iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

سنسورهای مادون قرمز و کاربردهای آن

نوع :word - قیمت : 9000

قسمتی از پروژه : 

فهرست مطالب:

فهرست مطالب

چکیده : 1

سنسور و اهمیت کاربرد آن. 2

انواع خروجی های متداول سنسوها 4

سنسورهای باینری وآنالوگ.. 6

سنسورهای بدون تماس... 6

مزایای سنسورهای بدون تماس... 7

سنسورهای القائی.. 8

حسگرها در رباتيك... 9

حسگرهاي مورد استفاده در رباتيك:. 9

الف) حسگرهاي تماسي.. 9

ب) حسگرهاي هم جواري.. 10

ج) حسگرهاي دوربرد. 10

د) حسگر نوري (گيرنده فرستنده) 11

امواج فروسرخ. 12

کاربردهاي امواج فروسرخ.. 13

نحوه کار سنسور های مادون قرمز: 14

سنسور مادون قرمز غير فعال: 17

سنسور مادون قرمز فعال: 19

چند نمونه از کاربردهای مادون قرمز. 20

مدار کنترل از راه دور توسط سنسورهای مادون قرمز. 24

قطعات مورد نیاز قسمت فرستنده: 24

قطعات مورد نیاز قسمت گیرنده : 25

نقشه مدار فرستنده : 26

نقشه مدار گیرنده : 27

شمارنده مادون قرمز: 30

توضیح درباره مداروعملکرد: 31

توضیح در مورد خروجی مدار: 33

قسمت فرستنده: 35

قسمت گیرنده: 36

لیست قطعات والمانهای الکتریکی : 37

 

چکیده :

حسگر یا سسنسور المان حس کننده ای است که  کمیتهای  فیزیکی ماننده  فشار، حرارت، رطوبت دما، و... را به کمیت های الکتریکی پیوسته (آنالوگ) یا غیر پیوسته (دیجیتال) تبدیل می کند. در واقع آن یک وسیله الکتریکی است که تغییرات فیزیکی یا شیمیای را اندازه گیری می کند و آن را به سیگنال الکتـریکی تبـــدیل می نماید. سنسورها در انواع دستگاه های اندازه گیری، سیستم های کنترل آنالوگ و دیجیتال مانند PLC  مورد استفاده قرار می گیرند.

عملکرد  سنسور ها و قابلیت اتصال آن ها به دستگاه های مختلف از جمله  PLC  باعث شده است که  سنسور بخشی از اجزای جدا نشدنی دستگاه کنترل اتوماتیک و رباتیک باشد.

سنسورها اطلاعات مختلف از وضعیت اجزای متحرک سیستم را به واحد  کنترل ارسال نموده و باعث تغییر وضعیت عملکرد دستگاه ها می شوند.

در این پروژه به اهمیت کاربرد سنسورهای مادون قرمز و انواع سنسور های موجود در صنعت پرداخته شده است.

 

 

سنسور و اهمیت کاربرد آن

با پیشرفت سریع تکنیک  اتوماسیون و پیچیده تر شدن پروسه های صنعتی و کاربرد روز افزون این شاخه از تکنیک نیاز شدیدی به کاربرد سنسورهای مختلفی که اطلاعات مربوط به عملیات تولید را درک و بر اساس این اطلاعات مقتضی صادر گردد، احساس می شود.

سنسورها به  عنوان اعضای حسی یک سیستم وظیفه جمع آوری  و با تبدیل اطلاعات را به صورتی که برای سیستم کنترل و با اندازه گیری قابل تجزیه و تحلیل باشند به عهده دارند. در سال های اخیر سنسورها به صورت یک عنصر قابل تفکیک سیستم های مختلف صنعتی مورد استفاده قرار گرفته و پیشرف سریعی در جهت جواب گویی به تقاضا های  صنعت در این شاخه از علم الکترونیک انجام پذیرفته است.

سنسور ها جهت تبدیل عوامل  فیزیکی مانند حرارت، فشار،  نیرو، طول، زوایه چرخش، دبی و... غیره به سیگنال های الکتریکی بکار برده می شوند و به همین منظور سنسور های مختلفی که قابلیت  تبدیل این عوامل را به جریان برق دارا می باشند ساخته شده اند.نوع فایل : word
اندازه فایل : 57
قیمت : 19000
خرید