iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

اخلاق در حسابداری

نوع :word - قیمت : 3000

مختصری از مقاله : 

مقدمه

تمامی حرفه‌های شناخته شده مانند پزشکی ، حقوق، مهندسی برای خود یک آیین رفتار تهیه کرده‌اند هدف اساسی نو تهیه چنین آئین‌های رفتاری ارائه رهنمودهای عملی  به اعضا برای داشتن  طرز تفکر حرفه‌ای به گونه‌ای است که کیفیت ضوابط حرفه آن‌ها را بهبود بخشد آئین رفتار حرفه‌ای مهم‌ترین خط مشی های حرفه را
مشخص نموده و ضامن بقای آن است و نباید شامل ایده‌های ذهنی باشد بلکه باید دارای هدف‌های دست یافتنی و مقررات عملی و قابل اجرا برای کار باشد. (علی مدد مصطفی،1385)

طی سالهای اخیر حرفه‌ حسابداری به سمت وضع مقررات محدود کننده‌تر مانند آیین رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی و یا قانون ساربند اسکلی پیشرفته است و در کنار آن نیز بسیاری از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش  حسابداری ، درس اخلاق حرفه‌ای را به مجموعه عناوین درسی خود افزوده‌اند. . (علی مدد مصطفی،1385)

   چنانچه در یک حرفه اخلاق حرفه‌ای1 وجود داشته باشد آن حرفه پیشرفت خواهد کرد  و گرنه باید منتظر نابودی آن رشته باشیم.

 

2- اهمیت و ضرورت تحقیق :

وجود ایین رفتار حرفه‌ای صاحبکاران و جامعه مطمئن می‌سازد  که حرفه می‌‌خواهد استاندارد عمل خوبی داشته باشد و هر یک از اعضا را به رعایت آن ملزم می‌کند تا در حرفه خود موفق باشد و  هر حسابدار خود مجموعه‌ای از باورهای اخلاقی
ندارد که از آن پیروی کند پس بنابراین یک سری اخلاق و ضوابط وجود داشته باشد. که
مطابق آن رفتار کند تا یک حسابدار حرفه‌ای باشد.(Holmes S, Sunstein CR 1999).

 

3- اهداف:

هدف آغازین و کلی حسابدار ارائه اطلاعاتی درباره فعالیت‌های اقتصادی یک سازمان با یک شخص بوده است و بررسی لزوم گنجاندن درس اخلاق حسابداری را
در برنامه درسی رشته حسابداری است. (شورورزی محمد،1387)

4- تعاریف نظری و عملی مفاهیم:

درستکاری: حسابدار باید در انجام کارهای خود درستکار باشد یعنی این‌که صادق باشد برخورد صحیح داشته باشد اینچنین است که می‌تواند به حرفه
خود کمک کند اصلاً تا این اصل نباشد اصول دیگر هم نخواهد بود لازمه دستیابی به
سایر اصول درستکار2 بودن است.

بی طرفی: حسابدار رسمی باید بی‌طرف باشد و نباید اجازه دهد
هر گونه پیش‌داوری  ، جانبداری، تضاد منافع یا نفوذ دیگران، بی‌طرفی دور را در ارائه خدمات حرفه‌ای مخدوش کند و باید واقعیات را در نظر بگیرد لازمه این‌که یک حسابداری اصل بی‌طرفی را رعایت کند این است که
درستکار باشد. (امیرخانی کوروش،1388)

صلاحیت و مراقبت حرفه‌ای: حسابدار حرفه‌ای باید خدماتی را تقبل کند که توان ایفای آن را داشته باشد و در موارد لازم بتواند از همکاری یا مشورت دیگران استفاده کند حسابداری حرفه‌ای باید دانش و مهارت حرفه‌ای خود را درزمینه تحولات  تا روشها و تکنیک‌های جدید و قوانین و مقررات به سطحی ارتقا دهد که صاحبکار یا کارفرمای وی اطمینان یابد که از خدمات حرفه‌ای کارآمدی برخوردار می‌شود. (Barua A 2006).

رازداری: حسابدار رسمی باید به محرمانه بودن اطلاعاتی که در جریان ارائه خدمات حرفه‌ای خود بدست می آورد توجه کند و نباید چنین اطلاعاتی را بدون مجوز صریح صاحبکار یا کارفرما استفاده و یا افشا کند مگر آن که از نظر قانونی یا حرفه‌ای حق و یا مسئولیت  افشای آن را داشته باشد.نوع فایل : word
اندازه فایل : 7
قیمت : 3000
خرید