iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

فاکتورهای خطرکرد وشیوع ویروس هپاتیت ب در میان زنان باردار ایالت پادشاهی جازان در عربستان

نوع :word - قیمت : 3000

مختصری از تحقیق : 

فاکتورهای خطرکرد وشیوع ویروس هپاتیت ب در میان زنان باردار ایالت پادشاهی جازان در عربستان سعودی

چکیده

پیش زمینه: ویروس هپاتیت ب یکی از مهمترین عاملان وراثتی ابتلا به هپاتیت است. هپاتیت ویروسی درطول بارداری با خطر بالای ابتلا به جنین همراه است. این تحقیق به تعیین شیوع عفونت HBV در زنان باردار می پردازد، ویافته است که فاکتورهای پرخطری در منطقه ی جازان در جنوب عربستان سعودی وجود دارند.

بیماران وروش ها: 537 نمونه ی تصادفی از زنان باردار  باکمتر از 38هفته بارداری، بیمارستان های جازان انتخاب شده و به طور تصادفی در مراکز مراقبت های اولیه در ناحیه ی جازان گزینش شده، وبرای این تحقیق بررسی شده اند. همه ی این زنان برای HBsAg با کاربرد ابزار تست سریع HBsAg مورد غربالگری قرار گرفته اند.

نتایج: شیوع کلی ویروس HBV درمیان زنان 1/4 % می باشد. شیوع این ویروس بنا بر سن افراد نشان می دهد که زنان زیر 20سال آزادانه به HBV مبتلا هستند، درحالی که برای دیگر گروه های سنی شیوع آن با افزایش سن افزایش می یابد. بنابر فاکتورهای پرخطر مرتبط با این ویروس، زنانی که سابقه ی بستری در بیمارستان داشته اند، شاخص آنتی HBV مثبت داشته اند. سابقه ی دندانپزشکی، تزریق خون و سابقه ی جراحی برای این ویروس شاخص متمایزی نمی باشد.

جمع بندی: شیوع ویروس عفونی هپاتیت ب در زنان باردار 1/ 4 % است. سابقه ی بستری در بیمارستان وزردی از فاکتورهای مهمی برای انتقال عفونت محسوب می شوند. این تحقیق توصیف برنامه ی واکسیناسیون هپاتیت ب را برای کاهش خطر HBV درمیان زنان باردار، بیان می کند.

لغات کلیدی: ویروس هپاتیت ب، بارداری، شیوع، فاکتورهای خطرکرد.

1-مقدمه

هپاتیت ب با ویروس آن (HBV) بروز می کند، که ویروسی با دو رشته ی DNA می باشد و با ویروس هپادنا ارتباط دارد. این ویروس در بالاترین غلظت خون یافته می شود و غلظت پایین آن در سایر مایعات بدن مشاهده می شود. این نشان می دهد که، حدود 5% از آلودگی های جهان حاملان مزمن می باشند و نزدیک به 25% ازآنها به عنوان هپاتیت مزمن، سیروز کبدی، و سلول سرطان زای هپاتوسلولی، توسعه می یابند، که هرساله بیش از یک میلیون مرگ و میر در سراسر جهان را نتیجه می دهد.

عفونت ویروسی هپاتیت ب از مشکلات عمومی بهداشتی در کشورهای عربی ست. اکثر این کشورها در خاورمیانه، دارای نسبت متعادل (2تا کمتر از 5%) یا زیاد (بیش از 5%) اندومیسیته ی عفونت HBV می باشند. تحقیقات انجام شده در عربستان سعودی نشان می دهد که شیوع آنتی ژن سطحی هپاتیت ب از 4/7 تا 17% ، با اندومیسیته ی بالا، رده بندی می شود.نوع فایل : word
اندازه فایل : 8
قیمت : 3000
خرید