iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

بررسی رابطه مؤلفه¬های مدیریت دانش با خلاقیت و رفتار شهروندی سازمانی آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان

نوع : word - قیمت :25000 - تعداد صفحه : 145

بخشی از پایان نامه : 

 

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل اول:  کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- اهمیت موضوع.. 4

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-4-1- اهداف اصلی.. 6

1-4-2- اهداف فرعی.. 6

1-5- سؤالات تحقیق.. 7

1-5-1- سؤالات اصلی.. 7

1-5-2- سؤالات فرعی.. 7

1-6- فرضيات تحقیق.. 8

1-6-1- فرضیات اصلی.. 8

1-6-2- فرضیات فرعی.. 8

1-7- قلمرو تحقیق.. 9

1-7-1- قلمرو موضوعی.. 9

1-7-2- قلمرو مکانی.. 10

1-7-3- قلمرو زمانی.. 10

1-8- تعاريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی.. 10

1-9- چارچوب کلی تحقیق.. 11

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه. 13

2-2- مدیریت دانش... 14

2-2-1- تاریخچه مدیریت دانش... 14

2-2-2- تعاریف مدیریت دانش... 15

2-2-3- مؤلفه­های مدیریت دانش در تحقیق حاضر. 16

2-2-4- اهداف مدیریت دانش... 18

2-2-5- اصول مدیریت دانش... 19

2-2-6- مزایای مدیریت دانش... 19

2-2-7- تئوریهای مدیریت دانش... 21

2-2-8- رویکردهای مدیریت دانش... 22

2-2-9- حوزه­های کلیدی مدیریت دانش... 24

2-3- خلاقیت... 26

2-3-1- تاریخچه خلاقیت... 26

2-3-2- تعاریف خلاقیت... 26

2-3-3- مؤلفه­های خلاقیت در تحقیق حاضر. 27

2-3-4- انواع خلاقیت... 27

2-3-5- فرآیند خلاقیت... 28

2-3-6- توسعه و گسترش خلاقیت... 29

2-3-7- سیر مراحل خلاقیت در افراد. 31

2-3-8- تکنیک­های خلاقیت... 32

2-3-8- موانع خلاقیت... 34

2-4- رفتار شهروندی سازمانی.. 36

2-4-1- تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی.. 36

2-4-2- تعاریف رفتار شهروندی سازمانی.. 36

2-4-3- رویکردهای اصلی در تبیین رفتار شهروندی سازمانی.. 37

2-4-4- عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی.. 38

2-4-5- پیامدهای رفتارهای شهروندی سازمانی.. 39

2-4-6- انواع رفتارهای شهروندی در سازمان.. 40

2-4-7- ویژگیهای کلیدی رفتار شهروندی سازمانی.. 41

2-4-8- ابعاد و مؤلفه­های رفتار شهروندی.. 42

2-5- پیشینه تحقیق.. 47

2-5-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 47

2-5-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 49

2-6- تحلیلی بر پیشینه­ها. 52

2-6-1- ارتباط مدیریت دانش و خلاقیت... 52

2-6-2- ارتباط مدیریت دانش و رفتار شهروندی سازمانی.. 54

2-6-3- مدل تحقیق.. 56

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 57

3-2- روش شناسی تحقيق.. 58

3-3- جامعه آماري.. 59

3-4- تعيين حجم نمونه. 59

3-5- روش‌هاي جمع‌آوري داده­ها. 65

3-6- ابزار سنجش تحقيق.. 65

3-6-1- پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون (2003). 66

3-6-2- پرسشنامه خلاقیت عابدی (1363). 68

3-6-3- پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (1998). 70

3-7- روش اجرا 72

3-8- روش‌ها و آزمون­هاي آماري به كار گرفته شده در تحقيق.. 73

3-8-1- آزمون نرمال بودن داده­ها. 73

3-8-2- آزمون همبستگی.. 74

3-8-3- آزمون t تک نمونه­ای.. 75

3-8-4- آزمون رگرسیون.. 75

3-8-5- آزمون t نمونه­های مستقل.. 76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه. 77

