iNetDoc

کامل ترین منبع دانلود مقاله و تحقیق

زنان و نقش آنان در كارآفريني، اشتغال و چالش های پیش رو

نوع :word - قیمت : 3000

بخشی از مقاله :

مقدمه

اطلاعات قابل دسترسي در مورد ويژگي‌هاي اشتغال زنان در ايران پيش از همه هشدار مي‌دهد كه تغييرات اساسي در ديدگاه‌هاي موجود نسبت به کارآفرینی و اشتغال و تعريف آن ها لازم است، تا حداقل زنان نيز در زمره‌ی جمعيت فعال اقتصادي شمارش شوند. اين تغييرات جز با ملاحظه‌ی برنامه‌هاي توسعه و سياست‌گذاري‌ها در سطح كلان ميسر نخواهد شد. بنابراين برنامه‌ريزي، بيشترين نقش را در اين بُ‍‍‍‍عد خواهد داشت.

وقتي بحث از اشتغال و کارآفرینی زنان به ميان مي‌آيد، تعداد زنان كارمند به ذهن متبادر مي‌شود، در حالي كه بالاترين ميزان اشتغال به زنان روستايي و خوداشتغال و کارآفرین شهري اختصاص دارد. بنابراین یکی از مهم‌ترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا می‌باشند. با توجه به این‌که نیمی از کل جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند و دو سوم ساعات کار انجام شده توسط زنان صورت می پذیرد، تنها یک دهم درآمد جهان و فقط یک صدم مالکیت اموال و دارایی‌های جهان به زنان اختصاص یافته است. عدم مشاركت زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌تواند مشكلي بر سر راه توسعه‌ی كشور تلقي گردد. ضرورت کارآفرینی زنان را بايد با افزايش و گسترش فرصت‌هاي شغلی بر مبنای خلاقیت كه بار فرهنگي-ارزشي آن قابل كنترل است، پاسخ مثبت داد و از آنجا كه زنان داراي طبع لطيف و مادرانه اي هستند بايد شغلي را انتخاب نمايند كه براي آن از هر حيث آمادگي داشته باشند.

 

مفهوم کارآفرينی

امروزه واژه‌ی کارآفرینی مفاهیمی همچون نوآوري، مخاطره‌پذيري، ايجاد يا تجديد ساختار يك واحد اقتصادي و اجتماعي، رضايت‌شخصي و استقلال‌طلبي را به ذهن متبادر می‌سازد. همه بر ايـن  باورنـد كـه كارآفرينی (Entrepreneurship) موتور محركه‌ی توسعه‌ی اقتصادي كشورهاي توسـعه يافته و در حال توسـعه است. کارآفرینی فرآیند ایجاد و دستیابی به فرصت‌ها و دنبال‌کردن آن‌ها بدون توجه به منابعی است که در حال حاضر موجود است. یکی از جنبه‌های اصلی کارآفرینی شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌ها برای گسترش شرکت‌های کوچکتر است. كارآفريني عبارت است از فرآيند نوآوري و بهره‌گيري از فرصت‌ها، باتلاش و پشتكار بسيار و همراه با پذيرش ريسك‌هاي مالي، رواني و اجتماعي كه با انگيزه كسب سود مالي، توفــيق‌طلبي، رضايت شخصي و اســتقلال صورت پذيرد (هيسريچ، 1985).

 اهميت‌ كارآفريني‌‌ از نظر ايجاد اشتغال برای زنان

زنان در کشورهای رو به توسعه، امید اول برای ارتقای خانواده‌ها و رشد و توسعه‌ی کشورهای خود محسوب می‌شوند. موفقیت زنان كارآفرين در جوامع نه ‌تنها سبب سودهای اقتصادی می‌شود، بلکه منافع اجتماعی و فرهنگی هم ایجاد می‌نمایند. زنان به دلایل متعدد از جمله بیکاری و کاهش دستمزدها و نارضایتی از شغل قبلی، وارد کارآفرینی می‌شوند. چون کارآفرینی راهی برای برون‌رفت از بیکاری معمول است.

