iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

آسيب شناسي اجتماعي دانشجويي(اعتياد به مواد مخدر)

نوع :word - قیمت : 5000

بخشی از تحقیق : 

اعتياد به مواد مخدر

1-   ابزاري  براي نابودي هويت ديني و ملي:

امروزه اعتياد يكي از ابزارهاي كارساز و كاري مؤثر  براي از بين بردن هويت ديني و ملي در دست استكبار و دشمنان  ملت ها مي باشد. اين  بلاي  بزرگ قرن كه كاركرد آن كمتر از جنگ هاي جهاني نيست امروزه همانند امراض و بلاهايي مثل ايدز ، به جان ملت ها خصوصاً جوانان افتاده است ، كه بنيان جامعه را از هم مي پاشد،  خانواده ها را دچار تزلزل و در معرض نابودي قرار داده است.

دشمن با اشاعه و ترويج اعتياد و معتاد كردن جوانان،كارهاي خلاف و نامشروع ديگر را هم سازماندهي مي كند  تا تيشه به ريشه نظام اجتماعي و هويت ديني و ملي ما بزند.

    امروزه اعتياد ، ويژه گروه خاص و طبقه خاص نمي باشد بلكه بطور فراگير و عام در ميان همه مردم و همه قشرها خصوصاً جوانان راه يافته و همه را درمسير تباهي قرار داده است.

 بني آدم اعضاي يك پيكرند           كه در آفرينش ز يك گوهرند

چو عضوي بدرد آورد روزگار         دگر عضوها را نماند قرار

2-   بلاي هستي سوز :

« از نظر آسيب شناسان اجتماعي اعتياد به مواد مخدر به عنوان نابساماني اجتماعي ، پديده اي است كه بدان « بلاي هستي سوز» نام نهاده اند. زيرا ويرانگري هاي حاصل از آن زمينه ساز سقوط بسياري از ارزش ها و هنجارهاي فرهنگي و اخلاقي مي گردد و سلامت جامعه را به مخاطره مي اندازد و هر سال اين بلاي خانمان برانداز قربانيان بي شماري را به آغوش سرد خاك مي نشاند.»

تحقيقات تاريخي نشان داده است  كه استفاده از مواد مخدر در گذشته صرفاً به بزرگسالان محدود بود و نوجوانان و جوانان به آن روي نمي آورند.مصرف مواد مخدر به طور پراكنده در مراسم اعتقادي و مذهبي منحصراً توسط گروههاي خاصي در شرايط معيني صورت مي گرفت. اما بعدها هنگامي كه مرفين، هروئين وكوكائين  به بازار آمد ، مواردي از اعتياد و جوانان نيز مشاهده شد.

در دهه 1960 تعداد معتادان به اين پديده آنقدر اندك بود كه توجه اجتماعي   را درمقايسه وسيع به خود جلب نمي كرد اما در اوايل 1970  استفاده از مواد مخدر ناگهان در ميان جوانان و نوجوانان شايع شد و به صورت مسأله اي جهاني درآمد و ابعاد همه گير آن به صورت يك موج از قاره اي  به قاره ديگر گسترش يافت و در دنياي  هيپيگري  ماري جوانا ( حشيش، بنگ) وسيله اي براي تفريح اشتراكي وگروهي شد و همراه با موسيقي و عشق به عنوان سه ركن اساسي فرهنگ هيپي ها متجلي گرديد.»1  

3-  دود از خوابگاه بلند مي شود:

امروزه  آمار نشان مي دهد  كه گروه كثيري از جوانان خصوصاً دانش آموزان و دانشجويان كه قشر عظيمي از جوانان راه يافته به مراكز آموزش و پرورش يا آموزش عالي را تشكيل مي دهند حداقل يكبار استفاده از مواد مخدر را تجربه كرده اند.

مقاله اي با عنوان « دود از خوابگاه بلند مي شود » با قلم آقاي حامد فرحبخش در روزنامه جام جم 6 اسفند سال 1382 چاپ مي گردد كه در آن آمده است : 5/72 درصد جوانان بعد از ورود به دانشگاه براي نخستين بار مواد مخدر را تجربه  مي كنند و آمار ديگري نشان  مي دهد كه در سال تحصيلي 80-79 ،47  درصد از كل دانشجويان كشور از مواد مخدر غيرازسيگار استفاده كرده اند.