4-2- یافته­های توصیفی.. 78

4-3- یافته­های استنباطی.. 81

4-3-1- نرمال بودن داده­ها تحقیق.. 82

4-3-2- بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق.. 83

4-3-3- آزمون فرضیات.. 85

3-4- یافته­های جانبی.. 89

فصل پنجم: جمع­بندی و نتیجه­گیری

5-1- بحث و نتیجه­گیری.. 96

5-2- موانع و محدوديت­هاي تحقيق.. 105

5-3- پيشنهادها. 106

5-3-1- پيشنهادهاي کاربردی مبتنی بر نتايج به دست آمده از تحقيق.. 106

5-3-2- پيشنهادات پژوهشی.. 108

پیوست­ها

پرسشنامه تحقیق.. 109

منابع

منابع فارسی.. 118

منابع غیرفارسی.. 125

چکیده انگلیسی   125

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

1-1- مقدمه

طبیعت پر شتاب و پویای بازارهای جدید در میان بسیاری از شرکت­ها، مشوقی جهت رقابت خلق کرده، تا به وسیله یکپارچه ساختن و رونق دادن منابع دانشی خود آنها را به مثابه ابزاری برای خلق ارزش پایدار به کار گیرند (گلد[1] و دیگران، 2001). جهان پس از گذار از انقلاب کشاورزی که منبع آن زمین بود و انقلاب صنعتی که منبع آن سرمایه و نیروی کار بود، شاهد انقلاب اطلاعاتی بود که در آن منبع ارزشمند و کلیدی خلق ثروت، دانش است (نیکوکار و حکیم، 1391). به عبارت دیگر، دانش به یکی از نیروهای محرک اساسی برای موفقیت کسب و کار بدل شده است و با مقوله دانش مانند دیگر منابع ملموس به طور نظام­مند رفتار شده و از کاوش در حوزه مدیریت دانش به منظور پیشرفت و تقویت رقابت­پذیری استفاده می­شود (وونگ[2]، ۲۰۰۵).

امروزه دانش یک دارایی ارزشمند سازمانی به حساب می‌آید، که نیازمند مدیریت است. هسته اصلی مدیریت دانش[3]، کسب دانش مناسب برای افراد مناسب و در زمان و ساختار مناسب است. مدیریت دانش موتور جدیدي است که می­تواند شکاف­ها و فاصله­ها را کم کند. مدیریت دانش به عنوان ابزار کلیدي مدیریت قرن جدید در سازمان­ها فراهم­کننده زمینه بازخوانی، ایجاد، پرورش، تسهیم و تبادل، ارتقاي سازماندهی، نگهداري و انتشار دانش در سطح سازمان به ویژه در سطح بخش­ها است که می­تواند سبب شکل­گیري رویکرد خلاقانه شیوه­هاي آموزش، استفاده مؤثر از دانش موجود، آمادگی براي دریافت و استفاده از اطلاعات و دانش نوین در جهت توسعه دانش و فناوري هزاره سوم با توان مقابله با تغییرات سریع دنیاي اطراف شود (جعفري مقدم، 1385). همچنین مدیریت دانش ابزاري سودمند براي سازمان­هاست تا سرمایه خود را توسعه دهند، خلاقیت[4] و نوآوری را تشویق کنند و عملکرد مطلوب را به بیشترین حد برسانند.

آموزش و پرورش به طرق مختلف می­تواند بر خلاقیت مؤثر باشد که یکی از آنها داشتن معلمان خلاق و مبتکر است. معلمان باید بپذیرند که در عصر دانش و اطلاعات و توسعه دانایی و خلاقیت، زندگی می­کنند و لازمه موفقیت آنان در این برهه آن است که به مقوله خلاقیت به عنوان یک مسأله و فرصتی برای پویایی و توسعه بنگرند و از حل مسأله به روش­های سنتی و معمول بپرهیزند.

