iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

پایان نامه ارائه راهکارهای مهندسی ایمنی به منظور کاهش حوادث در شرکت توزیع نیروی برق اهواز

نوع : word - قیمت :19000 تعداد صفحه : 79

بخشی از پایان نامه : 

چکیده

امروزه صنعت برق از نقطه نظر بروز حوادث شغلی از کانون های فوق العاده حساس در ایران به شمار    می روند. حوادث ناشی از کار در ایران در این صنعت باعث مرگ و میر و جراحات تعداد زیادی از پرسنل برقکار و همچنین خسارات اقتصادی کلان به تاسیسات برق می شود. اعمال ناایمن و شرایط ناایمن و استرس شغلی به ترتیب به عنوان پیش فاکتورهای تاثیرگذار در افزایش ریسک بروز حوادث شغلی شناخته می شوند. اولین و مهم ترین گام در کنترل حوادث شغلی شناسایی علل بروز آن ها است و در همین راستا ارزیابی اعمال ناایمن کارگران توزیع برق یک مدیریت برق بعنوان هدف اصلی این مطالعه می باشد.نتایج این مطالعه نشان می دهد که وجود شرایط نا ایمن در محیط کار، اعمال نا ایمن و استرس شغلی با حوادث رخ داده همگی ارتباط کاملاً مستقیم و موثری داشته اند. این مطالعه نشان داد که وجود شرایط ناایمن محیط کار در افزایش اعمال ناایمن موثر بوده و در صد بالایی از موارد غیر ایمن را به خود اختصاص می دهد. همچنین تجزیه و تحلیل سوابق شغلی نظیر رابطه سن، مدرک تحصیلی، تعداد افراد تحت تکفل  و سابقه حوادث قبلی نشان داد که بین عوامل یاد شده ارتباط مؤثری وجود دارد.  با توجه به یافته های حاصل از مطالعه می توان نتیجه گرفت که حذف، کاهش و کنترل فاکتورهای بررسی شده و شناسایی شده موثر در ایجاد استرس در کارگران صنعت برق و کاهش اعمال ناایمن نیازمند فرهنگ سازی ایمنی، سرمایه گذاری و اجرای یک برنامه مدون و سیستمی در سه مقوله ایجاد شرایط ایمن محیط کار و کاهش اعمال ناایمن و مدیریت کنترل استرس می باشد.