سه دليل مهم كشورها براي توجه به مقوله كارآفريني، توليد ثروت، توسعه تكنولوژي و اشتغال مولد است. درحالي كه در كشور ما به اشــتباه اين مفهوم صرفاً با اشتــغال‌زايي مترادف‌شده و فقط براي حل مشكل اشتغال به سمت كارآفريني پيش مي‌رويم. در اواخر دهه‌ی70 در بسياري از كشورهاي پيشرفته به علت تغيير در ارزش‌ها و گرايش‌هاي جامعه و تغييرات جمعيت شناختي، موجي از كسب و كارهاي كوچك و افراد خود اشتغال به وجود آمد. همچنين‌ مطالعات‌ در ايران‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ در فاصله‌ سال‌هاي‌ 75 ـ 1355 هجري‌ شمسي‌ بيشترين‌ ميزان‌ اشتغال‌ جديد در اقتصاد ايران‌ به‌ شكل‌ كاركنان‌ مستقل‌ (خويش‌ فرما) بوده‌ است‌. متأسفانه‌ به دليل‌ عدم‌ حمايت‌ از اين‌ كارآفرينان‌ و سوق‌ دادن‌آنها در مسير رشد و توسعه، بزرگترين‌ چالش‌ اقتصاد ايران‌ در دهه‌ی‌ 1380 به بعد بحران‌ بيكاري‌ است. در حالي‌ كه‌ اگر در فاصله‌ 20 سال‌ مذكور حمايتي‌ جدي‌ از كارآفرينان‌ صورت‌ مي‌گرفت‌، به‌ گونه‌اي‌ كه‌ هر يك‌ تنها يك‌ نفر ديگر را به‌ استخدام‌خود در آورند، در اين‌ صورت‌ بزرگترين‌ مشكل‌ اقتصادي‌ دهه‌ی‌ 1380 در اقتصاد ايران‌ كمبود نيروي‌ كار مي‌بود.(ملوندی،1387)

 ويژگي‌هاي یک بانوی كارآفريــن

بانوان در کنار وظایفی که در منزل به عهده دارند، در امر کارآفرینی فعالیت دارند که ویژگی‌های آنان را می‌توان به شرح ذیل خلاصه نمود:

داشتن چشم انداز: چشم انداز براي یک زن كارآفرين كاملاً شفاف و خالي از هرگونه ابهام بوده و لــذا قابل انتــقال به ديگران مي باشد.

مصمم بودن: عزم راسخ كارآفرينان به ویژه بانوان، مصمم از ايده‌هاي جديد و فرصت‌ها و پيشنهادهاي شغلي ديگر چشم‌پوشي كرده و در مقابل به كاري كه براي خود برگزيده‌اند پايبند مي‌مانند.

تمركز:كارآفرين زن باید در تمام لحظات با تمركز بر چشم‌انداز، همه‌ی انرژي، وقت و ساير منابع را به هدف مصروف نمايد.

انگيزش: نياز به خودشكوفايي يكي از مهمترين انگيزه هاي كارآفرينان در محقق كردن چشم انداز خود است.

وقف و از خودگذشتگي: زنان كارآفرين تمام  زندگي خود را وقف كار نموده اند. بسيار سخت‌كوش هستند و پشتكار آنان مثال زدني اسـت. از دیدگاه نظریه‌پرداز مشهور، مک کللند شامل: نوآوري‌- خلاقيت ـ مخاطره‌پذيري‌ـ اعتماد به‌ نفس ـ دانش‌فني ـاستقلال- هدف‌گرایی ـ مركزكنترل ‌داخلي ـ عكس‌العمل‌ مثبت‌ نسبت‌ به‌ مشكلات‌ و موانع‌ـ توانايي‌به‌ايجادارتباطات‌ـ توفيق‌طلبي و تمايل‌به‌مسؤوليت‌پذيري‌.نوع فایل : word
اندازه فایل : 12
قیمت : 3000
خرید