شرايط كاملاً ناپايدار حاكم بر سازمان­ها و لزوم اثربخشي سازمان­هاي آموزشي، نياز آنها را به نسل ارزشمندي از كاركنان را بيش از بيش آشكار نموده است. نسلي كه از آنها به عنوان سربازان سازماني ياد   مي­شود (ديپائولا[5] و همكاران، 2005). اين كاركنان بدون شك وجه امتياز سازمان­هاي اثربخش از غير اثربخش می­باشند چرا كه سازمان را موطن خود مي­دانند و بدون هيچ چشم­داشتي براي تحقق اهداف علاوه بر نقش رسمي خود عمل كرده و از هيچ كوششي دريغ نمي­كنند (پادساكوف و مكنزي[6]، 2000). مؤسسات آموزشي در عصر حاضر براي مواجه با چالش­ها و شرايط پيچيده به معلماني نياز دارند كه به طور داوطلبانه و اختياري رفتار مي­كنند و براي موفقيت مدرسه، از هيچ تلاشي فروگذار نيستند (ويگودا و گادوت[7]، 2007). اين نوع رفتارها كه از انتظارات رسمي فراتر رفته، اما براي بقاي سازمان ضروري هستند با عنوان رفتار شهروندي سازماني[8] مطرح مي­شوند (بالگرو سومچ[9]، 2004).

 

1-2- بیان مسأله

امروزه عمده­ترين سرمايه سازمان­ها، دانشي است که به آن دسترسي دارند. سازمان­هايي مي­توانند موفق باشند که قادرند مفيدترين، معتبرترين و به­روزترين دانش بشري را در حوزه کسب و کار خود در اختيار گيرند و از آن به نحو احسن استفاده نمايند. دانش به عنوان يک دارايي نامشهود براي هر سازماني ضروري است که بايد با مهارت تمام مديريت شود. در اين ميان مدیریت دانش به عنوان يک فعاليت پيچيده اما ارزش آفرين، پايه و اساس بسياري از راهبردهاي سازماني است (منصوري و همکاران، 1390).

مديريت دانش يعني فرآيند استفاده خلاق، مؤثر و كارآمد از كليه دانش­ها و اطلاعات در دسترس سازمان به نفع مشتري و در نتيجه، به سود خود سازمان (مك دانلد، 1381). بهره­وري، كارايي، توانايي رقابت، خلاقیت و نوآوري، عملکرد و ... مفاهيمي هستند كه با مديريت دانش ارتباط تنگاتنگي دارند و پيامدهاي استفاده از آن به شمار مي­آيند.

خلاقيت ايجاد ايده­هاست و نوآوري به اجرا و عملي ساختن اين ايده­ها گفته مي­شود. گيزلين، معتقد است خلاقيت توانايي شخص در ايجاد ايده­ها، نظريه­ها، بينش­ها، اشياي جديد و بازسازي مجدد در علوم و ساير زمينه­ها است كه از نظر محققان، ابتكاري و از لحاظ علمي، زيباشناسي، فن آوري و اجتماعي، با ارزش قلمداد گردد (نیازآذری و همکاران، 1389).

خلاقيت از مهمترين اهداف آموزش و پرورش و جزء مهم­ترين رسالت­هاي سازمان آموزشي مي­­باشد. در توسعه و تقويت خلاقيت در سازمان­هاي آموزشي، بيش از همه عامل مديريت خلاق و نوآور، مؤثر و اثرگذار است. زيرا نگرش و اعتقاد آموزگاران به خلاقيت و نوجويي در خود و سازمان مي­تواند محيط آموزشي را به كانون تغييرات و نوآوري مبدل سازد. بنابراين اگر آموزگاران مدارس در كنار مهارت­هاي خود از دانش و مهارت خلاقيت و نوآوري نيز برخوردار باشند، زمينه­هاي ايجاد و رشد خلاقيت در مدرسه فراهم مي­آيد (غلام­پور، 1379).

از طرفی هر سازمانی به کارکنانی نیاز دارد که با رفتارهاي فرانقشی خود که به رفتارهاي شهروندي سازمانی موسوم­اند، موجب بهبود عملکرد شده و آن را به سوي تحقق اهدافش که درگرو رضایت مشتري و اعتماد و همکاري بین اعضاست، سوق دهند. رفتارهایی همچون نوع دوستی، جوانمردي، خوش­خویی، ادب و مهربانی و وظیفه­شناسی می­توانند در افزایش رضایت شغلی کارکنان و جذب مشتري مؤثر بوده و موجب افزایش عملکرد و بهره­وري سازمانی شوند. به ویژه که در فرایند مدیریت دانش، روابط نزدیک بین فرستنده و گیرنده دانش و اطلاعات اهمیت بسیاري دارد (دانیالی و همکاران، 1390).