واژه های کلیدی

حوادث؛ استرس؛ اعمال نا ایمن؛ رفتار؛ شرایط نا ایمن ، توزیع برق، شبکه

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه. 1

فصل اول:مقدمه و کلیات... 3

بخش اول : آشنایی با تاریخچه و شرکت توزیع نیروی برق منطقه ای اهواز. 4

1-1-  تاریخچه برق اهواز : 5

1-2-  نمودار و چارت سازماني تشكيلات... 6

1-3-  واحدهای شرکت توزیع نیروی برق اهواز. 6

1-4-  چارت سازماني شرکت توزیع نیروی برق اهواز. 7

1-5-  نوع خدمات شرکت توزیع نیروی برق اهواز. 8

1-5-1- نوع محصولات خدماتي : 8

1 - خدمات مشتركين : 8

2 اداره ي مهندسي : 8

3 بهره برداري ( عمليات و اتفاقات ) : 9

1- طراحي : 10

1) مرحله مسير يابي : 10

2) مرحله برداشت ، تهيه طرح و كروكي : 10

3 ) مرحله پيكه تاژ و نشانه گذاري : 10

1-6-  تهيه طرح و قرار گرفتن ترانس در شبكه توزيع : 12

1-7-  تهيه طرح در شبكه هاي فشار ضعيف هوايي : 13

1-8-  نظارت : 13

1-8-1- نظارت در مرحله نصب پايه : 14

1-8-2- نظارت در مرحله نصب طرح ها : 14

1-8-3- نظارت در مرحله كابل يا سيم كشي : 14

1-9-  كنترل بارشبكه : 15

1-10-      كنترل بار. 16

الف : كنترل بار ايستگاه و فيدرهاي خروجي از آن. 16

ب- كنترل بار ترانسفورماتورهاي توزيع شبكه برق : 16

1-10-1- ساير عملكردهاي گروه كنترل بار : 17

1-11-      انواع واگذاري انشعابات به مشتركين : 17

1-12-      شرح مختصري از فرآيند خدماتي : 20

1-13-  امور جاري در دست اقدام جهت تقويت ولتاژ: 21

1-13-      برنامه هاي آينده : 22

بخش دوم : آشنایی با اصول و تعاریف ایمنی.. 23

1-14-      تعاریف ایمنی.. 24

1-14-1- خطر: 24

1-14-2- ریسک: 24

1-14-3- ارزیابی ریسک: 24

1-14-4- ایمنی: 24

1-14-5- سلامتی.. 24

1-14-6- بهداشت... 25

1-15-      انواع خطرات در محیط کار. 25

1-15-1- خطرات مکانیکی.. 25

1-15-2- خطرات فیزیکی.. 25

1-15-3-خطرات شیمیایی.. 25

1-15-4- خطرات ارگونومیکی.. 25

1-15-5- خطرات بیولوژیکی.. 25

1-15-6- خطرات روانی.. 25

1-16-      اصول و مبانی کنترل خطرات: 26

الف) بخش مدیریتی راههای کنترل خطرات... 26

ب) بخش فنی شیوه های کنترل خطرات... 27

1-17-      مراحل ایمنی.. 29

فصل دوم:تاریخچه ایمنی ، حفاظت و بهداشت کار. 31

2-1- تاريخچه ايمني، حفاظت و بهداشت کار. 32

2-2- علل عمده افزايش سوانح و حوادث ناشي از کار. 34

فصل سوم: آشنایی با شبکه های توزیع و  ایمنی در آن. 36

3-1- شبکه توزیع برق.. 37

3-2- سکسیونر. 37

3-3- ژنراتور. 37

3-4- تراسفورماتور. 38

3-4-1- انواع ترانسفورمرها: 39

3-5- ترانس قدرت... 39

3-5-1- اجزای اصلی ترانسفورماتور. 40

3-6- نسبت تبدیل ترانس: 41

3-7- فیوزها 42

3-7-1- ساختمان فیوز: 42

3-7-2- ظرفیت و مشخصات فیوزها: 42

3-7-3-روشهای متداول برای اطفاء جرقه در فیوزهای پر ظرفیت: 42

3-8- آزمایش فیوزها: 42

3-8-1- انواع فيوزها: 43

3-9- تعریف پست... 44

3-9-1- انواع پست: 44

3-9-3- معایب پستها با عایق گازی: 45

3-9-4- بر اساس نوع محل نصب تجهیزات: 45

3-9-5-  اجزاء تشکيل دهنده پست: 45

3-10- انواع زمين کردن. 45

3-10-1- زمین کردن حفاظتی.. 45

3-10-2- زمین کردن الکتریکی.. 45

3-11- ایمنی در برق.. 46

3-12- انواع لوازم ایمنی.. 46

3-12-1- لوازم ایمنی فردی.. 47

3-12-2- لوازم ایمنی گروهی.. 47

3-13- لباس کار: 47

3-13-1- شرایط انتخاب لباس کار: 48

3-13-2- دلیل استفاده از لباسها نخی: 48

3-14- کمربندهای ایمنی سیمبانی: 48

3-14-1-شرایط انتخاب کمربند و طناب نجات: 48

3-15-کلاه های ایمنی: 49

3-15-1- استاندارد های کلاه ایمنی: 49

3-16-کفش های ایمنی: 50

3-17-دستکش های حفاظتی.. 50

3-18- رکاب های سیم بانی.. 51

3-18-1- رکاب های تیر سیمانی: 51

3-18-2- رکاب های تیر چوبی داسی: 51

3-18-3- رکاب های نیزه ای: 52

3-19- فاز متر فشار ضعیف.... 52

3-20- عینک های حفاظتی.. 53

3-21- انبر دست... 53

3-22- فیوز کش.... 53

3-23- تفنگ پرتاب سیم ارت... 54

3-24- دستگاه اتصال زمین موقت برای خطوط فشار ضعیف ، متوسط و قوی.. 55

3-24-1- دستورالعمل استفاده از دستگاه ارت موقت: 56

3-25- فاز مترهای فشار متوسط و قوی.. 56

3-25-1- انواع فاز مترهای فشار متوسط و قوی.. 57

3-25-2- فازمترهای دوبل.. 57

3-26- دستکشهای عایق برق فشار متوسط.. 58

3-26-1- موارد استفاده دستکشهای عایق برق فشار متوسط : 58

3-27- چوب استیک یا پرش.... 58

3-28- راهنماي استفاده در نصب صفحه مسي چاه ارت (شبكه زمين سنتي) 59

3-28-1- خطرات استفاده غير اصولي از برق عبارتند از : 60

3-29- عوامل موثر در برق گرفتگی.. 61

3-29-1- شدت جريان. 61

3-29-2- مسير جريان برق.. 61

3-29-3- نوع جريان. 62

3-29-4- مقاومت بدن. 62

3-29-5- جريان قوي يا ولتاژ بالا. 62

فصل چهارم:نتایج و پیشنهادات... 64

4-1- نتیجه گیری: 65

4-2- پبشنهادات : 67

منابع و مآخذ. 69

 

