iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

اختلال روان تنی

نوع :word - قیمت : 3000

مختصری از مقاله :

اختلال روان تنی : اختلالی که تحت تاثیر ذهن قرار دارد یا در شدیدترین حالت توسط ذهن ایجاد میشود اختلال روان تنی نام دارد و حوزه ای که به این اختلالها میپردازد در مرز بین روان شناسی و پزشکی قرار دارد روانشناسی تندرستی نامیده میشود.health psychology

ما نظری اجمالی بر اختلالهای روان تنی مانند زخمهای معده ،سرطان ، سل ، آسم ، بیماری قلبی کرنوی ، سردردهای میگرنی ، درد مزمن که واکنشهایی هستند که میتوانند تحت تاثیر افکار و احساسات قرار گیرند خواهیم داشت و دو مورد آن یعنی زخمهای گوارشی و بیماری قلبی کرنوی را بطور دقیق بررسی خواهیم کرد.

علائم جلدیstigmata

علائم جلدی عبارتند از نشانه هایی روی پوست که معمولا با خونریزی و کبودی همراه هستند.اغلب اهمیت مذهبی یا شخصی دارند و علت آنها حالت هیجانی است.ظرف 2000 سال گذشته نزدیک به 300 مورد علائم جلدی گزارش شده اندکه بسیاری از آنها را معجزه دانسته اند.اغلب این موارد در تاریخچه های مذهبی یافت شده اند ولی فقط معدودی از آنها مستند هستند.حالت روانی باعث میشود بدن به گونه ای واکنش نشان میدهد که کاملا جسمانی است نه روانی.

استیون در سن 35 سالگی مجددا در یک بیمارستان بستری شد نیمه شب در تخت خود تقلا میکرد و ظاهرا کابوس دیده بود و دستانش را پشت خود نگه داشته بود و به نظر میرسید سعی دارد آنها را از قید و بندهای خیالی آزاد کند و بعد از یک ساعت تقلا در محوطه بیمارستان ناپدید شد و 20 دقیقه بعد برگشت و هنگامیکه پرستار او را در تخت خودش قرار میداد روی هریک از بازوان او آثاز زخم عمیقی مانند جای طناب مشاهده کرد اما استیون تا آن لحظه از وجود این آثار بی خبر بود.روز بعد این نشانه ها هنوز هم مشهود بودند و سه شب بعد این نشانه ها ناپدید شدند.پزشک او معتقد بود این نشانه ها علائم جلدی هستند که با تجسم رویداد آسیب زای ده سال قبل ایجاد شده اند.برای آزمایش پزشکش او را واداشت تا تحت تاثیر داروی هیپنوتیک تجربه 10 سال گذشته را زنده کند و در حالیکه 45 دقیقه روی تخت به خود میپیچید بعد از چند دقیقه آثار زخم روی هر دو بازوی او ظاهر شدند.به تدریج این آثار عمیقا بریده بریده شدند و بالاخره خون در مسیر آنها جاری شد.صبح روز بعد این نشانه ها همچنان به وضوح مشهود بودند.این نمونه ای بارز از پدیده اساسا روان تنی است.فرایندی که معمولا تصور میکنیم کاملا جسمانی است ولی توسط حالت روانی یادآوری رویداد آسیب زای گذشته ایجاد میشود که با هیجان شدید توام است.

نظری اجمالی بر اختلال روان تنی

تشخیص اختلال روان تنی زمانی صورت میگیرد که1- یک اختلال با آسیب جسمانی شناخته شده وجود دارد و2- رویدادهایی که از نظر شناختی معنادار هستند قبل از اختلال واقع شده و به شروع یا وخیم تر شدن آن کمک میکنند.

زمانیکه اختلال روان تنی بر بیماری جسمانی تاثیر میگذارد معمولا فرد انکار میکند که بیمار است از مصرف دارو خود داری میکند و ممکن است وجود علائم خطر را که احتمالا حالت جسمانی را وخیم تر میکند نادیده بگیرد.نوع فایل : word
اندازه فایل : 19
قیمت : 3000
خرید