بر اساس مطالب گفته شده و هم چنین با در نظر گرفتن این مهم که کمتر پژوهش جامعی درباره مدیریت دانش، خلاقیت و رفتار شهروندی صورت پذیرفته است، محقق را بر آن داشت تا تحقیق خود در را با تأکید بر مسأله «بررسي رابطه مدیریت دانش با خلاقیت و رفتار شهروندی سازمانی آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان» اجرا و پیاده­سازی کند. پس سؤال اصلي تحقيق را اينطور بيان مي­كنيم: رابطه مؤلفه­های مدیریت دانش با خلاقیت و رفتار شهروندی سازمانی آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان چگونه است؟

 

1-3- اهمیت موضوع

دانایی مهمترین سرمایه هر سازمان است و سازمانی که از این موهبت برخوردار باشد با چالش­هاي موجود بهتر برخورد می­کند و در عرصه رقابت موفقتر عمل می­نماید. عصر حاضر، عصر تحولات و تغییرات شگرف در فناوري­هاست. عصري که ساختار فکري آن آکنده از عمق بخشیدن به اطلاعات و توجه به مشارکت نیروي انسانی خلاق و دانش­گرا به جاي نیروي انسانی عملکردي است. از این رو، مدیریت هوشیار بر آن است، هرچه بیشتر و بهتر از ابزاري به نام دانش براي رویارویی و مقابله با عوامل عدم اطمینان، حفظ موقعیت و ایجاد خلاقیت و نوآوري جهت گسترش عرصه رقابتی خود استفاده کند. این امر مستلزم این است که سازمان با ارج نهادن به مدیریت دانش، آن را به عنوان یک نیاز راهبردي و ضروري براي پیشگامی در عرصه رقابت، در زمره اولویت­هاي برنامه خود قرار دهد (احمدی بالادهی و میرزائی عربی، 1393).

پیشرفت روز به روز صنعت و خدمات و تقاضاهاي جدید که آن را بیش از پیش شتاب بخشیده است، تقابل و ارتباط هرچه بیشتر علم و تجربه را لازم گردانیده است. امروزه دیگر تکیه بر روش­هاي سنتی جهت برآوردن نیازها و تقاضاهاي جدید و فزاینده کافی نیست و آن چه که امروزه بیش از هر زمان دیگري می­تواند سازمان را جهت برآوردن نیازهاي روز و در نتیجه ورود در صحنه رقابت یاري رساند چیزي جز استفاده از علم جدید نیست و جایگاهی که این علم را به صنعت وارد می­کند و آن را بروز می­دهد همانا مدرسه است. در واقع این وظیفه بر عهده مدرسه است که علم روز را به دانش­آموزان عرضه کند تا اینان متخصصین فرداي کشور باشند.

همچنین نقش بنیادین نظام آموزش در فرایند توسعه و تأمین نیروی انسانی و گستردگی اهداف و رسالت خطیر آن در تعلیم و تربیت نو نهالان این مرز و بوم ایجاب می­کند تا نظام­های آموزشی تأکید بسیاری بر پرورش فکر و خلاق بار آوردن یاد گیرندگان، دانش آموزان و دانشجویان داشته باشند. زندگی پیچیده امروزی، هر لحظه در حال نوشدن است خلاقیت ضرورت استمرار زندگی فعال به شمار می­رود. انسان برای خلق نشاط و پویایی در زندگی، نیاز به خلاقیت و ابتکار دارد تا انگیزه تنوع طلبی خود را ارضا کند و زمینه شکوفایی استعدادها و توانایی های خویش را فراهم سازد.

اهميت رفتار شهروندي سازماني نیز در سازمان­هاي مختلف غيرقابل انکار است، اما هنگامي که صحبت از مدارس مي­شود، نگاه­ها به آن موشکافانه­تر و حساستر مي­شود. نقش مدارس در تربيت نيروي انساني آينده و توسعه همه جانبه کشورها، دليل غير قابل انکار بر لزوم بهره­مندي از معلمان برخوردار از رفتار شهروندي سازماني بالا مي­باشد. وظيفه معلمان ارتقاي هر چه بيشتر يادگيري در دانش­آموزان از طريق تدريس است و نظر به ماهيت پيچيده يادگيري بدون شک نمي­توان با انجام وظايفي خاص و از پيش تعيين شده آن را با کيفيتي بالا ايجاد کرد (اپلاتکا[10]، ٢٠٠٩).