مقدمه

امروزه نيروي برق در تمام زندگي بشر رسوخ نموده و با پيشرفت صنعت به طور چشمگيري در تاسيسات و تجهيزات مورد استفاده قرار مي گيرد. به دليل استفاده گسترده از نيروي برق در صنعت و کارگاه هاي صنعتي، حوادث برق گرفتگي نيز بخش عمده اي از حوادث ناشي از کار را تشکيل مي دهند. در تحقیق حاضر اصول ايمني کار با تجهيزات الکتريکي، برق فشار قوي و برق فشار ضعيف به صورت اجمالي مورد توجه قرار گرفته است و جهت کاهش حوادث برق گرفتگي و کاهش خسارت به تجهيزات الکتريکي راهکارهايي ارائه گرديده است.

ایمنی رعایت اصول و مقرارتی است که برای رهایی ازشرایط مخاطره آمیز که به منظور حفظ نیروی انسانی و تاسیسات بکار گرفته می شود. یکی از راههای حفظ و ارتقاء ایمنی استفاده از لوازم حفاظتی است که جان انسان را در مقابل خطرات محفوظ می دارد.

استفاده از لوازم حفاظت فردی خود تابع مقررات  و اصولی است که آگاهی  از آنها حائز اهمیت بوده و عدم آگاهی و انتخاب نوع نامناسب این نوع تجهیزات نه تنها قادر به حفظ ایمنی استفاده کننده گان آنها نخواهد بود بلکه ممکن است افراد یادشده را  در معرض خطرات بیشتری نیز قرار دهد..

در محیط های کارگاهی یکی از وظایف مهم سرپرستان و استادکاران این است که هر روز قبل از اعزام اکیپ به محل کار و یا در کارخانه و قبل از شروع بکار کلیه لوازم ایمنی انفرادی و گروهی اکیپ را کنترل نموده و سپس اجازه عملیات را صادر کند.از طرفی خود فرد هم وظیفه دارد که کوچکترین نقض فنی را در لوازم ایمنی خود را به سرپرست مربوطه گزارش دهد.

پس از طي فرآيند پيچيده توليد و انتقال نهايتاً متولي و مقسم انرژي برق در سطح كشور ، شركت هاي توزيع مي باشند . پس بهتر است بگوييم : نهايت توليد ، توزيع بهينه است . طبق  بررسي هاي به عمل آمده و نتايج آماري ساليان گذشته توسط بخش روابط عمومي  شركت هاي توزيع ، بيش از 87% مشتركين برق ، مطلع هستند كه همكاران صنعت توليد و انتقال زحمات فراواني را در اين دو بخش حياتي و قلب تپنده صنعت برق متحمل مي شوند ولي شركت هاي توزيع علاوه بر تمام زحمات 24 ساعته در خصوص پايداري خطوط فشار متوسط و ضعيف ، در صف مقدم و نوك پيكان تيز منتقدان و مشتركين و مصرف كنندگان برق مي باشند چرا كه مشترك ، برق پايدار و مطابق استانداردها و ... مي خواهد و حتي      وقفه ي كوتاه مدت در برق رساني با توجه به بالا رفتن سطح رفاه مردم ، خارج از حوصله ي مشتركين برق است . علي ای حال در هر كدام از بخش هاي توليد ، انتقال كه مشكل فني به وجود آيد كه باعث قطع توليد و يا قطع سيستم انتقال شود كه نهايت آن بي برقي و خاموشي مشتركين مختلف شود ، آن ها به شركت هاي توزيع مراجعه مي نمايند و توقع پاسخ دارند.]1[

با توجه به كم توجهي كلان مديريتي در وزارت نيرو به شركت هاي توزيع در خصوص عدم استفاده از تجهيزات مدرن و به روز ، كم بودن اعتبارات و نقدينگي و ... و از طرف ديگر با قبول اين كه برق در حكم اكسيژن است براي مشتركين علي الخصوص استان هايي گرم چون خوزستان ، اهميت كار شركت هاي توزيع نمايان مي شود .

1-1-تاریخچه برق اهواز :

برق اهواز در سال 1339 بنام شرکت عمران کارون توسط شرکتهای آمریکائی – سوئدی جهت برقداری تآسیسات نفتی تآسیس شد و در سال 1349 بنام سازمان آب و برق به کار خود ادامه داد و در ادامه در سال 1376 به صورت شرکت مستقلی بنام شرکت توزیع نیروی برق اهواز در آمد و کار این شرکت در توزیع برق در دو سطح ولتاژ kv 33 و kv 11 می باشد . ]3[

برق مصرفی این شرکت از 23 ایستگاه kv 132 و kv 230 به kv 33 و kv 11 می باشد. این شرکت دارای 180 فیدر قدرت با مصرف حداکثر 2500 مگا وات و حدود 300 هزار اشتراک قانونی با 7000 مبدل کاهنده برق  می باشد .

