جايي در جهان در دسترس باشند.

 از منظر يك كاربر، يك اتصال VPN يك اتصال نقطه به نقطه ميان كامپيوتر كاربران و سرور شركت مي باشد. طبيعت شبكه هاي داخلي مياني با كاربر نا همخوان است زيرا بنظر مي آيد كه داده ها در حال ارسال از طريق يك لينگ اختصاصي ويژه مي باشد. بنابراين اتصال امن از طريق شبكه هاي مياني براي كاربر تحت عنوان يك ارتباط شبكه خصوصي امن به نظر مي رسد عليرغم اين حقيقت كه اين ارتباط از طريق شبكه مياني عمومي در حال اتفاق افتادن است از اين رو آنرا شبكه خصوصي مجازي نام نهاده اند.

شكل 1 يك مثال از VPN را نشان مي دهد.

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 37
قیمت : 7000
خرید