ماهيت و مأموريت مدارس، دامنه و عمق تأثيرگذاري فعاليت­هاي آنان و برخورداري از معلمان     حرفه­اي، آن را به سازمانی دانشي تبديل كرده كه دانش موجود در ساختار، فرآيندها و منابع انساني آنها، بر عملكرد مؤثر و دستيابي به چشم­انداز مورد نظر آنها تأثيري چشمگير دارد. از اين رو، امروزه مدارس همانند بسياري از سازمان­هاي ديگر، پياده­سازي نظام­مند مديريت دانش را در اولويت برنامه­هاي راهبردي خود قرار داده است و توسعه رفتار شهروندی سازمانی و افزایش خلاقیت را به منزله يكي از اهداف راهبردي خود دنبال مي­كند. در اين راستا تلاش مي­كنند فرآيندهاي سازماني خود را با اقدامات مديريت دانش پيوند دهند و فرآيند خلق و كسب، سازماندهي، كاربرد و تسهيم دانش را تسهيل كنند.

علاوه بر اهمیت موضوع، نسبتاً تازه و نو بودن آن و علاقه خاص محقق به انجام پژوهش در این زمینه، پژوهش فوق به دنبال بررسی و ارائه راهکارهای به­کارگیری دانش کسب شده است، تا با مدیریت و در دسترس قرار دادن آن با هدف تبدیل دانایی سازمانی، پاسخگویی سریعتر و خلاق و بهبود رفتار شهروندی سازمانی منجر شود.

 

اهداف تحقیق

1-4-1- اهداف اصلی

  1. تعیین رابطه مدیریت دانش با خلاقیت آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان
  2. تعیین رابطه مدیریت دانش با رفتار شهروندی سازمانی آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان

 

1-4-2- اهداف فرعی

1.1. تعیین رابطه خلق دانش با خلاقیت آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان

2.1. تعیین رابطه جذب دانش با خلاقیت آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان

3.1. تعیین رابطه سازماندهی دانش با خلاقیت آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان

4.1. تعیین رابطه ذخیره دانش با خلاقیت آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان

5.1. تعیین رابطه انتشار دانش با خلاقیت آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان

6.1. تعیین رابطه کاربرد دانش با خلاقیت آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان

1.2. تعیین رابطه خلق دانش با رفتار شهروندی سازمانی آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان

2.2. تعیین رابطه جذب دانش با رفتار شهروندی سازمانی آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان

3.2. تعیین رابطه سازماندهی دانش با رفتار شهروندی سازمانی آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان 2.4. تعیین رابطه ذخیره دانش با رفتار شهروندی سازمانی آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان

5.2. تعیین رابطه انتشار دانش با رفتار شهروندی سازمانی آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان

6.2. تعیین رابطه کاربرد دانش با رفتار شهروندی سازمانی آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان

 

1-5- سؤالات تحقیق

1-5-1- سؤالات اصلی

  1. رابطه مدیریت دانش با خلاقیت آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان چگونه است؟
  2. رابطه مدیریت دانش با رفتار شهروندی سازمانی آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان چگونه است؟

 

1-5-2- سؤالات فرعی

1.1. رابطه خلق دانش با خلاقیت آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان چگونه است؟

2.1. رابطه جذب دانش با خلاقیت آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان چگونه است؟

3.1. رابطه سازماندهی دانش با خلاقیت آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان چگونه است؟

4.1. رابطه ذخیره دانش با خلاقیت آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان چگونه است؟

5.1. رابطه انتشار دانش با خلاقیت آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان چگونه است؟

6.1. رابطه کاربرد دانش با خلاقیت آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان چگونه است؟

1.2. رابطه خلق دانش با رفتار شهروندی سازمانی آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان چگونه است؟

2.2. رابطه جذب دانش با رفتار شهروندی سازمانی آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان چگونه است؟

3.2. رابطه سازماندهی دانش با رفتار شهروندی سازمانی آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان چگونه است؟

2.4. رابطه ذخیره دانش با رفتار شهروندی سازمانی آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان چگونه است؟

5.2. رابطه انتشار دانش با رفتار شهروندی سازمانی آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان چگونه است؟

6.2. رابطه کاربرد دانش با رفتار شهروندی سازمانی آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان چگونه است؟

 

1-6- فرضيات تحقیق

1-6-1- فرضیات اصلی

1. بین مدیریت دانش با خلاقیت آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان رابطه وجود دارد.

