iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

انتقادات وارد بر مدل اقتصاد پایه

نوع :word - قیمت : 3000

مختصری از مقاله :

انتقادات وارد بر مدل اقتصاد پایه

با توجه به کاربرد قابل ملاحظه این مدل در عمل ملاحظات و انتقاداتی نیز بر آن وارد شده که در این بخش به بررسی برخی از آنان خواهیم پرداخت. انتقادات وارد بر این مدل را می­توان در پنج مورد زیر خلاصه کرده، هر کدام را به اختصار توضیح می­دهیم.

الف) واحد اندازه­گیری

در این مدل به علت سهولت دسترسی به آمار شاغلان بخش­های مختلف اقتصادی از متغیر تعداد شاغلان برای براورد ضرایب استفاده می­کنند، اما این شیوه در عمل مشکلاتی را پدید میآورد، که از جمله نادیده گرفتن سط دستمزدهاست، زیرا اگر دستمزدهای حقیقی بخش پایه افزایش یابد. تقاضا و احتمالاً اشتغال بخش غیرپایه نیز افزایش خواهد یافت. از آن گذشته در برخی صنایع ممکن است تعداد شاغلان تغییر چندانی نکند، ولی بهره­وری نیروی کار افزایش یافته باشد که این خود باعث افزایش صادرات و رشد بخش غیرپایه خواهد شد. این نکته را نباید فراموش کرد که افزایش مساوی تعداد شاغلان در دو صنعت که مزدهای متفاوتی دریافت می­کنند اثر یکسانی بر صادرات و اقتصاد منطقه نخواهد داشت، همچنین استفاده از تعداد شاغلان، مهارت کارگران استخدام شده را نادیده می­گیرد، در حالی که استخدام یک کارگر ماهر نسبت به استخدام کارگر غیرماهر اثر بیشتری بر بهره­وری خواهد داشت.

ب) عدم ثبات بخش پایه

این مدل با فرض ثبات نسبت پایه در دوره پیش­بینی و براورد ضرایب بر همین اساس، چنین فرض می­کند که در دوره مورد مطالعه مقادیر شاخص­های رشد و ضریب آنها ثابت است، در حالی که عوامل مختلفی از جمله صرفه­جویی­های ناشی از مقیاس و تغییر ضرایب مربوط به مصرف، سرمایه­گذاری و واردات می­تواند نسبت فوق را تغییر دهند. از طرفی ممکن است که نسبت فوق از تغییرات مقادیر گذشته تولید فعالیت­های اقتصادی پایه­ای، که تأثیر آنها هنوز آشکار نشده، تأثیر بپذیرد، زیرا تأثیری که تغییر در فعالیت­های پایه­ای بر روی بخش غیرپایه­ای می­گذارد، معمولاً با تأخیر همراه است و یک واکنش آنی نیست، یعنی ممکن است که تغییر در بخش پایه­ای در همان دوره موجب رشد و رونق بخش غیرپایه­ای نشود، بلکه در دوره­های بعدی اثر خود را بگذارد. پس ممکن است در دوره­هایی که ما نسبت فوق را ثابت فرض می­کنیم، در اثر تغییرات گذشته فعالیت­های پایه­ای تحت تأثیر قرار گرفته باشد.نوع فایل : word
اندازه فایل : 16
قیمت : 3000
خرید