تعداد پرسنل قراردادی شرکت 525 نفر و تعداد پرسنل پیمانکار 250 نفر  می باشند .

این شرکت دومین شرکت بزرگ کشور بعد از تهران از حیث توزیع نیروی الکتریکی برق می باشد ، در بخش صنعتی نیز صنایع بزرگی نظیر صنایع فولاد _ نفت _ لوله سازی _ کربن بلاک و .......انرژی الکتریکی به مقدار MW 800 را توزیع می کند ضمنآ این شرکت برق تولیدی نیروگاه رامین به ظرفیت MW 1950 و نیروگاه زرگان MW 700 را توزیع می کند .

این شرکت دارای چهار منطقه مستقل مدیریت برق و 2 شهرستان ( ملاثانی و حمیدیه ) می باشد و در سالهای اخیر نیز تعداد هشت دفتر بهره برداری در نقاط حاشیه شهری نیز تآسیس شده اند .

شرکت توزیع نیروی برق اهواز در سال 1381 موفق به اخذ ایزو 9001 ، در سال 1382 موفق به اخذ ایزو 9002 شد و در سال 1384 نیز موفق به کسب گواهینامه ایمنی و بهداشت شغلی شده است . در حال حاضر معضل و مشکل بزرگ برق اهواز وجود 80000 انشعاب غیر مجاز برق است که هزینه هنگفتی به پیکره فنی و مالی برق اهواز وارد می کند در ضمن گردش مالی این شرکت در سال 1385 شانزده میلیارد تومان بوده است و نرخ خاموشیهای فیدرهای قدرت به ازاء هر مشترک 3/1 دقیقه بوده است که از نرخ متوسط خاموشی کشور اندکی کمتر است که با توجه به آب و هواو شرایط جوی نشان از موفقیت این شرکت در  برق رسانی به مشترکان خود دارد .

1-2-نمودار و چارت سازماني تشكيلات

شرکت توزیع نیروی برق اهواز که وابسته به وزارت نیرو ( سهامی خاص ) که کل سطح اهواز ، ملاثانی ، حمیدیه ، غیزانیه و برق الهائی را تحت پوشش دارد . ]3 [

1-3-واحدهای شرکت توزیع نیروی برق اهواز

1 اداره ي مهندسي : احداث و توسعه شبكه هاي برق رساني در بخش هاي روستائي و فرسوده  ، تهيه طرح و نظارت بر كليه مراحل شبكه سازي توسط پيمانكاران كنترل  بار مصرفي به نحوي كه ولتاژ تحويلي به مشتركيان مطابق با استاندراد باشد كه آسيبي به تجهيزات شبكه و مشتركين وارد نگردد.

2 خدمات مشتركين : فروش و واگذاري انشعاب برق تكفاز ،‌ سه فاز خانگي عمومي و ديمانه ي ، قرائت ميزان مصرف انرژي و صدور قبوض آن ها و تحويل به مشتركين و كليه ي مراحل بازرسي اوليه جهت واگذاري انشعاب . ]3[

3 قسمت بهره برداري : شامل ادارات روشنايي معابر ، تعميرات شبكه و بر قراري انشعاب ،‌ اتفاقات ،‌ نظارت بر دفاتر بهره برداري ، وظيفه ي بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي موجود كه شامل تعويض تجهزات آسيب ديده ، معيوب ، اورهال خطوط و ترانس ها ، رفع نقص و عادي كردن شرايط بوجود آمده در شبكه و ترانس ها در اثر عوامل مانند صاعقه ، رعد و برق ، طوفان ، بارندگي ، برخورد اشياء به شبكه و بر طرف كردن اشكالات كابل و كنتور مشتركين مي باشد. ]3[

 

1-1-نوع خدمات شرکت توزیع نیروی برق اهواز

1-5-1- نوع محصولات خدماتي :

 1 -  خدمات مشتركين  2 -  اداره ي مهندسي  3 -  قسمت بهره برداري « تعميرات شبكه و اتفاقات »

1 - خدمات مشتركين :                   