2. بین مدیریت دانش با رفتار شهروندی سازمانی آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان رابطه وجود دارد.

 

1-6-2- فرضیات فرعی

1.1. بین خلق دانش با خلاقیت آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان رابطه وجود دارد.

2.1. بین جذب دانش با خلاقیت آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان رابطه وجود دارد.

3.1. بین سازماندهی دانش با خلاقیت آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان رابطه وجود دارد.

4.1. بین ذخیره دانش با خلاقیت آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان رابطه وجود دارد.

5.1. بین انتشار دانش با خلاقیت آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان رابطه وجود دارد.

6.1. بین کاربرد دانش با خلاقیت آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان رابطه وجود دارد.

1.2. بین خلق دانش با رفتار شهروندی سازمانی آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان رابطه وجود دارد.

2.2. بین جذب دانش با رفتار شهروندی سازمانی آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان رابطه وجود دارد.

3.2. بین سازماندهی دانش با رفتار شهروندی سازمانی آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان رابطه وجود دارد.

2.4. بین ذخیره دانش با رفتار شهروندی سازمانی آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان رابطه وجود دارد.

5.2. بین انتشار دانش با رفتار شهروندی سازمانی آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان رابطه وجود دارد.

6.2. بین کاربرد دانش با رفتار شهروندی سازمانی آموزگاران مدارس ابتدایی شهر آبادان رابطه وجود دارد.

 

1-7- قلمرو تحقیق

1-7-1- قلمرو موضوعی

این تحقیق به دنبال بررسی موضوعاتی همچون مدیریت دانش، خلاقیت و رفتارشهروندی سازمانی می­باشد.

 

1-7-2- قلمرو مکانی

تحقیق حاضر در کلیه مدارس ابتدایی شهرستان آبادان انجام شده است.

 

1-7-3- قلمرو زمانی

تحقیق حاضر از بهمن 1394 تا شهریور 1395 انجام گردیده است.

 

1-8- تعاريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی

تعریف مفهومی مدیریت دانش: مديريت دانش را مي­توان به عنوان روشي براي بهبود عملكرد،   بهره­وري و رقابت­پذيري، بهبود كارآمد كسب، تسهيم و استفاده از اطلاعات درون سازمان، ابزاري براي بهبود تصميم­گيري، طريقي براي بدست آوردن بهترين روش­ها، راهي براي كاهش هزينه­ها و روشي براي نوآورتر شدن سازمان تعريف نمود (منوریان و همکاران، 1386).

تعریف عملیاتی مدیریت دانش: در این تحقیق مدیریت دانش بر اساس شاخص­هایی همچون خلق دانش (دانش آفرینی)، جذب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش مورد بررسی قرار گرفته شده است. همچنین جهت سنجش مدیریت دانش از پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش شرون لاوسون (2003) استفاده شده است.

تعریف مفهومی خلاقیت: خلاقيت عبارت است از خلق كردن مفهوم و چيزي تازه و منحصر به فرد، به گونه­اي كه مناسب و مفيد، موجب حل يك مسأله، سؤال يا نياز علمي، صنعتي يا اجتماعي شود (پيرخايفي، 1383).

تعریف عملیاتی خلاقیت: در این تحقیق خلاقیت بر اساس شاخص­هایی همچون سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری مورد بررسی قرار گرفته شده است. همچنین جهت سنجش خلاقیت از پرسشنامه استاندارد خلاقیت عابدی (1363) استفاده شده است.