 

او در بخش ديگري از اين مقاله آورده است :

« در نخستين روزورود به خوابگاه دانشگاه با فهرست بلند بالايي از كارهايي كه بايد و نبايد انجام داد روبه رو مي شويد كه همراه با فرم تقاضاي ثبت نام خوابگاه به شما مي دهند، صداي ضبط بلند نباشد، نوار غير مجاز گوش نكنيد ، پوشيدن  شلوارك و ركابي ممنوع است ، استفاده از مواد مخدر و مشروبات الكلي ممنوع است ، آوردن ميهمان ممنوع است و… و شما هم امضاء مي كنيد  و تعهد مي دهيد ، خانواده تان هم كه همراه شما آمده اند فكر ميكنند كه شما  از همه جهت مورد مراقبت و كنترل قرار مي گيريد و با خاطري آسوده به شهر خود بر مي گردنند. غافل از اينكه  اين تابلو تزييني است و اينجا خودش شايد نخستين جايي باشد كه دانشجوي عزيز با واژه هاي سيگار و سيگاري و تل آشنا مي شود .»

در بخش ديگري از اين مقاله آمده است :

« بسياري از دانشجوياني كه به دام اعتياد گرفتار مي شوند، ديگر نمي توانند درست و حسابي درس بخوانند  نشئگي و شب بيداري با حل تمرينات و كوئيز دادن و شركت در كلاسهاي پشت سر هم كه پدر يك آدم سالم را درمي آورد ، جور در نمي آيد و بنابراين بيشتر آنها موفق نمي شوند درسشان را تمام كنند  چندين ترم پشت سرهم مشروطي و بعد اگر شانس بياورند يك مدرك معادل و تمام . حالا با چه رويي بايد برگردم ، و جواب آن همه اميد بستن و پول خرج كردن اين شد؟ اين سوال بي جوابي است كه بيشتر دانشجوياني كه دچار اين مشكل هستند از خودشان مي پرسند اين گروه با كلك هاي مختلف سعي در ماندن در خوابگاه  دارند و بيشتر بچه هاي خوابگاهي آنها را انگل هاي خوابگاه مي دانند»

4-فراواني سني مصرف مواد مخدر : خطر شيوع بيماري خانمان سوز در بين جوانان آنقدر زياد گرديده است كه طبق اظهار نظر يكي از مديران كل بهزيستي كشور1 ، /000/600 دانش آموز در خطر اعتياد گرفتار گرديده اند و مصرف مواد مخدر در كشور را در ميان جوانان25 تا 35 ساله اعلام مي كند.

او مي گويد : فراواني سني مصرف مواد مخدر در كشور بين 25 تا 35 سال است و در ميان اينها و نوجوانان 15 ساله و گاهي كم سن و سال تر معتاد هم ديده مي شود.

اين مقام مسئول در زمينه علل گرايش جوانان به مواد مخدر  مي گويد: بيش از 70 درصد از جوانان معتاد ، به دليل ارتباطي كه با دوستان ناباب خود دارند به دام اعتياد مي افتند.

همچنين ترك تحصيل ، رفت و آمد  با افرادي كه به هر نحو با مواد مخدر سروكار دارند ، نداشتن برنامه ريزي مناسب براي اوقات فراغت و در محيطهاي آلوده قرار گرفتن از ديگر مواردي است كه زمينه گرايش به اعتياد در جوانان و نوجوانان را افزايش مي دهد.

 ايشان  اعتياد را بزرگترين خطر جوامع و دومين تجارت پس از اسلحه دانست و گفت : مواد مخدر بعد از مواد خوراكي بيشترين مصرف را دارا است و دو ميليون معتاد كشور را  « جمعيت پرخطر » نامگذاري كرد و گفت : بقيه جمعيت كشور «جمعيت در خطر » هستند كه بيشتر سياستهاي در اين راستا بايد  در زمينه پيشگيري از اين جمعيت زيادتر متمركز شود.

ايشان در اين راستا اظهار مي دارد:

« بر اساس آمار منتشر شده  از دفتر پيشگيري از مواد مخدر، حدود 600 هزار دانش آموز كشور در مقاطع مختلف در معرض اعتياد قرار دارند.»