ارائه خدمات در بخش امور مشتركين شامل فروش و واگذاري انشعاب برق تك فاز و سه فاز عمومي « خانگي و تجاري » ديماندي ، صنعتي ،‌كشاورزي و . . . ، قرائت ميزان مصرف انرژي صدور قبوض آن تحويل به مشترك و كليه ي ‌مراحل بازرسي اوليه جهت واگذاري انشعاب ،   ‌مي باشد فروش و واگذاري انشعاب برق اين صورت مي باشد كه اگر نزديك به محل مسكوني متقاضي ، پست ترانس توزيع موجود بوده و داراي پذيرش ظرفيت بر اساس نياز متقاضي باشد ، انشعاب برق واگذار و فروخته مي شود. در صورت عدم وجود پست و يا تكميل بودن ظرفيت آن و يا مسافت زياد محل متقاضي از شبكه موجود ، طي گزارش بازرسي مشتركين ، فرم گردش كار كه شامل نام ونام خانوادگي متقاضي ، آدرس محل ،‌ نوع و ميزان انشعاب و فاصله ي محل تا پست و غيره به قسمت مهندسي جهت  اقدامات بعدي ارسال مي گردد.

2 – اداره ي مهندسي :

در اداره ي مهندسي چهار كار عمده انجام مي شود كه در زير به طور اختصار به آنها پرداخته شده است.

الف : احداث و توسعه شبكه هاي برق رساني در بخش هاي روستايي ، توسعه شهري و روستايي و نيرو رساني . ]3[

ب : اصلاح و بهينه سازي شبكه هاي موجود و فرسوده و تهيه طرح و نظارت بر كليه ي مراحل شبكه سازي توسط پيمانكاران .

ج : كتترل بار مصرفي به نحوي كه ولتاژي تحويل مشترك داده شود كه مطابق استاندارد باشد كه آسيبي به تجهيزات شبكه و وسايل مشترك وارد نگردد.

د : نصب روشنايي معابر در شبكه هاي موجود « خيابانها ، كوچه ها و معابر عمومي » ارتباط بين بخش مهندسي با امورمشتركين بيشتر در جهت فراهم نمودن زمينه واگذاري انشعاب مورد نياز به طور استاندارد به متقاضي مي باشد ،‌كه شامل مشخص شدن ليست لوازمي نظير كابل ، فيوز مناسب ،‌ كليد اتوماتيك ،  C.T، تابلو وغيره احداث شبكه هواي يا زميني مي باشد.

3 – بهره برداري ( عمليات و اتفاقات ) :

اساس كار اين قسمت در جهت بهره برداري و نگه داري از شبكه هاي موجود   مي باشد و در دو قسمت اتفاقات و عمليات خلاصه مي گردد. بهره برداري و نگه داري از شبكه موجود شامل تجهيزات آسيب ديده و معيو ب و فرسوده ، اورهال به موقع خطوط و پست هاي ترانس موجود ، بر طرف نمودن و عادي نمودن شرايط بحراني در خطوط شبكه . ترانس (كه در اثر عوامل مختلف مثلاً صاعقه ، طوفان ، بارندگي ، برخورد اشياء و پرندگان و غيره بوجود مي آيد.) بر طرف نمودن عيوب سرويس های مشترك كه شامل كابل ، كنتور و فيوز و غيره است ، مي باشد. ارتباط بين اين قسمت و اداره ي مهندسي بيشتر از ساير قسمت ها    مي باشند. تمام اجناس مورد نياز در جهت انجام كارهاي عملياتي و اتفاقاتي  ازطريق مهندسي به انبار تأمين  مي گردد . پيشنهادات در جهت بهره برداري صحيح تر نيز توسط اداره ي مهندسي داده مي شود ، ‌به طوري كه عيوب و اشكالات و نقص هاي موجود در شبكه كه به نحوي سيستم شبكه را ناپايدار نمايد را مشخص نموده و در صورت نياز ، توسط قسمت مهندسي طرحي اصلاحي در جهت رفع مشكلات وعيوب به اجرا در مي آيد .

در اين قسمت با انجام كارهاي با برنامه در جهت اورهال شبكه و آماده سازي آن در فصل هاي پر بار مانند تابستان و فصل هاي بارندگي ، طوفان و رعد و برق مانند زمستان  ، سيستم شبكه را به پايداري بهتر برساند كه نظير اورهال ترانس ها ، خطوط ، تعويض مقره هاي شكسته ،‌ تعويض  سيستم هاي فرسوده ، افزايش سطح مقطع سيم ها ، آچار كشي اتصالات ، تعويض پايه هاي مستعمل فرسوده ، هرس درختان مزاحم شبكه و غيره مي باشد .

اداره ي مهندسي خود شامل سه زير مجموعه مي باشد :

1)طراحي

2)نظارت

3)كنترل بار كه هر كدام به نحوي به ديگري وابسته است .

