iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

نظام جبران خدمت و بهبود انگیزش کارکنان در شرایط رکود اقتصادی

نوع :word - قیمت : 5000

مختصری از مقاله و فهرست موضوعات :

مقدمه

نظام جبران خدمت

    نظام جبران خدمت که عمدتاٌ بحث حقوق و مزایا در این زیر مجموعه مطرح می گردد،  بخشی از نظام نگه داری منابع انسانی  به حساب می آید.

      نظام جبران خدمت فقط پاداش های مالی نیست بلکه شامل کلیه مزایای مالی و غیرمالی می باشد. البته با توجه به این که فرهنگ و استاندارد زندگی جوامع مختلف، شاخص های خاصی برای کیفیت زندگی و کیفیت کاری دارند،لذا نظام جبران خدمت هر سازمان باید به تناسب شرایط محیط برون  سازمانی و درون سازمانی طراحی وپیاده شود.

فهرست :

مقدمه

تعریف نظام جبران خدمت          

انواع جبران خدمات مالی وغیر مالی      

تئوری های جبران خدمت  

اهداف نظام جبران خدمت  

مفاهیم اساسی در تساوی جبران خدمات مالی

عوامل تعیین کننده جبران خدمات مالی 

مزایا و جبران خدمات  مالی غیر مستقیم   

انواع طرحهای انگیزشی    

تفاوت روشهای جبران خدمت در سازمانهای بزرگ وکوچک

چالش ها و راهکارهای نظام جبران خدمت  

نتیجه گیری و پیشنهاد

 

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 18
قیمت : 5000
خرید