iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

رابطه هیجان و یادگیری

نوع :word - قیمت : 3000

بخشی از مقاله :

مقدمه

هیجان توجه فرد را کنترل می کند و بر انگیزش او برای یادگیری، انتخاب راهبردهای یادگیری و خود تنظیمی یادگیری اثر می گذارد. بنابراین، هیجان ها بخشی از هویت دانش آموزان هستند و بر رشد شخصیت، سلامت روان شناختی و سلامت جسمانی آنان تاثیر گذارند. از منظر آموزشی و پرورشی، هیجان ها مهم هستند، زیرا یادگیری و پیشرفت دانش آموزان را تحت تاثیر قرار می دهند. اما هیجان دانش آموزان زمانی مثبت تلقی می شود که در راستای تحقق هدف های آموزشی و پرورشی مورد توجه قرار بگیرد.

کلاس درس مکانی هیجانی است که دانش آموزان می توانند هیجان های فراوانی را در آن تجربه کنند. برای مثال، در خلال مطالعه برانگیخته شوند، به موفقیت خودشان امیدوار شوند، نسبت به دستاوردهایشان احساس غرور کنند، از کشف راه حل مسائل شگفت زده شوند، به هنگام شکست در امتحانات دچار اضطراب و نگرانی شوند، از کسب نمرة پاییین شرمنده یا درخلال درس بی حوصله شوند. هیجان های اجتماعی مانند تحسین، همدلی، عصانیت، بی احترامی، یا حسادت نسبت به هم کلاسی ها و معلمان نیز درکلاس نقشی به عهده دارند. وانگهی، دانش آموزان بسیاری از هیجان های (مانند ناراحتی های خانوادگی) خود را با خودشان به کلاس درس می آورند و همین امر، تأثیر منفی زیادی بر یادگیری آنان می گذارد.

در این تحقیق، دربارة هیجان هایی که دانش آموزان در مدرسه تجربه می کنند، صحبت خواهد شد، طبیعی و ذاتی بودن هیجان ها، کارکردشان در یادگیری دانش آموزان، اولویت بندی هیجان ها، روش های برای به نظم در آوردن هیجان ها، تاثیر معلمان، درس ها، آزمون ها، هم کلاسی ها و خانواده بر هیجان های دانش آموزان. سپس بر پایه پژوهش های معتبر علمی، رهنمودهایی درباره بحث هایی که صورت می گیرد، ارائه می شود به واسطه آن ها معلمان می توانند هیجان های دانش آموزان را درک کنند، برای رشد هیجان هایی که به یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنان کمکمی کند بکوشند و از بروز هیجان هایی که در فرایند یاددهیی یادگیری سودمند نیستند ، پیشگیری کنند.

هیجانها و عواطف یادگیرنده (دانش آموز و دانشجو) در تمام فعالیت های او در محیط مدرسه موثرند. هرگاه برنامه مدرسه برای او مناسب باشد او از فعالیت های خویش لذت خواهد برد و نسبت به آنه خوش بین بوده برای ادامه آنها خواهد کوشید. از طرف دیگر، چنین برنامه ای یادگیرنده را با ترس و اضطراب ناشی از شکست مواجه نخواهد ساخت زیرا او خود فعالیت می کند، لذت می برد، علت های شکست خود را شخصاً در می یابد و به جبران آن می کوشد. به همین سبب می گویند «یادگیری همان قدر که یک امر ذهنی و هوشی است یک امر عاطفی نیز می باشد».

معلم، برای اینکه کارش بهتر باشد، باید به هیجانها و عواطف موجود در کلاس خویش، که شامل خودش نیز هست حساس باشد. او باید بتواند دانش آموزان را به عنوان یک عده اشخاص بپذیرد که خود را دوست می دارند و مانند خود معلم، دارای احساسات هستند. او باید عملاً نشان دهد که به احساسات دانش آموزان ارج قایل است و هر یک از ایشان برای او ارزش و اهمیت دارد.