 

1- طراحي :

1) مرحله مسير يابي :

 در اين مرحله طراح به محلي كه در آنجا بايستي شبكه برق « ضعيف يا متوسط » توسعه پيدا كنند مراجعه نموده و مسير مناسب را جهت عبور شبكه در نظر بگيرد كه به اين مرحله از كار مسير يابي محل مي گويند موارد مهمي كه در اين مرحله بايستي مد نظر قرار گيرد دسترسي به جاده « جهت بهبود بهره برداري » رعايت حريم ها ، اعم از جاده ، ساختمان ها ، لوله هاي گاز ، نفت ، خطوط كابلي زير زميني مخابرات و غيره و در صورت امكان كوتاه ترين مسير ممكن انتخاب گردد. چنانچه محل مورد نظر درشهر ، بخش و يا روستاهايي كه داراي طرح جامع و طرح هاي از سوي ادارات مذبور واقع شده باشند بايستي طرح و كروكي محل مطابق با استعلام و طرح جامع و هماهنگي با اين ادارات تهيه گردد ، كه حريم و گذر بندي در آن رعايت شده باشد در غير اين صورت كه اگر محل مورد نظر فاقد طرح جامع باشد مانند روستاهاي دور افتاده و با فاصله زياد از شهرها، در مجاورت جاده روستايي با رعايت حريم راه اقدام به تهيه طرح و تعيين مسير مي نماييم. ]2[

2) مرحله برداشت ، تهيه طرح و كروكي :

با استفاده از طرح هاي موجود در استاندارد وزارت نيرو و برق منطقه اي خوزستان ( طرح ها با ذكر شماره 101 ، 102 ، 103 ، 104 ، 106 ، 107 ، 118 ، 120 ، 121 ، 123 ، H عبوري و HDDN ) كروكي محل مذكور را مطابق با رعايت فواصل استاندارد در شبكه هاي فشار ضعيف و متوسط تهيه مي نماييم . ]3][6[

3 ) مرحله پيكه تاژ و نشانه گذاري :

اين مرحله كه در واقع مرحله اجرايي و پياده نمودن طرح و كروكي انطباقي مي باشد با به كارگيري از ژالون در طول مسير متوسط چندين نفر كمك طراح و يا در صورت نياز از دوربين نقشه برداري اقدام به پيكه گذاري يا نشانه گذاري و مشخص نمودن مسيرهاي عبوري و يا تعيين زوايا به كمك طرح هاي ذكر شده مي نماييم . هنگام مشخص نمودن مسيرهاي عبوري و يا طرح هاي مذكور خطوط به صورت سكشن هاي معيني به اجرا در مي آيند . ]4][6[

 

 

نكاتي كه هنگام طراحي به خصوص در شبكه هاي فشار متوسط بايستي در نظر گرفت:

1)در تمامي مراحلي كه ذكر گرديد بايستي سعي شود تا آنجايي كه امكان دارد از زوايا و سكشن هاي كمتري استفاده نمود و خط راست رو و مستقيم اجرا گردد .

  1. در شبكه هاي درون شهر يا روستا علاوه بر رعايت طرح جامع شهري يا روستايي بايستي به عبور لوله هاي گاز ، آب ، و كابل هاي زميني مخابرات و غيره توجه نمود .
  2. استفاده از پايه هاي با كشش مناسب به خصوص در زوايا و نقاط ابتدايي و انتهايي خطوط.
  3. استفاده از مهار هاي طوفاني ( عرضي ) درشبكه هاي متوسط عبوري با فاصله زياد برون شهري و واقع در زمين هاي كشاورزي .
  4. استفاده از سكشن هاي مناسب در شبكه هاي عبوري و مستقيم طولاني جهت استحكام آن ( در شبكه فشار متوسط با طرح 118 كه بستگي به نوع و سايز سيم دارد ، معمولاً هر 8 يا 7 فاصله ميان پايه ها از آن استفاده مي شود )
  5. رعايت فواصل ميان پايه ها و اسپن ها درشبكه هاي فشار متوسط در حدود 50 الي 70 متر و فشار ضعيف در حدود 25 الي 30 متر كه هر چه سايز سيم را بيشتر انتخاب نماييم بايستي اين فواصل را به حداقل مقدار خود رسانيد .
  6. اگر براي محلي پست يا ترانس توزيع در نظر گرفته شود بايستي حتي المقدور و تا آنجا كه موقعيت جغرافيايي محل اجازه مي دهد ، پست مذكور را در مركز ثقل و در دل بار مصرفي در نظر گرفت كه بعداً در مورد اين موضوع كه بسيار پر اهميت مي باشد در قسمت كنترل بار توضيحات بيشتري داده خواهد شد .
  7. طراحي در مناطق كوهستاني و مرتفع و نقاطي كه شبكه توزيع KV  33 ياKV  11 از زير شبكه هاي فشار قوي KV  400 و KV   230 و غيره عبور كرده و تلاقي داند بايستي همراه با سيم گارد و يا همان شيلد واير در نظر گرفته شده و هر چند فاصله اين سيم را به زمين اتصال نمود .