تعریف مفهومی رفتار شهروندی سازمانی: مجموعه­اي از رفتارهاي داوطلبانه و اختياري كه بخشي از وظايف رسمي فرد نيستند، اما با اين وجود توسط وي انجام و باعث بهبود مؤثر وظايف و نقش­هاي سازمان مي­شوند (اپل بام[1] و همکاران، 2004).

تعریف عملیاتی رفتار شهروندی سازمانی: در این تحقیق خلاقیت بر اساس شاخص­هایی همچون نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی و ادب و ملاحظه مورد بررسی قرار گرفته شده است. همچنین سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (1998) استفاده شده است.

 

1-9- چارچوب کلی تحقیق

فصل اول: این فصل تحت عنوان کلیات پژوهش شامل بیان مسأله، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف، سؤالات، فرضیات، قلمرو تحقیق و تعریف واژه­ها و اصطلاحات فنی و تخصصی می­باشد.

فصل دوم: در این فصل به مبانی نظری تحقیق و ادبیات تحقیق پرداخته شده است. تعاریف و مفاهیم مرتبط با سازه­ها و شاخص­های مدیریت دانش، خلاقیت و رفتار شهروندی سازمانی در این فصل آورده شده است. پس از پیشینه تحقیق نیز روابط بین متغیرهای مورد مطالعه بیان شده است.

فصل سوم: در این فصل روش تحقیق و چگونگی اجرای این روش، جامعه و نمونه آماری، روش نمونه­گیری، روش گردآوری داده­ها، روایی و پایایی ابزارگردآوری داده­ها و روش­های آماری مورد استفاده در تحقیق آورده شده است.

فصل چهارم: در این فصل اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفته و بر اساس آنها پاسخ سؤالات تحقیق آورده شده و فرضیه­ها مورد بررسی قرار گرفته است.  

فصل پنجم: در این فصل محقق نتایج به دست آمده در فصل چهار را مورد بحث، تبیین و تحلیل قرار داده و بر اساس آن به ارائه پیشنهادات کاربردی و پژوهشی پرداخته است. همچنین محدودیت­های تحقیق نیز مطرح شده است.

 

 

 

 

فصل دوم:

ادبیات و مبانی نظری تحقیق

 

 

2-1- مقدمه

در دنیای امروز، سازمان­ها مدام در حال تغییر رویه­های خود و کسب مزیت­های رقابتی پایدار هستند. در این راستا مدیریت دانش می­تواند به عنوان ابزار سودمندی برای تحقق اهداف سازمان­ها باشد. در عصر پیشرفت دانش و فناوری که جو سازمانی مدارس در حال تغییر است، برخورداری کارکنان از دانش، اطلاعات، فنون و راهبردهای آموزشی به تنهایی کافی نیست، بلکه سازماندهی، به کارگیری و استفاده به هنگام و بجا از اطلاعات و محیط­های آموزشی ضروری است. مدیریت دانش موتور جدیدی است که می­تواند شکاف­ها و فاصله­ها را بردارد. مؤسسات آموزشی بهره­ور از مدیریت دانش به عنوان اهرمی است که ارتباطات آسان، سریع، مبادله، انتقال اطلاعات در سازمان را پشتیبانی می­کند و می­تواند بیان­کننده نوآوری، توانایی و کارآیی در سازمان­ها به ویژه مدارس باشند (لاهیجانیان، 1384).

در جهان امروز، کارکنان به دانش­هایی نیاز دارند که مبتنی بر اصول علمی باشند و مسئله پژوهش در این حوزه باید بسیار جدی تلقی گردد، امانت معلمی باید به دست کسانی سپرده شود که از دریچه علمی و پژوهشی به مسائل اجرایی نگاه کنند. در نهایت مدیریت دانش باید با خلاقیت و نوآوری آمیخته شود. چرا که در غیر این صورت کارایی و اثربخشی خود را از دست می­دهد (صمدیان و سیدعلوی، 1390).

از طرفی، امروزه سازمان­هایی می­توانند در عرصه­ی جهانی موفق باشند که یادگیری مستمر را سرلوحه کار خویش قرار دهند و اطلاعات و داده­های موجود در سازمان را به چرخش درآورند. در این بین کارکنان به عنوان شهروندان سازمانی با رفتارهایی که بروز می­دهند در این چرخه­ی دانش تأثیر بسزایی دارند و آن را تسریع می­بخشند. رفتارهای شهروندی سازمانی آن­گونه رفتارهایی هستند که با توجه به نظر اورگان کاملاٌ اختیاری و فردی هستند و کارکنان برای اجرای این نوع رفتارها بطور رسمی از سیستم­های تشویقی و تنبیهی موجود در سازمان برخوردار نمی­شوند (حسینی و همکاران، 1389).