 

5-مواد مخدر جديد:

امروزه بايد به جوانان هشدار داد كه موامخدر منحصر به ترياك ، حشيش يا هروئين نيست بلكه  سوداگران مرگ و قاچاقچيان با شيوهها [ ي] گوناگون و تغيير ماهيت اين مواد به نوع ديگر داروئي آنها را بين جوانان و نوجوانان توزيع مي نمايند.

يكي از  كارشناسان انتظامي اجتماعي مي گويد:

« مواد اعتياد آور از جهت نوع به دو دسته مجزا تفكيك مي شوند ، يك دسته مواد طبيعي نظير هروئين ، ترياك ، حشيش و كوكائين و دسته ديگر مواد صنعتي نظير «ال. اس. وي » ، « اكستازي» ، « ج.اچ.بي» و متادون .»

 ايشان مي گويد: آسيبهاي اجتماعي جسمي و رواني مواد اعتياد آور صنعتي وشيمياي به مراتب مهلكتر  از موادي است كه ريشه طبيعي دارند و جوانان بايد مراقب  سوداگران مرگ و افراد سودجو  باشند زيرا آنها اين نوع مواد مخدر را  به اسامي فريبنده اي مثل « سوپرمن»  «مرسدس»  « ورساچ»  « كراس »  «شنل» «المپيكس» « لاو» و «مگا» در بسته بنديهاي شيك به آنها مي فروشند.

 وي در خصوص آثار مخرب چنين دارويهايي مي گويد:

« اين فرصتها براي لحظه اي كوتاه ادراكهاي حسي را افزايش مي دهند اما در ادامه  و حتي تا پايان عمر  عوارض جبران ناپذيري نظير اختلال در تمركز فكري، ديدن تصاوير يا شنيدن صداهايي كه وجود ندارند،  اضطراب ، تحريك پذيري، توهم ، جنون ، لرزش ، از بين رفتن اشتها ، تعرق، افزايش حجم قلب و نارسايي آن ، انبساط ماهيچه ، بيماريهاي كبد ، از دست رفتن كنترل اعمال اختياري بدن، جويدن لبها و انگشتان تا زخمي شدن انها در مواردي حتي موجب مرگ مي شود.»

ايشان تصريح مي كند: « اثرات اين قرصها  به مراتب  خطرناكتر از موا مخدر طبيعي است در حالي كه بسياري از جوانان فكر مي كنند مصرف اين قرصها مضرات كمتري نسبت به هروئين ، ترياك و… دارد و از سويي ديگر چون براي استعمال اين مواد نياز به ابزار خاصي نيست داراي رواج بيشتري هستند.»

6-انواع مواد مخدر و اثرات مخرب جسمي و رواني آنها .

اعتياد را مي توان يك مسموميت مزمن دانست كه براي شخص و هم براي خانواده و جامعه اش مضر است.

انواع آن به شرح زير است:

1-   ترياك : كه بيشتر در بين افراد مسن درگذشته معرف آن رواج داشته اما امروزه در بين جوانان و نوجوانان توزيع و مصرف مي گردد، ماده اي خواب آور بوده و شخص معتاد از مصرف آن احساس لذت ونشاطي «نئشگي» مي نمايد. معرف آن به تدريج باعث افزايش طلب مي گردد و فرد لحظه اي به خود مي آيد كه قادر به ترك آن نيست .

2-   مرفين:  كه از ترياك گرفته مي شود و بدو صورت مايع و پودر مصرف مي گردد، مصرف اين مواد در بين جوانان زياد است و ماده اي خواب آور و اثرات ترياك را دارد.

3-  هروئين: اين مواد از تركيبات شيميايي ساخته شده و اثرش سه برابر مرفين بوده و خواب آور است ، شخص معتاد هميشه در حال چرت زدن مي باشد و چشمهاي خواب آلود دارد.   

4- كوكائين : موادي تحرك زا ، توهم آور و اغفال كننده است ، كساني كه به اين دارو معتاد مي شوند معمولاً ساديسم جنسي پيدا مي كنند و بهمين دليل افراد بسيار خطرناكي هستند معتاد پس از مصرف اين دارو احساس شعف  زايد الوصفي پيدا مي كند و شاد مي شود و لذت جنسي او تشديد پيدا مي كند ، اثرات جسمي آن كم است در حاليكه از نظر رواني اثراتش از هروئين بيشتر است. 

 

 نوع فایل : word
اندازه فایل : 35
قیمت : 5000
خرید