و در خاتمه پس از ترسيم كروكي و تأييد آن ليست و فهرست اجناس مورد نياز آن توسط طراح مورد محاسبه قرار گرقته و در فرم ليست اجناس درج مي گردد .

1-2-تهيه طرح و قرار گرفتن ترانس در شبكه توزيع :

همانطور كه قبلاً نيز اشاره مختصري در مورد محل استقرار ترانس درشبكه هاي توزيع گفته شد لازم است كه در اين مورد نيز به نكاتي زير توجه كرد :

الف- تا حد امكان بايستي سعي شود كه ترانس در مركز بار باشد و از طولاني شدن شبكه فشار ضعيف در يك طرف ترانس و همچنين از بروز ضعف ولتاژ جلوگيري شود تا بار ترانس هم متعادل گردد .

ب- درصورتي كه تعيين ظرفيت ترانس جهت منازل مسكوني باشد بار مصرفي يك انشعاب تك فاز A 25 آمپر را KW 5 و بار انشعاب سه فاز A 25 آمپر را در KW 5/12 در نظر مي گيرند و پس از جمع نمودن معادل آن ها ترانس متناسب با بار منطقه برآورد و معين مي شود كه لازم است معمولاً 25% تا 30% از كل ظرفيت ترانس را جهت رشد بار احتمالي به صورت رزرو در نظر گرفته مي شود . ]4][ 6][ 8 [

ج - در پلاك مشخصات ترانس ها دو نوع ظرفيت نوشته مي شود كه مشخصات بالا مربوط به ظرفيت ترانس در نواحي سردسيري و مشخصات پايين مربوط به نواحي گرمسير مي باشد .

حال با توجه به اين كه استان خوزستان جزء مناطق گرمسير مي باشد ، لذا ظرفيت پاييني ملاك عمل قرار داده مي شود .

د - جهت هر ترانس تعداد 3 عدد گراند « زمين كردن » در نظر گرفته مي شود : 1- گراند بدنه ترانس 2 - گراند برق گيرها   3 - گراند نول « نقطه صفر » كه معمولاً روي يكي از پايه هاي فشار ضعيف قبل يا بعد از ترانس از سيم شبكه نصب و زمين مي گردد .

هـ - اگر برآورد بار مصرفي بيش از آن مقداري باشد كه نياز به ترانس با ظرفيت بالاتر از A KV  250 ولت آمپر باشد بايستي از كابل هاي با سطح مقطع 120 × 1 كه از بوشينگ هاي فشار ضعيف آن روي شبكه فشار ضعيف زير ترانس متصل مي شوند به تعداد هر فاز « هر سه فاز » و نول از دو كابل استفاده نمود يا به عبارتي كابل آن دوبله گردد كه به سطح مقطع 240 × 1 دست يابيم و اين دستورالعمل بر اساس ميزان جريان دهي و باردهي ترانس هايي بالاتر از KVA 250 مي باشد كه بايستي آن را رعايت كرده كه عدم توجه به آن در جريان هاي زيادي سبب سوختن كابل هاي و بروز ضعف ولتاژ مي گردد .

1-3-تهيه طرح در شبكه هاي فشار ضعيف هوايي :

تمام مراحلي كه در جهت اجراي طرح قبلاً توضيح داده شد در نظر گرفته و اگر محلي كه قرار است در آنجا توسعه فشار ضعيف صورت بگيرد از حوزه ي ترانس فاصله مجاز داشته باشد ( فاصله مجاز به صورت تجربي با سطح مقطع سيمي مسي نمره 35 كه باز هم ميزان بار در آن مؤثر است در حدود 12 الي 14 فاصله 30 متري مي باشد ) اقدام به تهيه طرح فشار ضعيف مي نماييم در غير اين صورت بايستي طرح ترانس و در صورت نياز فشار متوسط در نظر گرفته شود . ]5[

لازم به ذكر است كه اگر بار ترانس به حدود 80%  حداكثر ظرفيت خود رسيده باشد به عبارتي Full Load شده باشد در اين حالت نيز بايستي طرح ترانس جديدي در نظر گرفته شده و شبكه فشار ضعيف جديد به همراه ترانس جديد در شبكه احداث گردد . ]5[

