iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

پروپوزال بررسی تاثیر برنامه¬ریزی استراتژیک و سرمایه انسانی بر نوآوری در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

نوع : word - قیمت :15000- تعداد صفحه : 18

بخشی از پروپوزال : 

بيان مساله :

 

چالش اساسی که در این عصر وجود دارد گذشتن از فضای خالی و عدم قطعیت میان اکنون و آینده است که می­خواهیم آن­جا باشیم. درک آینده در محیط آشوبناک و سیال کنونی، سازمان­ها را نیازمند خلاقیت، بصیرت و برنامه­ریزی هوشمندانه کرده است. روش­ها و مدل­های برنامه­ریزی سنتی، تخمین زدن و روش­های پیش­بینی متعارف که بیشتر با متغیرهای ثابت سروکار دارند دیگر برای درک وضعیت آینده و رقابت در محیط آشوبناک کنونی کارآمد نیستند؛ این مدل­ها و روش­ها بر پایه این پارادایم شکل گرفته­اند که آینده بسیار شبیه امروز یا گذشته خواهد بود(گلدنهویس[1]،2006). بر این اساس هامل و پرهالد(1994)، ضمن تاکید بر اهمیت آینده و لزوم نگاه به آن، رویکرد جدیدی از مدیریت استراتژیک را مطرح کردند که در این پارادایم استراتژی نه به عنوان جایگاه­یابی بلکه به مثابه آینده­پژوهی معرفی شده است که در دنیای مملو از عدم قطعیت بسیار کارا است(تولایی، 1390).

از سوی دیگر نوآوري يك ابزار حياتي توانمندسازي برای خلق ارزش و پايداري مزيت رقابتي سازمان­ها در محيط بسيار پویایی امروزی با پيچيدگي­هاي روزافزون در نظر گرفته مي­شود (سابرامانیام و همکاران[2] ، 2005). سازمان­هاي داراي قدرت نوآوري بيشتر، در پاسخ به محيط­هاي پویا و ايجاد قابليت­هاي جديدي كه به آن­ها اجازه نيل به نوآوري بیشتر را مي­دهد، موفق­تر هستند (مونتس و دیگران[3] ، 2004). نقطه آغازين نوآوري نيز شديدا به دانش، تخصص و تعهد منابع انساني به عنوان ورودي­هاي اصلي در فرآيند خلق ارزش و نوآوري وابسته است.

با وجود اين مشاهدات و مطالعات نشان مي­دهد كه بسياري از سازمان­ها نه تنها نوآور و خلاق نيستند بلكه حتي در هماهنگي با تحولات و پيشرفت­ها و تغييرات عصر حاضر نيز ناتوان مانده و اغلب با شيوه هاي ناكارآمد سنتي اداره مي شوند(مويدنيا،1385: 1).

بقای بلندمدت شرکت‌ها در گرو نوآوری است؛ اما نوآوری با آينده پيوند خورده و هر آنچه با آينده در آميزد لاجرم با عدم اطمينان و ابهام همراه است. با توجه به مطالب ذکر شده در بالا در ایران تا کنون پژوهشی که به بررسی تاثیر سرمایه انسانی و برنامه­ریزی استراتژیک بر نوآوری به طور همزمان بپردازد تاکنون انجام نشده است.

 بنابراین پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می­پردازد و به دنبال پاسخ دادن به این سوالات  است که برنامه­ریزی استراتژیک و سرمایه انسانی چه تاثیری بر نوآوری دارد؟ آیا این تاثیر در شرکت­های ایرانی به صورت معناداری وجود دارد؟[1] Geldenhuys

[2] Subramaniam , Youndt.

[3] Montes, Moreno and Fernandez.

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 18
قیمت : 15000
خرید