از آنجایی که کارکنان به عنوان شهروندان سازمانی یکی از مهم­ترین و قابل تجدیدشونده­ترین منابع سازمان به شمار می­روند، پیشرفت و برتری هر سازمانی وابسته به این است که دانش از طریق افراد کلیدی سازمان، به عنوان آفرینندگان و انتقال­دهندگان دانش، هدایت شود تا در نهایت به ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای هر سازمان منتهی می­گردد (حسینی و همکاران، 1389).

این فصل به بیان مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازد. ابتدا از متغیر مدیریت دانش نام برده می شود و از مؤلفه­های آن یاد می شود. در ادامه با توجه به اینکه مدیریت دانش سبب دسترسی به تجارب، دانش، مهارت­هایی می­شود که در مجموع خلاقیت و نوآوري را در سازمان ایجاد می­کند به تشریح متغیر خلاقیت پرداخته می­شود و در مورد عناصر و تاریخچه خلاقیت سخن به میان می­آید. همچنین انگیزش افراد برای کاربرد دانش خود در سازمان­ها، يکی از مهمترين اولويت­های دست اندرکاران مديريت دانش در جهان می­باشد که مرتبط با مفهوم رفتار شهروندی سازمانی است. لذا معرفی این متغیر و مؤلفه­های آن نیز می­تواند مورد توجه قرار گیرد. مرور پیشینه تحقیق شامل پژوهش­های داخل و خارج کشور در ادامه مطلب آورده شده و پس از آن با تحلیل پیشینه­ها مدل تحقیق ترسیم شده است.

 

2-2- مدیریت دانش

2-2-1- تاریخچه مدیریت دانش

مدیریت دانش از اواخر دهه 1970 مطرح گردید. در اواسط دهه 1980 و آشکار شدن جایگاه دانش و تأثیر آن بر قدرت رقابت در بازارهای اقتصادی اهمیت آن مضاعف شد. در این دهه نظام­های مبتنی بر هوش مصنوعی و نظام­های هوشمند برای مدیریت دانش به کار گرفته شد و مفاهیمی چون فراهم­آوری دانش، مهندسی دانش، نظام­های دانش­مدار و مانند آن رواج یافت. در اواخر دهه 80 سیر صعودی انتشار مقالات مربوط به مدیریت دانش در مجلات حوزه­های مدیریت، تجارت و علوم کتابداری و اطلاع­رسانی را می­توان مشاهده کرد. در همین دوران اولین کتاب­های مربوط به این حوزه منتشر شد. در آغاز دهه 1990 فعالیت گسترده شرکت­های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی در حوزه مدیریت دانش به نحو چشمگیری افزایش یافت. ظهور وب جهانی در اواسط دهه 1990 تحرک تازه­ای به حوزه مدیریت دانش بخشید. شبکه بین­المللی مدیریت دانش در اروپا مجمع مدیریت دانش ایالات متحده فعالیت­های خود را در اینترنت گسترش دادند. در سال 1995، اتحادیه اروپا طی برنامه­ای به نام اسپریت بودجه قابل ملاحظه­ای را برای اجرای طرح­های مدیریت دانش اختصاص می­داد. در حال حاضر مدیریت دانش برای بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان نماد رقابت و عامل دستیابی به قدرت و توسعه است. شرکت­های بزرگ اروپایی از سال 2000 به بعد حدود 55 درصد درآمد خود را به مدیریت دانش افزودند که حاکی از اهمیت دانش و مدیریت آن در عصر حاضر است (حسن­زاده، 1386).

 

2-2-2- تعاریف مدیریت دانش

تعاریف گوناگونی از مدیریت دانش توسط صاحب­نظران مطرح شده است؛ در جدول (2-1) تعدادی از این تعاریف آورده شده است.

 
 

 

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 145
قیمت : 25000
خرید