در محل هايي كه ترانس در نظر گرفته مي شود با توجه به بار منطقه سيم و هادي مسي شبكه زير ترانس با سطح مقطع بالاتري انتخاب مي گردد پس از كاهش بار در طول مسير ناشي از تقسيم بار ( انشعاب ) سطح مقطع هادي كاهش پيدا مي كند ، سطح مقطع سيم مسي از زير ترانس تا انشعابات فرعي بر اساس ميزان بار در نظر گرفته مي شود . ]5[

1-4-نظارت :

نظارت بر احداث شبكه هاي توزيع برق هوايي « متوسط ، ضعيف و ترانس » در اين مرحله پس از تحويل كروكي تأييد شده و پيكه تاژ آن در مرحله طراحي به پيمانكار ، ناظر مهندسي مي بايست به طور مستمر در كليه مراحل ذكر شده به فرم گزارش دستگاه نظارت و بازرسي شامل حفاري ، گود ، پايه و مهار ، نصب پايه و بتون ريزي دور پايه ها ، نصب طرح هاي شبكه ، كابل و سيم كشي ، نصب ترانس و كليه متعلقات آن نظير برق گير، كت اوت فيوز و غيره بر كار پيمانكار مطابق استاندارد هاي موجود نظارت نمايد و گزارش بازديد ها را به همراه تاريخ بازديد در محل مربوط به هر مرحله نوشته و امضاء نمايد و فرم را در هر مرحله به تأييد رئيس مهندسي ناحيه نيز برساند . ]3[

در صورت وجود اشكال در عمليات انجام گرفته توسط پيمانكار در هر مرحله ، ناظر طي فرمي اشكالات را به پيمانكار اعلام و رونوشت آن را در پرونده دستور كار نگهداري نمايد .

1-8-1- نظارت در مرحله نصب پايه :

پس از تأييد گودهاي حفاري شده پايه ها ، ناظر بايستي مطابق كروكي كه وضعيت نصب پايه ها را از نظر استقرار پايه در حالت ته خطي و يا عبوري و يا زوايا ، عمود بودن دقيق و صاف نمودن آن و قرار گرفته آن در خط ساير پايه ها نظارت نمايد . ]3[

Cm60 + طول پايه 10% = H عمق گود

( مثلاً براي پايه 12 متري )     M 8/1 = cm 180 = cm 60 + 12 × 10% = H عمق گود 

 

1-8-2- نظارت در مرحله نصب طرح ها :

در اين مرحله پيمانكار بايستي مطابق طرح هاي استاندارد عمل نموده و كليه اتصالات را محكم و طبق نظر ناظر نصب نمايد . ]3[

1-8-3- نظارت در مرحله كابل يا سيم كشي :

 در اين مرحله كه در واقع مرحله پاياني احداث شبكه مي باشد پيمانكار بايستي مطابق دستور ناظر و كروكي اقدام به سيم كشي اسپن ها وفاصله ها نموده و رعايت فاصله مجاز از سطح زمين شكم سيم ، فاصله مجاز مهارها و سيم ها از همديگر جهت جلوگيري از القاء احتمالي ، محكم بستن جمپره ها و بانديك نمودن يا اصلي نمودن سيم ها بر روي حفره ها مي نمايد . ]3[

اين مرحله در سيم كشي فشار ضعيف و فشار متوسط اجرا مي گردد . حال اگر شبكه احداث شده داراي ترانس باشد بايستي نظارت بر نصب ترانس و متعلقات آن كه شامل سكوي ترانس ، براكت ها ، كراس آرم ، كت اوت فيوز ، برقگير ، كابل ترانس . در ضمن هماهنگي و رعايت فواصل ميان پايه هاي ترانس نيز بايد در نظر گرفته شود . ]3[

دقت در استقرار سكوي ترانس ، فاصله مناسب سكوي ترانس تا شبكه فشار ضعيف زير ترانس ، بستن طرح و فاصله مناسب استقرار كت اوت فيوز و برقگير ها تا بوشينگ هاي ترانس ، بستن كليه اتصالات مربوط به ترانس شامل كابلشوهاي فشار ضعيف و متوسط و پيچ هاي سكوي ترانس و غيره و اتصالات شبكه متوسط هات لين مسي و زين هاي آلومينيومي به مس و سيم مسي و فرم دادن كابل ترانس با استفاده از زين كابل ترانس و دقت در بستن صحيح كابل نول به شبكه نول سيم زير ترانس و كابل فازها ، و از همه مهمتر نصب سه گراند به طور مجزا :

1)گراند بدنه ترانس

2) گراند برق گيرها

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 79
قیمت : 19000
خرید