iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

زندگینامه خیام

فرمت : ورد - قیمت :3000

چكيده
خيام نيشابوري از انديشمندان و سخن سرايان نام دار ايراني است كه با سروده‌هايي اندك‌، ولي پرمايه‌، آوازه‌ي جهان‌گير يافته و نام خود را در همه‌ي زبان‌هاي زنده‌ي دنيا در گسترده است.
درباره‌ي خيام‌، تاكنون‌، نوشته‌هاي فراوان پديد آمده است. اما درنگ انديشمندانه‌ي او در راز و رمز هستي و پرسش‌هاي حيرت آلود او در پيوند با وجود آدمي و آغاز و انجام او، توجه خيام پژوهان را آن قدر به سوي خود دركشيده است كه آن‌ها را به يك باره از بررسي زيبايي شناسانه‌ي رباعيات خيام باز داشته است. اين بي‌توجهي تا آن جاست كه بسياري‌، به اشتباه‌، مي‌پندارند، سروده‌هاي خيام از ارزش‌هاي زيبايي‌شناسي بي‌بهره‌، يا از آن ديد، كم مايه است.
در اين جستار، كوشش شده تا پيوند هنري واژگان و تصاوير رباعيات خيام براي هماهنگي صورت و معنا در آن‌ها بازنموده شود و عناصر زيبايي‌شناسي سروده‌هاي او در سه قسمت زير واكاوي شود:
الف. پيوند هنري واژگان ب. تصويرسازي ج. تأكيد، تكرار
 نوع فایل : word
اندازه فایل : 21
قیمت : 3000
خرید