از این رو، مطالعه و شناختن احساسات و عواطف محصلان بسیار مهم است و هر معلم باید رشد و تکامل هیجانی و عاطفی عادی را بشناسد و اختلالهای عاطفی و اثر آنها را در بهداشت عقلی دانش آموزان بداند. زیرا معلم بیش از دیگران مسئول توجه و در صورت امکان درمان ناراحتی های عاطفی دانش آموزان می باشد و همواره باید این اصل مسلم را در نظر بگیرد که پیشگیری مقدم بر درمان است. از طرف دیگر، چگونگی رشد اجتماعی، ذهنی و تکامل شخصیت هر فرد از چگونگی رشد و تکامل عاطفی او متأثر می شود بطوری که می توان گفت تقریباً رفتار هر فرد زیر فرمان احساسات و عواطف او می باشد. از این رو، رشد هیجانی و عاطفی را پیش از رشد اجتماعی و شخصیت مورد بحث قرار می دهیم.

تعاریف

هیجان

اصطلاح هیجان از ریشه لاتین Emovere   به معنی حرکت، تحریک و حالت تنش مشتق شده است. هیجان در زبان متداول با شور، احساس، انفعال و عاطفه معادل است (پورافکاری، 1373). 

  در حال حاضر دو نوع کاربرد برای این واژه وجود دارد: 

1ـ اصطلاحی پوششی برای تعداد نامعيني از حالات ذهنی. این همان معنایی است که ضمن صحبت از عشق، ترس و نفرت مورد نظر است. 

2ـ برچسبی برای زمینه‌ای از تحقیقات علمی که به بررسی عوامل محیطی، فیزیولوژیکی و شناختی این تجربیات ذهنی می‌پردازد.

یادگیری

یادگیری در تعریف ارنست راپیکِت هیلگارد و مارکویز و جمعی از همکاران و روان شناسان اینگونه تعریف شده است:  یادگیری عبارتست از تغییر نسبتاً پایدار در احساس، تفکر و رفتار فرد که بر اساس تجربه ایجاد شده باشد. رفتارگرایانی از قبیل جان واتسون و اسکینر سرشت انسان را انعطاف‌پذیر می‌دانستند، و معتقد بودند که در رشد، یادگیری نقش اصلی را ایفا می‌کند، چنانکه آموزش اولیه می‌تواند صرف‌نظر از آن‌چه کودک از استعدادها، تمایلات، علاقه‌ها، توانایی‌ها، نژاد و اجداد به ارث برده، او را به هر نوع بزرگ‌سالی تبدیل کند(روپیکوت و هیلگارد،  ترجمه حسن رفیعی، 1362).

 

یافته های پژوهشی و تحقیقات پیشین

یافته ها نشان داده است که دانش آموزان بسیاری از هیجان ها را در ضمن درس، درحال مطالعه، و شرکت در آزمون ها یا امتحان ها تجربه می کنند. این هیجان ها می توانند مثبت یا منفی و از درجه شدت متفاوتی برخوردار باشند. برخی از این هیجان ها از خارج کلاس درس (زندگی بیرون از کلاس یا مدرسه) وارد کلاس درس می شوند و برخی دیگر ریشه در فعالیت های کلاس درس دارند. چهار گروه از هیجان ها ارتباط ویژه ای با یادگیری دانش آموزان دارند که عبارتند از :

هیجان های پیشرفت تحصیلی که به فعالیت های تحصیلی و نتایج آن ها (موفقیت یا شکست) مربوط می شوند. برای مثال می توان از لذت ناشی از یادگیری، امید و غرور ناشی از موفقیت، و اضطراب و خجالت مربوط به شکست نام برد. هیجانهای پیشرفت تحصیلی در جلسات آموزشی، به ویژه هنگامی که موفقیت و شکست برای دانش آموزان اهمیت زیادی دارد، به وضوح قابل مشاهده است.

هیجان های مربوط به نوع درس و مباحث آن مانند همدردی با یکی از شخصیت های اصلی داستان خوانده شده در کلاس درس، اضطراب ناشی از آگاهی درباره بیماری های مهلک و عوامل آن و خشنودی حاصل از شرکت در یک بحث هنری که در کلاس درس رخ می دهد. این گونه هیجان ها می تواند عامل علاقه دانش آموزان به موضوعات و ملزومات درسی مرتبط به آن شود.

هیجان های اجتماعی که به ارتباط با معلمان و سایر دانش آموزان درکلاس درس (مانند دوستی، همدلی، ناراحتی و دلخوری ) مربوط می شود. این نوع از هیجان ها در تعاملات دانش آموز – معلم – دانش آموزی و یادگیری گروهی اهمیت خاصی دارد.نوع فایل : word
اندازه فایل : 12
قیمت : 3000
خرید